Staicele - Reportāžas - Dzidrai Rocei 80

15.03.2008.

„Tavs mūžs ir kā sudraba nots...” – skolotājai Dzidrai Rocei 80

„Es gribētu ik rītu uzsmaidīt Saulei, Zemei un cilvēkiem, gribētu vienmēr cilvēkiem palīdzēt, sagādāt prieku kaut ar labu vārdu un visu mūžu būt kopā ar mūziku un dziesmu,” – lūk, trīs lietas, ko savā dzīvē vēlējusies piepildīt Staicelē mīlētā, cienītā un apbrīnotā skolotāja Dzidra Roce. Vēlēšanās piepildītas – tā varētu teikt tie, kas kopā ar skolotāju 15. martā sirsnīgā pasākumā pārlapoja skanīgo, dziesmai veltīto mūžu viņas skaistajā – astoņdesmitajā dzīves jubilejā.

Savas darba gaitas skolotāja uzsākusi Pāles pamatskolā un turpinājusi Staiceles pamatskolā, mācījusi latviešu valodu, mūziku, bijusi mācību daļas vadītāja un daudzu skolēnu ansambļu un koru vadītāja. Dzidras Roces dziedāšanas kabinets bijis labākais ne tikai rajonā, bet arī republikā. „Tas ir viens zelta mūžs” – videointervijā teica Dzidras Roces bijusī skolniece Aira Jākobsone, tagad Viļķenes pamatskolas dziedāšanas skolotāja. „Mēs nekādīgi nevarējām pierast pie skolotājas lielā prasīguma – katra frāzīte, katra nots bija jāizdzied savā vietā, savā laikā un skaisti. (...) Atceros viņas skaistos ansambļus un gribu vilkt paralēles ar šodienu – tikpat aktīva, tikpat prasīga un visi ansambļu dziedājumi ir tikpat labā kvalitātē, ja pat ne vēl labāki”, - atcerējās un salīdzināja A. Jākobsone.


Jubilejas reizē skolotājai Dzidrai Rocei pateicību par 11 kopā nostrādātajiem gadiem, par dziesmai un pedagoģijai veltīto mūžu teica Limbažu rajona skolu pārvaldes vadītājs Gunārs Mežapuķe.


Dzidru Roci sveica Staiceles skolotāji.


Sirsnīgs un mīlestības pilns bija Pāles skolotāju kolektīva dziesmotais apsveikums. Ar nelielu smeldzi par to, ka staicelietis viņu aizvilināja projām un visi lielie, skaistie darbi turpinājās Staicelē, nevis Pālē.

Staicelē Dzidra Roce vadījusi sieviešu trio, sieviešu un vīriešu kvartetus un dubultkvartetus, jaukto kori „Salaca”, tagad vada ansambli „Dziesmu draugi”. Visi kolektīvi ar lieliskiem panākumiem piedalījušies skatēs, jauktais koris arī Dziesmu svētkos.


Tādēļ sveicēju vidū Limbažu rajona Kultūras nodaļas valsts inspektore Taisa Aruma. Uzrunājusi mīļo skolotāju par dziesmoto karalieni, kas uz īsu brīdi atsēdusies goda krēslā, lai rīt atkal ķertos pie pamatīga darba un paslavējusi par labo gaumi kolektīvu repertuāra atlasē, viņa pasniedza rajona padomes Atzinības rakstu par daudzu gadu darba ieguldījumu staiceliešu dziesmu mantojuma izzināšanā, saglabāšanā un pavairošanā.


Staiceles mērs Jānis Bakmanis, pasniedzot pilsētas domes sveicienu, pieminēja jubilāres lielo neatlaidību savu mērķu sasniegšanā un teica: „Viens no Staiceles simboliem ir skolotājas Roces darbs. Tam visam par pamatu ir liela mīlestība un Dieva pieskāriens.”


„Mūsu vidū vienmēr sirsnīga, izpalīdzīga, trausla un jūtīga. Smalkām stīgām skan un labestīgu auru izstaro Dzidras dvēsele. Laimīgs tas cilvēks, kas viņas klātbūtnē var noskaņoties uz tā paša viļņa”, - gaviļnieci raksturoja pasākuma vadītāja Aina Berga.


Pēc radu, draugu un kaimiņu mīļajiem vārdiem un vēlējumiem sākas kolektīvu dziesmotie apsveikumi.


Vispirms ar rozēm un skaistām dziesmām paldies par neizsīkstošo enerģiju, ar kuru skolotāja nepārtraukti dalās un iedvesmo līdzcilvēkus, teica Staiceles senioru vokālais ansamblis „Dziesmu draugi”.


Valmieras ansambļa „Dziesmotā senatne” dalībnieki speciāli šai dienai bija iemācījušies jaunu dziesmu. Vadītāja Ausma Dzintare atgādināja, ka brīnišķīgā dziedošo kolektīvu draudzība dzimusi pirms vairākiem gadiem Staicelē: „Nekas pasaulē nav skaistāks par dziesmu draugiem un dziesmu draudzību. Ikdienas draugs var mīlēt vai atstāt, bet dziesmu draugs to nedarīs nekad


Ausma Dzintare aicināja VEF kultūras pils vokālā ansambļa vīrus kopīgai dziesmai „Mēs tikāmies martā”, jo arī viņi ir staiceliešu draugi un sveica jubilāri ar dziesmām un ziediem. Savu vēlējumu Dzidriņai rīdzinieki izdziedāja – „Dievs dod mūsu māsiņai ilgu mūžu nodzīvot


Mīļo skolotāju Dzidru Roci sveica vēl viens kolektīvs no Staiceles – „Vecmāmiņu aerobikas” dāmas, ar savām jauneklīgajām un dzirkstošajām dejām atgādinot, ka talantīgie un darbīgie, neatkarīgi no gadu skaita, vienmēr būs straujās dzīves vidū.


Emocionālu pacēlumu koncerta noslēgumā radīja visu klātesošo kopīgi dziedātas dziesmas - „Sanāciet, sadziediet!” un īpašā „Jubilejas dziesma”. Saviļņojuma stīgu pieskārienus sajuta visi un jubilāre teica: „Jūsu klātbūtne un laba vēlējumi sildīs mani ilgi, ilgi – visu atlikušo mūžu. Paldies Jums! Lai arī cik grūti kādreiz dzīvē būtu, iedegsim sevī gaismas avotus un starosim!”
„Jubileja izskanēs, ceļi tālāk ies, ilgi vakars šis sirdīs gavilēs”...


Pasākuma otrajā daļā jautru deju mūziku spēlēja un viesus lustināja mākslinieks Ainārs Ašaks no Rīgas.


Jau 13. martā skolotāju Dzidru Roci sirsnīgi sveica Staiceles Lauku sieviešu klubiņa „Saulgriezes” dāmas.

Sagatavoja Ieva Drone