Staicele - Reportāžas - Lietvedības kursi
27.12.2007.

Projekts : Bezdarbnieku apmācību cikls „Sāksim darboties!”
Īsteno : SRSK „Stazele”
Projektu finansē: Eiropas Savienība (80%) un Latvijas valsts (20%)

Noslēdzas lietvedības kursi bezdarbniekiem

Projekta ietvaros lietvedības pasniedzēja Baiba Fridvalde iepazīstināja bezdarbniekus ar lietvedības dokumentu sagatavošanas prasībām, lietvedības nozīmi iestādes darbā, kā arī izskaidroja lietvedību reglamentējošo normatīvo aktu pielietošanu un dokumentu uzglabāšanas un iznīcināšanas prasības.

27. decembrī ar gandarījuma sajūtu kursa beidzēji saņēma apliecinājumus par iegūtām zināšanām, un, es ceru, ka šīs zināšanas tiks pielietotas dzīvē.

Projekta asistente Laila Līsmane
Foto Inta Meistere