Staicele - Reportāžas - Ceļošana Eiropā

12.12.2007.

Ceļošana Eiropā

2007. gada 21. decembrī Latvija kopā ar vēl 8 Eiropas Savienības (ES) jaunajām dalībvalstīm, kas iestājās ES 2004. gada 1. maijā, pievienosies Šengenas līguma valstu saimei, jo izpildītas Šengenas likumdošanas normatīvo aktu prasības.

Kas mainīsies, šķērsojot robežas? Par to Staiceles bibliotēkā 13. decembrī informatīvā lekcijā stāstīja LR Iekšlietu ministrijas Preses un sabiedrisko attiecību departamenta direktore Dace Ūdre.

Šengenas telpu tagad veidos 24 valstis. 22 no tām ir Eiropas Savienības dalībvalstis – Čehija, Igaunija, Latvija, Lietuva, Malta, Ungārija, Polija, Slovēnija, Slovākija, Austrija, Beļģija, Dānija, Francija, Grieķija, Luksemburga, Nīderlande, Portugāle, Somija, Spānija, Vācija, Zviedrija, bet 2 - Eiropas Ekonomiskās Zonas dalībvalstis – Īslande un Norvēģija.

Pats galvenais - iekšējās robežas starp nosauktajām valstīm Šengenas telpā dzīvojošie varēs šķērsot jebkurā laikā un vietā, netērējot laiku robežkontroles procedūrām. Tomēr, neraugoties uz robežpārbaudes atcelšanu, dodoties uz citu valsti, vienmēr līdzi jāņem derīga pase. Robežkontrole pilnībā saglabāsies uz Šengenas teritorijas ārējām robežām, kā, piemēram, Latvija – Krievija, kā arī no Šengenas telpas dodoties uz valsti, kura nav šajā teritorijā. Lidostās robežkontroles atcelšana notiks 2008. gada 30. martā, kad pāriesim uz vasaras laiku.

Visā Šengenas teritorijā pastāv vienota Šengenas vīza, ko tagad ārvalstu pilsoņiem izsniegs arī Latvijas vēstniecības. Tā derīga ceļošanai visā teritorijā. Bezvīzu režīms nodrošina ceļošanas brīvību, taču tas nenozīmē pieeju citu valstu darba tirgum.

Dace Ūdre demonstrēja un komentēja videofilmu par vienoto vīzu politiku, robežu šķērsošanu un robežkontroli, par tiesībsargājošo institūciju darbu jaunajos apstākļos. Videofilmu varēs redzēt arī Latvijas televīzijā.


Klausītāju pulkā kopā ar treneri Imantu Dalku bija daudz VJFC „Staicele” audzēkņu, jo viņiem šīs zināšanas noderēs – gan jau nākošai vasarai atkal noskatīts kāds ārvalstu futbola turnīrs.

Aktuālo lekciju organizēja Eiropas Komisijas informācijas punkta Europe Direct Staicelē vadītāja Rasma Taulavičus kopā ar bibliotēkas vadītāju Anitu Strokšu.


Attēlā: Anita Strokša teica paldies Dacei Ūdrei par interesanto un noderīgas informācijas bagāto lekciju.

Plašāku informāciju par jautājumiem, kas saistīti ar Latvijas pievienošanos Šengenas zonai, lasiet saeimas ES informācijas centra mājas lapā www.eiroinfo.lv

Sagatavoja Ieva Drone