Staicele - Reportāžas - Svētki zemniekiem

08.03.2008.

Svētki zemniekiem

8.marta vakarā skaisti sapostajā Viļķenes kultūras namā pulcējās rajona zemnieki uz pasākumu "Aktīvs cilvēks laukos". Šo pasākumu organizēja Limbažu rajona Zemnieku biedrība sadarbībā ar rajona padomi, Ausekļa redakciju un pašvaldībām.


No Staiceles nominantu vidū šogad Anda un Almants Štelci, Aivija un Arnis Lūči.
Štelcu ģimeni  sveica kā netradicionālās lauksaimniecības produkcijas ražotājus, bet Lūču ģimene tika sumināta par sasniegumiem piena lopkopībā un augkopībā.

Pasākumu kuplināja un laureātus ar priekšnesumiem sveica Limbažu pagasta vīru ansamblis un Viļķenes jauniešu deju kolektīvs "Dīdeklis".

Pārdomāta un atrakcijām bagāta bija pasākuma saviesīgā daļa. Saviesīgajā daļā ar krāsainu šovu uzstājās vēderdejotājas no Salacgrīvas, kuras izpildīja ne tikai kaislīgās austrumu dejas, bet arī izdejoja ugunīgos čigānu ritmus.

Zemnieku biedrības priekšsēdētājas Dzintras Eizenbergas vēlējums, kurš sakrita ar viesu viedokli - šādam pasākumam jānotiek arī nākošajā gadā.

Lija Lapsiņa,
Lauku attīstības speciāliste