Staicele - Reportāžas - Sporta programma vidusskolā

25.02.2008.
 
Vidusskolā apgūst sporta programmu

Staiceles vidusskolā sporta programmu apgūst pavisam deviņpadsmit 10. un 11. klases jaunieši: Mareks Bašens, Dāvis Mickevičs, Jānis Sāns, Santa Taube, Jānis Valaņins, Dārta Vilne, Sabīne Pēce, Jānis Balsis, Jānis Ivanovs, Dzintars Krumholcs, Kristaps Krūze, Juris Masļeņikovs, Uģis Miezis, Vjačeslavs Mitņičuks, Reinis Persidskis, Mārtiņš Strokšs, Jānis Vanags, Dāvis Veipāns, Diāna Volde.

Sporta programmas ietvaros vidusskolēni apgūst futbola tehnikas pamatus, individuālo, grupas un komandas taktiku, futbola spēles noteikumus un praktisko tiesāšanu; iepazīstas ar Latvijas futbola vēsturi, nozīmīgākajiem futbola pasākumiem, proti, Eiropas un Pasaules čempionātiem. Jauniešiem jāprot organizēt, vadīt, noskaidrot uzvarētājus dažādās sporta aktivitātēs. Iespēju robežās viņi apmeklē Latvijas nacionālās izlases spēles. Prognožu spēles veidā viņiem jāizspēlē Eiropas čempionāts futbolā.

Ar vidusskolēniem strādā skolotājs Aigars Ragainis, sporta mācību grāmatu autors, treneris. Pēc viņa iniciatīvas un Latvijas Futbola federācijas atbalstu Staiceles vidusskolas sporta programmas audzēkņiem ir tādas pašas treniņu formas, kā Latvijas izlases spēlētājiem.

 

2007. gada 11. decembrī Rīgā Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmijas (LSPA) rektors Uldis Grāvītis noslēdza beztermiņa sadarbības līgumu ar Staiceles vidusskolas direktoru Juri Krastiņu par divu sporta izglītības klases absolventu uzņemšanu Akadēmijas dienas nodaļā vai eksternāta 1. kursā bez iestājpārbaudījumiem.

Šiem absolventiem sekmīgi jābeidz 12. klase, jāsaņem Staiceles vidusskolas pedagoģiskās padomes ieteikums – rekomendācija, kā arī jāizpilda konkrētā gada „Uzņemšanas prasības LSPA”.

Lūk, kritēriji, pēc kuriem Staiceles vidusskolas pedagoģiskā padome rakstīs ieteikuma vēstuli LSPA, tie apstiprināti Skolas domē 2008. gada 21.februārī.

MĀCĪBU SEMESTRA KRITĒRIJI SKOLAS IETEIKUMA VĒSTULEI LSPA >>>

Juris Krastiņš, Staiceles vidusskolas direktors