Staicele - Reportāžas - Anita Strokša

28.01.2008.

Anita Strokša - laikraksta "Auseklis" gada cilvēks

Anita Strokša, Staiceles bibliotēkas vadītāja – laikraksta „Auseklis” nominēto Gada cilvēku 2007 vidū - sveicam!

2007. gada nogalē laikraksta „Auseklis” redakcija aicināja lasītājus rakstīt vēstules par saviem līdzcilvēkiem, kuri, mums blakus esot, uzņemas lielāku atbildību, padara vairāk, nekā prasīts, iedvesmas pilni spēj iepriecināt citus, palīdzēt citiem, ienes labestīgas pārmaiņas apkārtējā vidē.


Par Eiropas līdzekļu piesaisti Staicelei un profesionālo darbību, vadot 2007. gada rajona labāko bibliotēku, sešu godināto cilvēku pulkā ir mūsu Anita. Sveicam Anitu un vēlam turpināt radošo izaugsmi, kas iedvesmo apkārtējos. Paldies par sirsnīgo optimismu un atsaucību ikdienā!


Laikraksta „Auseklis” nominētie Gada cilvēki 2007 – Gunta Ozola, Taiga Plitniece, Rita Garklāva, Ineta Laizāne, Anita Strokša (pirmajā rindā no labās) kopā ar laikraksta redaktori un žurnālistēm.

Ieva Drone
Foto – laikraksts „Auseklis”