Staicele - Reportāžas - Zvaigznes 2008

25.02.2008.
 
Staiceles sporta dejotāji veiksmīgi startē sacensībās „Zvaigznes 2008”

2008. gada 23. februārī Smiltenes Kultūras un sporta centrā notika Latvijas bērnu un jauniešu Vidzemes novada sporta deju sacensības "Zvaigznes 2008", kuras organizēja Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs (VJIC) sadarbībā ar Latvijas Sporta deju federāciju (LSDF) un Bērnu un jauniešu centru "Laimīte".

Staiceles pilsēta lielu lomu piešķir deju izglītībai un apgūšanai. Kas tad ir deja?

Deja ir cilvēka uzvedība, kas sastāv no tīšām, ritmiskām un kultūras ietekmētām neverbālu auguma kustību sērijām, kuras ir ļoti atšķirīgas no ikdienas aktivitātēm, un kurām ir neatņemama estētiska vērtība. Deja ir sabiedriskās dzīves daļa un mākslas izglītības nozīmīga daļa. Un šo deju izglītību var definēt kā audzēkņu izglītošanu ar dejošanu, ko arī mēs Staicele darām. Deja izglīto fiziski, sociāli, emocionāli un intelektuāli. Tā izglīto dažāda vecuma cilvēkus, sākot no bērnu dārza līdz sirmam vecumam.

Šajās sacensībās LNIIC "Krustpunkti" audzēkņi pieteica sevi 4. klašu grupā; 5.-6. klašu grupā; 10.-11. klašu grupā un 10.-11.klašu Hobija grupā.

4. klašu grupā - Jānis Mariss Taulavičus ar savu partneri Megiju Kaminsku ieguva godpilno trešo vietu (medaļa un diploms);

5.- 6. klašu grupā - Ritvars Čipots ar savu partneri Andu Prokopoviču ieguva 4. vietu (diplomu);

10.-11. klašu grupā - Kristaps Taulavičus ar savu deju partneri Santu Taubi ieguva 1.vietu (medaļa un diploms);

10.-11. klašu Hobija grupā - Edgars Tenisons ar deju partneri Lindu Štelci ieguva 3. vietu (medaļu un diplomu).

Aizbraucām 4 pāri un visi ieguvām vietas - kā saka, visi tikām līdz finālam un pat uzvarējām.


Tā top zvaigznes Staicelē.


Sacensību dalībnieki Anda Prokopoviča, Ritvars Čipots, Santa Taube, Megija Kaminska un Jānis Taulavičus kopā ar deju skolotāju Viktoru ABRAMOVU.

Ārija Bakmane, LNIIC „Krustpunkti” direktore
Ievas Drones foto