Staicele - Reportāžas - Staiceles seniori

29.02.2008.
 
„Staiceles senioru” aktivitātes

Pensionāru biedrības „Staiceles seniori” padome sanāca kopā 29. februārī.

     Valdes priekšsēdētājs Jānis Treijs bija atgriezies no Latvijas Pensionāru federācijas domes sēdes. Viņš pastāstīja, ka pateicoties aktīvam federācijas darbam, pensionāru problēmas tiek uzklausītas valdībā un rezultāti būs jūtam aprīlī, kad pensiju indeksācijas rezultātā tā palielināsies vairāk par 10 latiem.

     Interesanta statistika - 2007. gadā uz 1. novembri Latvijā 469480 pensionāriem izmaksāja šādas pensijas:

45 – 70 Ls mēnesī saņem 8488 pensionāru (1,8% no kopskaita);
70 - 100 Ls mēnesī saņem 83357 pensionāru, (17,8%);
100 - 130 Ls mēnesī saņem 258679 pensionāru, (55,1%);
130 – 180 Ls mēnesī saņem 93927 pensionāru, (20%);
180 – 400 Ls mēnesī saņem 23220 pensionāru, (4,9%);
400 - 650 Ls mēnesī saņem 1346 pensionāru, (0,3%);
650 - 900 Ls mēnesī saņem 356 pensionāru, (0,08%);
900 - 1000 Ls mēnesī saņem 43 pensionāru, (0,009%);
virs 1000 Ls mēnesī saņem 64 pensionāru, (0,014%).

     Jānis Treijs skaitļos stāstīja par valsts kopējām šī brīža problēmām, kas ietekmē arī pensiju lielumu, proti, lielo bezdarbnieku skaitu, kas 2008. gada janvāra beigās Latvijā sasniedza 53203, lielajiem patēriņa kredītiem, kuru kopējā summa pārsniedz 500 miljonus, par mūsu tautiešiem, kuri strādā ārzemēs un tur arī maksā nodokļus. Pensionāri varēja iepazīties ar jaunāko laikrakstu „Latvijas Pensionārs”, kurā sniegta informācija par sociālās apdrošināšanas, veselības aprūpes un citām pensionāriem svarīgām aktualitātēm.

     Pensionāru padome apsprieda iespēju piedalīties Limbažu rajona padomes un Hipotēku bankas izsludinātajā projektu konkursā „Pilnveidojot sevi, dot citiem!”. Šis projektu konkurss Limbažu rajonā veiksmīgi risinājās pagājušajā gadā, pavisam atbalstu guva 33 interesantas idejas, starp kurām arī Staiceles makšķernieku biedrības „Ūdensroze” izdotais kalendārs (projektu realizēja Gunta Dalka). Maksimālais finansiālais atbalsts vienam projektam šogad – 750 lati. Taču vispirms vajadzīga ideja, kuru vēlas īstenot. Jautājums palika atklāts, Jānis Treijs aicināja klātesošos padomāt, apjautājot ne tikai mazbērnus un staiceliešus, bet arī Vīķos un Rozēnos dzīvojošos ļaudis.

Sagatavoja Ieva Drone