Staicele - Reportāžas - 18.novembra pasākums Staicelē

17.11.2007.

„Nekur nav tik labi, kā mājās...” – Latvijas dzimšanas dienai veltīts svinīgs pasākums Staicelē

17. novembra vakarpusē staicelieši pulcējās Latvijas Republikas 89. gadadienai veltītā svinīgā pasākumā „Nekur nav tik labi kā mājās”.

Pilsētas mērs Jānis Bakmanis pasākumu iesāka ar domu, ka 89 gadi – tas mūsu valstij tikai tāds mazs ieskrējiens, ka varam ar daudz ko lepoties, ka kopumā protam saimniekot savā zemē. Kā katru gadu, ir ļoti patīkami apzināties, ka mēs sakām paldies tiem staiceliešiem, kuri ar savu ikdienas darbu nopelnījuši sabiedrības atzinību. Visu Staiceles deputātu vārdā vēlu jums skaistu Latvijas dzimšanas dienu!

Klausījāmies svētku koncertu, kura pirmo daļu sniedza Staiceles Mūzikas un mākslas skolas 1. un 2. klases audzēkņi – Dina Čipote, Kaiva Apiņa, Lāsma un Kristīne Grīnbergas, Sandija Eglīte, Līga Ozola, Emīls Konrāds, Santa Taube.


Attēlā: dzied Emīls Konrāds. Par bērnu sniegumu klātesošiem patiess prieks, jo daudziem tie bija pirmie soļi uz skatuves. Šeit noteikti jāsaka paldies bērnu pedagogiem – Jānim Kalējam, Katrīnai Kalējai, Gatim Vanagam, kurš koncertā jaunos mūziķus pavadīja uz klavierēm, un Antrai Ķesterei. Ar vairākām dziesmām uzstājās LNIIC „Krustpunkti” popgrupa „Raibās notiņas” un vokālais kvartets „Do-re-mi”. Uzstājās arī skolotājas Ingas Neimanes vadītā ritmikas pulciņa meitenes.


Koncerta otrajā daļā ar enerģijas pārpilnību un skaistām dejām iepriecināja un pārsteidza Alojas kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs „Sānsolis” (vadītāja Maija Drozda). Viņiem veltītie publikas aplausi viennozīmīgi apliecināja – patika!


Maigi rotaļīgajām flautas skaņām līdzi klausītājus aizveda soliste Dina Strence.

Dziesmas „Tu esi Latvija” un „Dzimtenei” izpildīja mūsu senioru vokālais ansamblis „Dziesmu draugi” (vadītāja Dzidra Roce).

Šogad Staiceles domes apbalvojumu par nozīmīgu darbu izglītībā, sabiedriskās dzīves norisēs, kultūrā, sportā, uzņēmējdarbībā, kā arī par ieguldījumiem pašvaldības attīstībā saņēma:


Dina Čipote, 3. klases skolniece, - par apzinīgu mācību darbu, aktīvu līdzdalību Staiceles vidusskolas sabiedriskajā dzīvē un pilsētas kultūras pasākumos;


Edgars Tenisons, 9. klases skolnieks, - par aktīvu līdzdalību skolas sporta un pilsētas kultūras dzīvē, apzinīgu mācību darbu;


Inga Neimane, Staiceles vidusskolas skolotāja, - par aktīvu un radošu līdzdalību skolas un pilsētas kultūras pasākumos;


Jautrīte Pelēkā, Staiceles vidusskolas skolotāja, - par radošu pieeju skolēnu audzināšanu darba un skolas ārpusstundu dzīves organizēšanā;


Sandra Bērziņa, Darba terapijas un rehabilitācijas centra „Vīķi” vadītāja, - par ieguldījumu Darba terapijas un rehabilitācijas centra „Vīķi” attīstībā;


Nauris Kollis, SIA „Staiceles komunālais uzņēmums” strādnieks, par apzinīgu darbu Staiceles sakopšanā;


Jānis Bērziņš, bijušais domes izpilddirektors, - par ļoti apzinīgu attieksmi pret darbu un ieguldījumu pilsētas attīstībā;


Ļena Vinogradova, Sociālās palīdzības dienesta vadītāja, - par apzinīgu attieksmi pret darbu un atsaucību pilsētas sabiedriskās dzīves veidošanā.


Deputāte Aina Berga šajā reizē saņēma gan Staiceles domes apbalvojumu par radošu un veiksmīgu darbu kultūras dzīves veidošanā mūsu pilsētā, gan Īpašu uzdevumu ministrijas Sabiedrības integrācijas lietu sekretariāta Pateicības rakstu par nozīmīgu ieguldījumu Vidzemes lībiešu kultūras vēstures saglabāšanā un popularizēšanā.


Dzidra Roce, ansambļa „Dziesmu draugi” vadītāja, saņēma apbalvojumu par ieguldījumu ansambļa „Dziesmu draugi” vadīšanā un aktīvu dalību pilsētas sabiedriskās dzīves veidošanā


Pēc „Dziesmu draugu” dziedātās veltījuma dziesmas savai vadītājai, arī katrs ansambļa dalībnieks saņēma ziedu un Pateicības rakstu.


Šajā vakarā godinātie staicelieši kopā ar mēru Jāni Bakmani (attēlā - otrajā rindā vidū).

     Nekur nav tik labi kā mājās,
     Nekur tevi negaida tā…

Tumšās un drēgnās novembra dienas, kas svinam Latvijas dzimšanas dienu, mums atgādina, ka ar tumsu var cīnīties radot gaismu. Mūsu sūtība nav lādēt tumsu, bet aizdegt svecīti tumsā, gaisma var uzvarēt tumsu, ja mēs to vēlamies un tam ticam, …
…. teica vakara vadītāja un pasākuma režisore – Inga Neimane no Alojas.
Pasākumā dekorācijas veidoja Jolanta Apiņa.

Sagatavoja Ieva Drone