Staicele - Reportāžas - Kārlis Kere

13.03.2008.

Cilvēka uzdevums ir spīdēt kā svecei!
Kārlis Kere: Mūža bilance – 600 gleznas

13. martā Limbažu pilsētas muzejā atklāja mākslinieka Kārļa KERES gleznu izstādi „Pavasaris”.

Iepazīstinot klātesošos ar mākslinieka dzīves gājumu, Limbažu muzeja direktors Jānis Ulmis teica: „Nekādas akadēmiskās izglītības cilvēkam mākslā nav. Viss apgūts pašmācības ceļā kopā ar viņa bērnības draugu Nikolaju Karagodinu. Pirmā izstāde māksliniekam bijusi 1940. gadā, turpmāk gleznas izstādītas Rīgā, Valmierā, Limbažos, Staicelē līdz pat mūsu dienām. Eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga arī skatījusi mākslinieka gleznu izstādi un izteikusi vēlēšanos vienu iegādāties. Keres kungs viņai izvēlēto gleznu uzdāvinājis. Tā kā 16 gados uzsāktas darba gaitas Staiceles papīrfabrikā, gleznots tikai brīvajā laikā, bet mūža bilance ir 600 gleznas.

Šobrīd izstādīšanai izvēlējāmies to, kas ir Kārļa Keres pēdējo gadu lielā mīlestība – viņš ir pievērsies vienam no Latvijas glezniecības pamatlicējiem – Vilhelmam Purvītim. Izstādē redzamas Purvīša gleznu kopijas – no sliktām reprodukcijām veidotas gleznas. Vēl muzeja māksliniece izvēlējās pavasara tēmu


Keres kungs skaidroja vairāk: „Kamdēļ šoreiz piedalos ar 12 Purvīša gleznām? Man ir tāds nolūks – gribu iepazīstināt tagadējo paaudzi ar mūsu slaveno vecmeistaru Purvīti, slavenāko ainavistu. Man viņš ir ļoti tuvs, man patīk viņa pavasara ūdeņi. Pats esmu bērnību pavadījis laukos, kur pavasaros pārplūda pļavas, upītes skrēja – tas tik silti palicis atmiņā. Pagājušajā rudenī 9 manas Purvīša gleznas bija izstādītas Valmieras Sv. Sīmaņa baznīcā, cilvēkiem ļoti labi patika, tādēļ domāju – jāparāda arī jums.”


Iztādes atklāšanā Kārli Keri sveica Taisa Aruma, Limbažu rajona Kultūras nodaļas valsts inspektore. Viņa izteica prieku par to, ka Limbažu muzejā izstāda izcila novadnieka darbus - savus cilvēkus ved plāniņa vidū.


Limbažu pilsētas domes vārdā mākslinieku sveica Irēna Kļaviņa.


Staiceles muzeja direktore Indra Jaunzeme pastāstīja: „Kārļonkulis pēc vecām fotogrāfijām glezno mūsu jauko pilsētiņu un jauniešiem ir iespēja redzēt, kāda Staicele izskatījās pirms simts gadiem.” Viņa teica paldies limbažniekiem, ka novērtējuši mūsu izcilo novadnieku – tikai cilvēks, kam sirdī pavasaris var radīt tik jaukus mākslas darbus!


Keres kungs saņēma sveicienu arī no laikraksta „Auseklis” žurnālistes Īrisas Daiņas, kura daudz par viņu rakstījusi.


Daudz jauku notikumu un dzīvesgudru atziņu stāstīja pats mākslinieks. Viņš atzinīgi novērtēja ilggadējo sadarbību ar Limbažu muzeju, dalījās savā pārsteigumā par iegūto atzinību Rīgā, kad 2006. gada nogalē izstāžu zālē „Arsenāls” tika izstādītas arī viņa gleznas, stāstīja, kāpēc Latvijas Okupācijas muzeja biedrības un Kultūrkapitāla fonda uzņemtai dokumentālai filmai par viņu ir nosaukums „Mīlestības altāra gleznotājs”.

Mākslinieka vēlējums mums skanēja šādi: „Cilvēka uzdevums ir spīdēt kā svecei. Jēzus teica – neturi sveci zem pūra, tādēļ cilvēkam jādara tikai labi darbi, jādod gaisma”.

Sagatavoja Ieva DroneSTAICELES “MĪLESTĪBAS ALTĀRA GLEZNOTĀJS”

Staicelē dzīvo daudz brīnišķīgu un cienījamu cilvēku, par kuriem laikrakstā “Auseklis” rakstīts. Viens no viņiem ir mūsu gleznotājs KĀRLIS KERE, kuram plecos jau 87. mūža gads. Taču viņš nenorimis joprojām katru savu dienu piepilda ar dievbijību, rosīgu darbošanos un sarunām ar līdzcilvēkiem gan dažādās izstāžu zālēs Valmierā, Limbažos, Rīgā u.c., gan savās mājīgajās un īpašas auras pilnajās istabiņās. “Viņš ir žirgts un dzīvespriecīgs, nevarēja pateikt, ka cilvēkam jau tik daudz gadu. Brīnījos, kā viņš vēl spēj gleznot? Redzējām arī speciālu paliktni, uz kura K. Kere tagad strādā. Tas bija interesanti!” (Santa Taube)

K. Kere ir allaž atsaucīgs, ja vēlamies apskatīt viņa darbus vai tāpat vien aiziet viesos, vienmēr ir ko stāstīt, rādīt vai jautāt. “Apciemojot viņu dzīves vietā un skatot darba augļus, man galvā risinājās milzums pārdomu, jo nesen vēl pats nodarbojos ar gleznošanu. Visapkārt strāvoja pozitīva enerģija, kas atkal mani mudināja pievērsties gleznošanai. Šī vizīte pie cienījamā K. Keres bija pati labākā tikšanās ar mākslinieku kāda jebkad manā mūžā bijusi.” (Kristaps Krūze)

Pateicamies Latvijas Okupācijas muzeja biedrībai un Kultūrkapitāla fondam par ieguldījumu, lai uzņemtu vērtīgu, sirsnīgu un gaišas enerģijas bagātu dokumentālo filmu “Mīlestības altāra gleznotājs” (2007) par staicelieti – Kārli Keri. Lūk, iemesls, lai kārtējoreiz Staiceles vidusskolas audzēkņi dotos ciemos pie Mākslinieka. Vidusskolēni (10. un 11. klase), kuri mūsu skolā mācās no dažādām Limbažu, Cēsu un Valmieras rajona vietām, pat nav nojautuši, ka mūspusē dzīvo tik savdabīga personība. “Pirmoreiz mūžā dzirdēju un redzēju, ka Staicelē dzīvo gleznotājs. Fantastiski!” (Agate Lebedeva no Kuivižiem)

K. Kere jauniešus laipni sagaidīja 29. februāra dienas vidū, dzīvespriecīgs, mundrs un ieinteresēts jaunatnei pastāstīt savas dzīves un vesela laikmeta spilgtākās epizodes, par sevi grāmatās, bukletos, presē sarakstīto un parādīt gleznas, kas rindu rindām gan rāmjos, gan vēl bez tiem uzrunā skatītāju.

“Ieejot viņa mājā, bija jūtama laba aura, jo pats K. Kere ir gaišs cilvēks, nevienam nevēl ļaunu. Viņš ir gleznotājs – naivists, un ainavas ir ļoti skaistas. Tā kā vienmēr dzīvojis Staicelē, tad arī gleznojis tieši Staiceles dabas skatus, bieži redzama Salaca. Vērojot darbus, varu saprast, kāda bijusi mūsu pilsēta papīrfabrikas laikā. Unikāli, ka viņš sakomponējis 30 dziesmas ar paša vārdiem! Kere ir lielisks cilvēks, saglabājis daudz rakstu un bilžu no savas jaunības un kara laikiem. Ļoti vērtīgi! Viņam ir tik daudz talantu!” (Juris Masļeņikovs)

“Pēc viesošanās domāju – cik liela griba vajadzīga, cik daudz līdzekļu, lai K. Kere varētu darboties ar šīm sirdij tuvajām lietām?” (Dārta Vilne)

Arī nedēļa no 3. marta Staiceles vidusskolā turpināja ritēt cienījamā gleznotāja un kultūrvēsturnieka zīmē – katra klase noskatījās par viņu uzņemto filmu divu mācību stundu garumā. “K. Kere ir dievticīgs cilvēks, man liekas, ka šī ticība viņu dzīvē balstījusi. Apbrīnoju, ka viņš rakstīja sievai Helēnai tik daudz mīlestības vēstuļu, kuras saglabājis Bēdu grāmatā, tagad tās varam aplūkot kā apliecinājumu cilvēka visdziļākajām jūtām.” (Anda Timermane)

Skolēni skatījās kā elpu aizturējuši, daudz ko, šķiet, pirmoreiz mūžā dzirdēdami, aptvert nespēdami, vai jautri, mākslinieka smiekliem līdzi smejoties. Brīnišķīga filma: mierīga, plūstoša, klusa un skanīga, gleznotāja K. Keres personību visdziļākajā būtībā, pat līdz mielēm atklājoša. Epizodēs līdzās viņam dažs skolēns varēja vērot arī sevi, piemēram, Staiceles baznīcas dievkalpojumā.

Kopā ar skolēniem filmu “Mīlestības altāra gleznotājs” skatījāmies ar apbrīnu: cik bagāta un dzīvīga atklājas cienījamā Meistara valoda, cik spoži viņa talanti. “K. Kere ir ļoti vispusīgs cilvēks ar daudzām interesēm un lielām zināšanām: gleznotājs, dziedājis korī, spēlējis teātri, komponējis, muzicējis orķestrī, zīmējis dekorācijas, veidojis kultūrvēsturiskus pierakstus, bijis sporta dzīves organizators, un tas vēl nav viss. Savos 87 gados viņš brauc ar mašīnu. Neticami! Es nevaru arī saprast, kā četrpadsmit gados viņš varējis gleznot tik skaiti?” (Dāvis Veipāns)

“Es K. Kerem novēlu ilgu mūžu, vēl daudz gleznu, jo viņš ir ļoti labs cilvēks.” (Dzintars Krumholcs)

“Manuprāt, Kārlis Kere ir Latvijas lepnums, domāju, mums, jauniešiem, katram vajadzētu kaut nedaudz mēģināt viņam līdzināties.” (Vjačeslavs Mitņičuks)

Paldies “Mīlestības altāra gleznotājs” radošajai grupai, apliecinot vienkārša lauku cilvēka vērtības viņa dzīvē! Staiceles vidusskolas kolektīvs saka mīļu paldies cienījamajam Māksliniekam Kārlim Kerem par iespēju topošajām personībām augt viņa mīlestības darbu, domu un atziņu sasildītiem.

Antra Rudzīte,
latviešu valodas un literatūras skolotāja Staiceles vsk.