Staicele - Reportāžas - Projektu nedēļa skolā

14.02.2008.

Projektu nedēļa vidusskolā

     Katru mācību gadu viena nedēļa veltīta skolas kolektīvu kopīgo projektu īstenošanai. Pagājušajā gadā Staiceles vidusskolā Projektu nedēļa bija par tēmu “Karjeras izglītība”. Šogad 11. – 15. februāris mūsu skolas audzēkņiem bija sporta aktivitāšu bagāts, jo Projektu nedēļas tēma “Sporta aktivitātes – veselīga dzīvesveida pamats”.

     Pirmais uzdevums bija 10. un 11. klases sporta programmas jauniešiem, viņu vadībā risinājās sporta spēles, viņi mācīja, vērtēja un rezumēja sasniegto, tikmēr mājsaimniecības programmas “Vide. Māja. Stils.” jaunieši skolotājas Ineses Baltmanes vadībā atbilstoši veica savu projektu, par ko taps īpašs raksts.

     Otrais uzdevums 1. – 9. klašu skolēniem, jo vajadzēja mājās sagādāt piemērotu apģērbu, izsniegtajā informācijas lapā kārtīgi izlasīt Projektu nedēļas norises laikus un vietas, bet pats galvenais – katru dienu visā iesaistīties.

     Pirmdien, 11. februārī, notika Projektu nedēļas atklāšana un skolotāja Imanta Dalkas virsvadībā bija visdažādākās stafetes (ar riņķiem, bumbām, konusiem), distanču skrējieni, metieni basketbola grozā un kastē uz precizitāti, lēkšana ar lecamauklām un tālumā. Vidusskolēniem tiesāšanā palīdzēja arī 9. klases audzēkņi: Kristiāna, Agnese, Verners, Ingus, Audris, Kristaps. Cik labi, ka augu dienu var sportot, par grāmatu gudrībām nedomājot!

     Otrdiena – drošības aktivitāšu diena. Vispirms audzēkņi devās uz depo pie Staiceles ugunsdzēsēju posteņa priekšnieka Ingara Dalkas, kurš pastāstīja un parādīja visu, kas saistīts ar ugunsdrošību, mudināja skolēnus būt ļoti uzmanīgiem (joprojām taču pārdzīvojam pagājušās vasaras uguns šausmas). Varbūt kāds nākotnē vēlēsies kļūt par ugunsdzēsēju, lai darītu šo ļoti vajadzīgo, bet nežēlīgi grūto, pat dzīvībai bīstamo darbu.

     Pēc tam audzēkņi devās uz skolu, kur skolotāja Edgara Ozola vadībā notika evakuācijas mācības. Ar skolas direktora Jura Krastiņa un vietnieka Imanta Ģederta gādību katrai telpai ir kārtīgs evakuācijas plāns, kas nepieciešamības gadījumā jāievēro. Cienījamie vecāki, lūdzam arī mājās allaž pārrunāt visas ar drošību saistītās lietas, jo bērnam jāpārliecinās, ka arī Jūs par to nopietni domājat, ka ģimenei ir būtiski, lai bērns prastu pāriet ielu, nerotaļātos ar uguni un pirotehniku, atgādiniet par elektrodrošību, sevis sargāšanu no svešiniekiem gan uz ielas, gan internetā, drošību pie ūdenskrātuvēm. Runāsim kopīgi vēl un vēl, lai pasargātu visdārgāko, kas mums ir – bērnus! Cienījamie līdzcilvēki, lūdzam – ja redzat, ka jaunā paaudze rotaļājas ar savu un citu veselību, pārkāpj drošības robežas, aizrādīsim viņiem, nekavējoties ziņosim atbildīgajiem dienestiem vai vecākiem!

     Trešdien, 13. februārī, jauniešu klubiņā gāja karsti.


Sviedri lija ne tikai galvenajam šīs dienas atbildīgajam Antim Bergam (attēlā), bet arī vidusskolēniem, kas tiesāja spēles, un dalībniekiem, kas ne lūdzami nebija dabūjami prom no spēļu galdiem, kad klasei noteiktais laiks beidzās un ieradās jauni dalībnieki.

     Un tātad šajā sporta dienā Mārtiņš Strokšs un Kristaps Krūze tiesāja šautriņu mešanu, Dāvis Veipāns un Jānis Balsis – šaušanu, Jānis Ivanovs un Juris Masļeņikovs darbojās pie novusa galda, Jānis Vanags koncentrējās šaha spēlei. Dāvis Mickēvičs, Dzintars Krumholcs un Reinis Persidskis mācīja spēlēt galda tenisu, Dārta Vilne un Santa Taube novērtēja dambretistus, Vjačeslavs Mitņičuks vairākkārt gāja laukā atvēsināties, biljarda spēles veiklību ierādot skolēniem un pedagogiem, Mareks Bašens un Jānis Valaņins uzraudzīja galda futbolistus. Tik azartiska diena!


Puiši sacenšas galda futbola spēlē.


Galda tenisu spēlē Agris un Elvis.


Šautriņu mešanas tiesnesis Mārtiņš Strokšs brīvajā brīdī pārbauda arī savas rokas precizitāti.


Ar aizrautību šajā dienā varēja vērot kā pieredzējušākie pamāca jaunākos.


Pirmās klases skolēni izspēlē šaha partiju.

     Ceturtdiena bija brīnumu un adrenalīna pārpilna, jo zemessargu aktivitāšu diena. Jau labu laiku pirms noteiktā skolēni sāka gaidīt ja ne gluži tankus iebraucam Staicelē, tad ko ļoti nopietnu gan. Un sagaidīja gandrīz vai bruņumašīnu, kas mums atveda ieroču izstādi.

     Maza atkāpe – par godu Latvijas 90. jubilejai Staiceles vidusskolā noris patriotiska rakstura pasākumi, viens no tiem bija janvārī, kad Barikāžu atceres laikā nodibinājām Jaunsargu pulciņu, tajā iestājās ap 50 skolēnu. Tagad reizi nedēļa ar 12 – 18 gadus sasniegušajiem audzēkņiem strādā LR AM Jaunsardzes centra Vidzemes novada daļas vecākais referents jaunsargu izglītošanas jautājumos JĀNIS VOICIŠS.


Šajā Projektu nedēļas dienā vēl ciemos no Cēsīm pie mums bija 2. rotas komandieris virsleitnants Juris Pētersons un ZS kaprālis Jānis Miklāvs, braši, formās tērpti mūsu zemes sargi, viņi skolas zālē sakārtoja ieroču izstādi un ...


...pastāstīja gan par zemessardzi, gan vīrišķības nozīmi mūsdienās.


Kā skolēniem mirdzēja acis, varenajos aizsardzības ieročos lūkojoties! Lai Dievs dod, ka tos vajadzētu vien treniņos izmantot.


Viesi uzdeva dažādus jautājumus un zinošākos apbalvoja ar piemiņas veltēm, arī skolēni ieinteresēti daudz jautāja.


Bet pats satraucošākais bija brīdis, kad komandieris noinstruēja skolēnus un tad atļāva ar īstajiem ieročiem darboties. Kā puišu iztēle nostrādāja, cik viņi kļuva nopietni un svarīgi! Pēc tam varējām arī atbilstošu filmu noskatīties. Nobeiguma sarunās ar pedagogiem zemessargi izteica gandarījumu par mūsu skolas audzēkņiem – kā viņi māk uzvesties, cik pieklājīgi un nopietni. Prieks par to. Bet viesu atstātās veltes dalījām vēl nākamajā dienā, kad bija Projektu nedēļas noslēgums. Ceturtdienas vakarā vidusskolas zālē notika Valentīndienas diskotēka, ko organizēja skolēnu pašpārvaldes prezidente Dārta.

     Piektdiena un beidzot ziema! Nu nevajadzēja tieši todien, jo skolas kolektīvam bija tūrisms ar orientēšanos. Lai arī ugunskurs un karsta tēja netālu no skolas gaidīja, daudziem šī aktivitāte bija pārbaudījums. (Kā mēs, no mājas izejot, neprotam silti saģērbties!) Vajadzēja, protams, parakstīties, ka ievēros ceļu satiksmes noteikumus, meklējot Staicelē pēc foto 10 objektus. Vajadzēja apsolīt, ka ceļa posmus neskries, lai nesaelpotos aukstumu. Skolā palika tie, kuri veselības dēļ nevarēja veikt uzdevumu.

     Apmēram pēc stundas enerģijas pārpilni atgriezās klašu komandas: sk. Dace Priekule ar 1.klasi, sk. Baiba Eglīte ar 2.kl., sk. Inga Neimane ar 3.kl., sk. Glorija Vizule ar 4.kl., sk. Lindas Abendrotes 5.kl., sk. Eugēnija Rudoviča ar 6.a kl., sk. Imants Dalka un 6.b kl., sk. Vijas Brentes 7.kl., sk. Vizmas Lūses 8.kl., sk. Ineses Baltmanes 9.kl., tika ceptas desiņas, dzerta bibliotekāres Ivetas Apsītes un 10.kl. audzinātājas Valentīnas Andrejevas izvārītā tēja, kamēr Santa Taube pabeidza rakstīt 54 diplomus un Diāna Volde rēķināt procentus. Tad godpilnā apbalvošana un mīļš paldies visiem, kas piedalījās Projektu nedēļā, novērtējot veselīga dzīvesveida brīnišķīgās iespējas. Šķiet – piecās dienās visi ieguvām pamatīgi daudz dzīves gudrību, atziņu. Liels paldies arī Jums, vecāki, par atbalstu un sapratni! Problēmu jau netrūka.

     Rezumējot – 20. februārī audzināšanas stundā katrs vidusskolēns prezentēs savu veikumu Projektu nedēļā, arī “Vide. Māja. Stils.” audzēkņi, saņemot vērtējumu specializācijā.

     Lai veiksmīgs un veselīgs mums visiem turpmākais mācību cēliens!

Antra Rudzīte, Staiceles vidusskolas direktora vietniece
Ievas Drones foto