Staicele - Reportāžas - Arhitekts Timermanis skolā

16.01.2008.

Arhitektūra – tā ir atbildība

Turpinot tradīciju, Staiceles vidusskolā 16. janvārī atkal ciemojās PERSONĪBA. Šoreiz direktora vietniece audzināšanas jomā Antra Rudzīte bija uzaicinājusi Latvijā pazīstamu arhitektu Imantu Timermani.

Imants skolas gaitas iesāka Staicelē, turpināja Valmierā, vēlāk Rīgas Politehniskajā institūtā (tagad Rīgas Tehniskā universitāte), 1991. gadā atvēra savu arhitektu firmu Cēsīs, šobrīd ik pa laikam ir arī Staicelē, ir skolas rekonstrukcijas projekta autors (skolas rekonstrukcijas projekta gala rezultātu var redzēt interneta mājas lapā www.staicelesnovads.lv/2007_2012 ). Puse firmas projektēto un rekonstruēto objektu slejas Cēsīs, otra puse - pa visu Latviju, arī Rīgā. Pašlaik top projekts lielam tirdzniecības centram Ogrē, autocentram Rīgā. Maijā varētu tikt uzsākta arī Staiceles skolas rekonstrukcijas projekta realizācija.

Staicelē pasen atpakaļ projektēts pāris privātmāju, tagad kopā ar pilsētas vadību domā par bijušā fabrikas direktora mājas Lielā ielā 36 rekonstrukcijas projektu, lai šo ēku pielāgotu Mūzikas un mākslas skolas vajadzībām. Te gan arhitekts piebilst, ka pilsētas vadībai ir papildus viens uzdevums un reizē problēma – jātiek skaidrībā par fabriku – ko sakārtot, lai tā nepaliek kā grausts pilsētas centrā un nebojā vidi.

Imants Timermanis uzskata sevi par Staiceles patriotu un pašu Staiceli par jauku un labu vietu – ne katrai pilsētai ir sava upe. Viņš atzīmēja, ka te ir enerģiska pilsētas vadība. Staicelē grūtāk ar darbu, tāpēc arī arhitekts aizmigrējis projām, bet pa brīžam tomēr ir šeit, un ne jau tikai kā ciemiņš. Uzzinājām, ka bijušas pārrunas ar pilsētas vadību par jaunas un skaistākas estrādes, koncertu un atpūtas vietas izveidošanu, ka izveidotas arī dažas lielas pilsētas plānojuma bildes nākotnei - te varētu attīstīties un veidoties tūrisma centrs. Arhitekts pauda savu viedokli par Staiceles koka arhitektūru – Staiceles centrā nav izcila objekta, kā pils, piemēram. Bet pats centrs kopumā ir tāds, kuru vajadzētu saglabāt – Lībiešu muzejs un fabrikas strādnieku mājas. Dzīvokļus tur vajadzētu pārplānot, lai cilvēkiem ērtāk. Ja labiekārtotu ielu ar krāsainu bruģakmeni, piemēram, līdzeniem trotuāriem, soliņiem stādījumiem, nokrāsotu mājiņas, tad centrs būtu labs un skaists. To varētu uzskatīt par Staiceles vēsturisko kodolu.

Jautāts par Stārķu muzeju, arhitekts atbildēja – tas atkarīgs no pilsētas vadības: vai atradīs naudu objekta pabeigšanai? Vai šim objektam tiks atrasta dzīvotspējīga funkcija? Stārķi ir laba lieta, bet kas ir muzejs? Vajadzētu, lai cilvēkiem būtu interesanti uz turieni doties – mūzika, koncerti vai dabas muzejs.

Skolēniem Imants Timermanis stāstīja, kas jādara, lai kļūtu par arhitektu, kur apgūt šo profesiju. Viņš uzsvēra, ka arhitekta profesijai ir ne tikai tehniskā puse - prasme uzzīmēt izdomāto objektu, bet arī atbildība par vides kultūras veidošanu plašākā nozīmē - tā nav tikai viena ēka vai būve, cilvēks ar savu darbību izmaina pasauli un vidi. Cilvēka darbībai arhitektūras jomā vajadzētu būt ļoti pārdomātai un mērķtiecīgai – lai tas, ko darām, dabai un pasaulei ir maksimāli skaists. Tā ir liela atbildība, tāpēc vajadzīga bāze, lai drīkstētu to darīt. Izglītošanās nebeidzas augstskolā, bet notiek visu mūžu. Sākums jūsu situācijā ir mācīšanās, attieksme pret skolu, pret priekšmeta skolotāju.

Viņš rādīja arī savu darbu foto.

Audzināšanas stundas ar I. Timermani bija 5. - 11.klašu skolēniem. Staiceles vidusskolas pedagogu vārdā paldies Imantam, ka atrada laiku, lai uzrunātu mūsu jauno paaudzi!

Sagatavoja Ieva Drone