Staicele - Reportāžas - Lieldienas

23.03.2008.

Lieldienas Staicelē

Agrās un sniegiem bagātās Lieldienas staiceliešu jaunā paaudze kopā ar vecākiem un vecvecākiem sagaidīja kultūras namā.


Vispirms vajadzēja čakli darboties un izgatavot kādu pārsteigumu sev, vecākiem vai Lieldienu zaķim.


Veicās visiem, pašiem mazākajiem palīdzēja pieaugušie, un krāsaini zaķi, olas un vistas rindojās izstādē.


Folkloras kopa „Airi” no Pociema Sandras un Pētera Jansonu vadībā skandēja Lieldienu dziesmas, pūta stabulītes un tāšu taures, spēlēja kokli. Taču Lieldienās ne tikai dziedam un spēlējam, bet arī krāsojam olas, tādēļ lielie un mazie pasākuma dalībnieki tika aicināti piedalīties dažādās sacensībās ar olām.


Olu griešanas sacensībās uzvarētājs bija tas, kuram uz tievgaļa iegrieztā ola „dancoja” visilgāk.


Labākie dancotāji, kuriem vieglāks solis, sacentās lēkāšanā pāri olām, kas saliktas uz grīdas.


Olu ripināšana.

Lieldienās mostas dzīvnieki un kukaiņi, tāpēc tika skandētas ežu, peļu, kurmju dziesmas, izpildīts „mušu malšanas” rituāls, lai vasarā tās netraucētu.


Uzstājās Limbažu bērnu un jauniešu centra kapelas „Eži” jaunākā grupa Sandras Budevičas vadībā.


Kapelas „Eži” vidējā grupa spēlēja un aicināja uz jautriem dančiem.


Pasākuma laikā par katru labi padarīto darbiņu vai uzvaru sacensībās bērni saņēma žetonus un noslēgumā - arī balviņas.


Bērni greznoja šūpoles, lai varētu šūpoties augstu, jo augstu. Tad rītos varēs agri piecelties, nekodīs odi, būs laba raža, brangi lopi ... Ticējumi ir dažādi, bet visi vēsta par auglību un labklājību, tādēļ šūpošanās ir svarīga un prieka pilna nodarbe. Vispirms jāšūpojas šūpuļu kārējam, tad saimniekam un saimniecei, tad visai saimei.


Kad mammas un draugi izšūpoja pašus mazākos, kas vēl tic Lieldienu Zaķim, viņi devās meklēt tuvākajā apkārtnē paslēptās olas.

Ej projām, Lieldieniņa,
Ar savām(i) šūpolēm,
Es gaidīšu Jāņu dienu
Ar ozola vaiņagiem(i).

Sagatavoja Ieva Drone