Staicele - Reportāžas - Staiceles bibliotēka - gaišākā rajonā

18.12.2007.

Staiceles bibliotēka – Gaišākā no Gaismas pilīm rajonā

Šī gada pavasarī Limbažu Galvenā un Limbažu Bērnu bibliotēka visas rajona bibliotēkas iesaistīja konkursā „Gaišākā no Gaismas pilīm”, lai sekmētu bibliotēku sakārtošanu, gatavojoties valsts akreditācijai. Staicelē konkursa žūrijas komisija ciemojās pavasara pusē – 24. aprīlī (par to rakstījām „Kastanis” Nr. 76). Šobrīd zināmi konkursa rezultāti.


Attēlā no kreisās: Inta Meistere, Anita Strokša - bibliotēkas vadītāja, Rasma Taulavičus, Ina Prokopoviča.

Atgriežoties no ikgadējā bibliotekāru noslēguma semināra, Staiceles bibliotēkas vadītāja Anita Strokša atveda konkursā iegūto augstāko vērtējumu – Gaišākā no Gaismas pilīm Limbažu rajona pilsētu grupā, kas nozīmē – bibliotēka ir gatava valsts akreditācijai. Lauku bibliotēku grupā par labāko atzīta Viļķenes bibliotēka.

Nedaudz par pasākumu un savām sajūtām, saņemot apbalvojumu stāsta Anita Strokša: „Šogad bibliotekāri satikās netradicionālā gaisotnē Limbažu kafejnīcā „Tonuss”, citus gadus braucām uz Ziemassvētku koncertiem Dailes teātrī. Pasākumā apsveikumus saņēma konkursa laureāti, darbinieki, kuri šajā gadā svinēja apaļas jubilejas, beiguši kādas mācību iestādes. Šogad izdots Limbažu rajona bibliotēku kalendārs, kurā minēti galvenie bibliotēku pasākumi, darbinieku vārda un dzimšanas dienas. Tur arī mūsu bibliotēkas telpu bildes.

Šādi apbalvojumi ir patīkami – tavs darbs tiek novērtēts. Bet, no otras puses, tā ir milzīga atbildība – būt pirmajam rajonā. Ja kāds kolēģis ko jautā, tev viss jāzina, nevar būt kļūdas vai kādas nesakārtotas lietas.

Gribu teikt paldies vispirms jau savam kolektīvam – Intai, Rasmai un Inai. Viena nekad to nevarētu izdarīt. Paldies arī pilsētas domei, deputātiem, kas saprot un atbalsta manas iniciatīvas, piešķirot līdzfinansējumu projektiem. Tās ir manas izaugsmes iespējas.”

Anita Strokša pastāstīja, ka Staiceles bibliotēkai valsts akreditācija būs 2008. gada septembra mēnesī, ka izvērtējot konkursa rezultātus, Broņislava Sauka, Limbažu Galvenās bibliotēkas Klientu apkalpošanas centra vadītāja – metodiķe, secināja - rajonā ir vēl bibliotēkas, kurām nopietni jāstrādā, lai sekmīgi varētu saņemt akreditāciju. Anita domā, ka tas ir kadru mainības un izglītības trūkuma rezultāts: „Pašreiz bibliotēkā var strādāt tikai ļoti profesionāli cilvēki, jebkurš „no ielas” to nevarēs paveikt. Nepārtraukti ienāk jaunas informācijas sistēmas, ar tām jāprot darboties, mūs apmāca, kā meklēt informāciju. Jo vairāk tehnikas ienāk, jo vairāk sniedzam dažādus pakalpojumus, jo darbiniekam jābūt zinošākam. Varu pieminēt vienu jaunumu - ar nākošo gadu pilsētas bibliotēkā būs dokumentu iesiešanas pakalpojums.”

Mūsu bibliotēka – Gaismas pils, kurā varam saņemt grāmatas, jaunu un aktuālu informāciju, dažādus pakalpojumus, kurā mīļi gaidīti visu vecumu staicelieši, arī paši mazākie:


Bibliotēkas priekštelpa


Šajās telpās var atrast daiļliteratūru, uzziņu literatūru, bērnu literatūru, te iekārtots stūrītis pirmskolas vecuma bērniem


Eiropas Komisijas informācijas punkts Europe Direct Staicelē „Mēs Eiropā”


Konferenču un semināru zāle

Sagatavoja Ieva Drone