Staicele - Reportāžas - Bērnu žūrija

07.12.2007.
Svētki čaklajiem lasītājiem
 
     Valsts Kultūrkapitāla fonda kultūras programmā Lasīšanas veicināšanas programma „Bērnu žūrija” piekto gadu piedalās arī Staiceles pilsētas bibliotēka un piedāvā bērniem aktīvi iesaistīties jaunāko grāmatu lasīšanā.

     Jau vasaras vidū bibliotēkā tika saņemtas jaunās grāmatas, katram Bērnu lasītāju žūrijas dalībniekam jāizlasa vismaz septiņas no tām. Staicelē grāmatu lasīšanā iesaistījušies 36 pirmo - devīto klašu skolēni. Tie, kuri līdz decembrim paspēs izlasīt noteikto grāmatu skaitu un uzrakstīs vērtējumu savai mīļākajai grāmatai, skolas Ziemassvētku pasākumā saņems pildspalvu ar uzrakstu „Bērnu žūrijas eksperts” un atstarotāju ar Bērnu žūrijas logo.

     Bērnu žūrijas grāmatu klāstā katru gadu iekļauta kāda senāk izdota grāmata, ko varētu dēvēt par klasiku. Šogad tādas ir „Kapteiņa Granta bērni” un „Kristofora Kolumba pēdējais ceļojums”. Jaunāko klāšu skolēniem tiek piedāvāts vairāk lasīt jaunākos latviešu autoru darbus, bet katrā klašu grupā iekļauti arī ārzemju autoru darbi.

     Bibliotēkas vadītāja Anita Strokša čaklajiem lasītājiem katru gadu sarūpē brīnišķīgu pasākumu, aicina ciemos Bērnu lasītāju žūrijas dalībniekus arī no citām Salacas baseina bibliotēkām. Šogad pasākums tika organizēts 7. decembrī, sadarbībā ar Eiropas Komisijas (EK) informācijas punktu Europe Direct Staicelē. Kultūras namā kopā sanāca kupls Ainažu un Staiceles jauno grāmatu draugu pulks.

     Pasākuma pirmajā daļā, iesaistoties atraktīvās nodarbībās, bērniem un jauniešiem bija iespēja uzzināt vairāk par Eiropas Savienību.


Rinalds Rudzītis no Eiropas Savienības informācijas aģentūras Rīgā bija atvedis spēli „40 minūtes apkārt Eiropai”, kurā aicināja iesaistīties 5. – 7. klašu skolēnus.


Gudrie lasītāji tika sadalīti vairākās komandās.


Ar īsta un neparasti liela metamā kauliņa palīdzību ceļojums varēja sākties.


Atbildes uz interesantajiem jautājumiem par Eiropas kultūru, vēsturi, sportu un sabiedrību jārod ātri, pretējā gadījumā – „jāsoļo” atpakaļ.


Komandai, kura pirmā nokļuva līdz finišam, jāsaka liels paldies vienīgajam puisim, kurš vairākas reizes pārliecinoši zināja pareizo atbildi.


Tikmēr jaunāko klašu skolēni arī dalījās vairākās komandās un centās salikt lielo puzli – Eiropas Savienības karti.


Visi pasākuma dalībnieki saņēma jaukas balviņas no EK informācijas punkta Europe Direct Staicelē.


Otrajā daļā bērnus un jauniešus uzrunāja mākslinieki – aktrise Kristīne Klētniece un pianists Māris Žagars.


     Sunītis guļ būdā,
     Viņam priekšā kauls.
     Kuram priekšā klavieres,
     Tas ir Raimonds Pauls

... bērni ātri atpazina fragmentu no Ineses Zanderes jaunās mīklu pantu grāmatas „Ja tu esi sivēns”.


Koncerta laikā klausītājiem bija ar dažādiem instrumentiem jāprot pavadīt Kristīnes dziedātā dziesma par smilšu rausi, jāatmin, kuras kinofilmas mūziku atskaņoja Māris,...


... arī dejot bija jāprot.


Kristīne dziedāja dziesmas no topošās izrādes Nacionālajā teātrī „Princis un ubaga zēns”.


Pavadot mājupceļā, katram līdzi tiek dota „ceļa maize” – noderīga grāmata „Eiropas Savienības dalībvalstis”, kuru izdevusi Eiropas Savienības informācijas aģentūra.


Ainažu Bērnu lasītāju žūrijas dalībnieki kopā ar bibliotekāri Sanitu Kānīti un māksliniekiem.


Staiceles Bērnu lasītāju žūrijas dalībnieki kopā ar māksliniekiem.


Pasākuma organizatores arī gandarītas - prieka dzirkstelīte šodien vienojusi tos bērnus, kuri vēl joprojām cītīgi lasa, tādējādi izkopjot savu iztēli, kas nākotnē palīdzēs viņu sapņus piepildīt. Attēlā: Anita Strokša un Rasma Taulavičus (otrajā rindā no labās) kopā ar Māri Žagaru, Kristīni un Dzintru Klētniecēm.


KONKURSS
Šai bildei parakstu izdomā Tu!

Savu paraksta variantu (var būt vairāki) sūti pa e-pastu uz EK informācijas punktu Europe Direct Staicelē - edip@staicelesnovads.lv/2007_2012 līdz 10. janvārim. Vēstulē jānorāda savs vārds, uzvārds un telefona numurs. Interesantākā paraksta autors saņems pārsteiguma balvu.

Sagatavoja Ieva Drone, Rasma Taulavičus un Inta Meistere