Staicele - Reportāžas - Mūzikas skolas un "Krustpunkti" koncerti

22.12.2007.

Koncerti Ziemassvētku noskaņai

21. un 22. decembrī Mūzikas un mākslas skolas telpās staicelieši tika aicināti uz koncertiem, kurus sniedza Mūzikas skolas un LNIIC „Krustpunkti” audzēkņi kopā ar saviem pedagogiem. Ja šogad mūsu sapņi par baltu sniedziņu nepiepildījās, tad te, nelielajā zālē, tika uzburtas īsta Ziemassvētku noskaņa. Netrūka piesnigušu mežu, kupenās iegrimušu mājiņu, aiz loga mirdzēja eglīte, ap to skraidīja rūķīši. Taču visjaukāko noskaņu, manuprāt, radīja bērni un jaunieši, kuri kopj un veido savus talantus abās mācību iestādēs. Koncerta režisore – abu izglītības iestāžu direktore Ārija Bakmane. Koncertu skatījās vecāki, staicelieši, arī bērni no Vīķu slimnīcas, Staiceles Radošo sieviešu kluba „Stazele” dalībnieces.


„Klusa nakts, svēta nakts” – vijoli spēlē Lāsma Grīnberga, pie flīģeļa koncertmeistars Gatis Vanags un klavieru klases audzēkne Līga Ozola.


Spēlē Agnija Jurika.


Vijoles pedagoģe Katrīna Kalēja kopā ar savām audzēknēm – Lindu Suhanovu un Lāsmu Grīnbergu.


„Krustpunkti” sporta dejotāji, jaunākā grupa.


Četrrocīgi spēlē Dina Čipote un Sandija Eglīte.


Šogad Mūzikas skolā tika atvērta pūšaminstrumentu klase. Saksofonu spēlē Anete Drone, koncertmeistare Antra Ķestere.


LNIIC „Krustpunkti” vokālais kvartets ‘Do-re-mi”.


Popgrupu „Raibās notiņas” un „Mini-mini” priekšnesums.


Noslēgumā – kopīgi dziedāta dziesma „Zvaniņš skan”.

Sagatavoja Ieva Drone