Staicele - Reportāžas - Mūzikas skolas un "Krustpunkti" koncerti

20.12.2007.

„Trīspadsmitais mēnesis” – skolas Ziemassvētku pasākums

Šī mācību gada pirmo semestri ar pasākumu „Trīspadsmitais mēnesis” noslēdza Staiceles vidusskola. Koncertu sniedza Staiceles Mūzikas un mākslas skolas un LNIIC „Krustpunkti” audzēkņi. Dziedātāji un jaunie mūziķi pie klavierēm, ar vijolēm atskaņoja pazīstamas Ziemassvētku melodijas.

Kopā ar audzēkņiem muzicēja koncertmeistars Gatis Vanags.


Attēlā: dzied Santa Taube, pie klavierēm Gatis Vanags.

Redzējām ne tikai vecākās grupas talantīgos dejotājus, kuri joprojām turpina dejot un uzstāties, kaut arī vairāki no viņiem Staicelē vairs nemācās,…


…bet arī jaunākās dejotāju grupas priekšnesumu.


Attēlā: dzied popgrupas „Raibās notiņas” un „Mini – mini”.


Koncerts noslēdzās ar brīnumsvecīšu mirdzumu bērnu un jauniešu rokās.

Direktors Juris Krastiņš savā uzrunā teica paldies bērnu vecākiem, skolotājiem un skolas labvēļiem. Tad, kopā ar direktora vietnieci mācību jomā Aldu Grāveri, pasniedza pateicības tiem 1. – 11. klašu skolēniem, kuriem vislabāk veicies tiešajā darbā – mācībās.


Viņiem uz skatuves piepulcējās arī tie, kas dejo, dzied, uzstājas un organizē – aktīvi iesaistās skolas sabiedriskajā dzīvē. Sirsnīgu paldies skolas vadība teica Dārtai Vilnei, skolēnu domes priekšsēdētājai, aktīvai skolas dzīves organizētājai. Mīļu paldies no Mūzikas un mākslas festivāla „Bildes” organizatoriem saņēma skolēni, kuri, vizuālās mākslas skolotājas Ingūnas Mesteres rosināti, pagājušajā mācību gadā iesaistījās Latvijas mūziķu portretu galerijas veidošanā.


Skolas Ziemassvētku pasākumā par tradīciju kļuvis uzņēmēju apciemojums. Zem eglītes, skaisti iesaiņota, noslēpumaini stāv liela dāvana, ko savā uzrunā Alfrēds Aizbalts, SIA „Staiceles papīra fabrika 2” direktors, gan nosauca par mazu – jaudīgs kompjūters, lai skolā būtu precīzs zvans uz starpbrīžiem, visu skolēnu nepacietīgi gaidītajiem brīvajiem brīžiem. Aprunājoties ar skolotājiem, uzņēmēji – SIA „Staiceles papīra fabrika 2”, SIA „Salacas būve”, SIA „RADI AVM”, z/s „Teterīši”, Andris Krūzītis un Andrejs Šišlo secinājuši, ka noderīga būtu tieši šāda dāvana. A. Aizbalts atzinīgi novērtēja koncertā redzētos jaunos talantus un secināja – kopā sanākšanas dod iespēju ieraudzīt vienam otru.

Bibliotēkas vadītāja Anita Strokša kopā ar Intu Meisteri pasniedza balvas Bērnu lasītāju žūrijas dalībniekiem, - skolēniem, kuri jau no jūlija ne tikai lasa grāmatas, bet arī tās vērtē. Īpašs paldies skolotājām Jautrītei Pelēkai un Kaijai Kuzinai, viņas lasīšanā iesaistīja visus 5 – 6 gadīgo grupiņu bērnus. Arī Zlaugotņu ģimenē lasīja visi bērni. Balvās - Bērnu žūrijas eksperta Diploms kopā ar Kultūrkapitāla fonda sarūpētiem suvenīriem.


Pasākuma noslēgumā skanēja skolotāju dziedāta populārā dziesmiņa „Zvaniņš skan”, skolotājiem labprāt pievienojās arī skolēni.

Tad, kad Dieviņš visbaltāk pāri tumsai tiek,
Visām gaismiņām reizē ir svētki.
Tad ir gada trīspadsmitais mēnesis,
Trīspadsmitā gaismiņa – Ziemassvētki.

Ar direktora vēlējumu - Siltus, mīļus un jaukus Ziemassvētkus, enerģisku un darbīgu Jauno gadu! – skolēni devās ziemas brīvdienās.

Sagatavoja Ieva Drone