Staicele - Reportāžas - Staicelē Tūrisma informācijas centrs

07.11.2007.

Ar uzdrīkstēšanos, izdomu un profesionalitāti radīts viens no oriģinālākiem Tūrisma informācijas centriem

2007. gada 7. novembrī Staicelē Lielā ielā 13 tika atvērts Tūrisma informācijas centrs (TIC).

Bet vispirms ielūkosimies tā tapšanas vēsturē.

Nams celts 1920. gadā, iesākumā bija vienstāvu, te atradusies tējnīca. Tirgotājs Lidsbergs to iegūstot savā īpašumā, licis pārbūvēt tādu, kā redzam šodien. Šajā namā 1. stāvā bijis arī zobārsta kabinets, dāmu drēbnieku darbnīca, vēlāk grāmatnīca. 2. stāvā - dzīvokļi. Grāmatnīca beidza pastāvēt 2006. gada rudenī. Nams stāvēja tukšs un gaidīja jaunu elpu. To iedeva Digna Čuikova, atnākot strādāt uz Staiceli 2007. gada janvārī kā plānošanas un attīstības projektu vadītāja, ar lielu pieredzi tūrisma jautājumos un talantu gleznošanā. Tieši viņa ieraudzīja, ka tā ir vislabākā vieta Tūrisma informācijas centram un pilsētā, kura iekļauta tūrisma apritē, tādam jābūt. Ideja guva gan domes priekšsēdētāja Jāņa Bakmaņa, gan pilsētas deputātu atbalstu, un viss notika.


2007. gada jūnija mēnesī telpā tika uzsākts remonts – logu, durvju nomaiņa, vienas sienas pārveidošana. Guntai Dalkai palīdzēja ne tikai Udo Gustavsons, bet arī jaunatne.


2007. gada 17. jūnijā daļēji iekārtotās telpas tiek iesvētītas, Vidzemes Tūrisma Asociācijas (VTA) valdes priekšsēdētājs Raitis Sijāts dāvina visā pasaulē pazīstamo TIC zīmi.


Telpu iekšpuse izskatās šādi. Attēlā: TIC vadītāja Gunta Dalka kopā ar makšķernieku biedrības „Ūdensroze” valdes priekšsēdētāju Jāni Treiju.

Septembra beigās sākas telpas sienu apgleznošana.


Māksliniece Digna Čuikova strādāja pati un aicināja talkā …


… mākslas skolas 1. klases audzēkņus.

2007. gada 7. novembrī interjers priecē pilnīgi visus – Salacas, jūras tuvuma sajūta, zivju dzīves noslēpumainība – skaisti! Lūk, oriģinālā interjera atspoguļojums bildēs.

2007. gada 7. novembrī Staiceli apskata kurzemnieki – uzņēmēji, TICu vadītāji, preses pārstāvji.


60 cilvēku lielu delegāciju uz Vidzemi atvedusi Kurzemes Tūrisma Asociācija. Tāpēc pirmajā darba dienā jaunais Tūrisma informācijas centrs ļaužu pārpilns.

Iesāk TIC vadītāja Gunta Dalka: „Ziemas laikā, kad no gaisa krīt sniegs un tuvojas Mārtiņdiena, aicinām jūs uz Tūrisma informācijas centra atvēršanu. Latviešiem Mārtiņdiena nozīmē darba cikla noslēgumu, tūristiem aktīvākā daļa arī beigusies un notiek gatavošanās jaunai sezonai. Šodien, atklājot TIC, pieliekam komatu, nevis punktu. Strādāsim līdz jaunai sezonai, lai kļūtu vēl pilnīgāki. Saku lielu paldies māksliniecei Dignai Čuikovai, jo viss telpu iekārtojums ir viņas izdoma un roku darbs, viņa strādāja gan kā krāsotāja, gan kā māksliniece.”


Šajā dienā māksliniece Digna (attēlā pa kreisi) saņēma visu ciemiņu sajūsmas pilnus pateicības vārdus, bet pati teica tā: „Godātie kurzemnieki, es arī esmu no Kurzemes – liepājniece, mācījos Lietišķajā skolā, pēc tam Mākslas Akadēmijā utt. Nokļuvu Staicelē, te ir tāds priekšnieks, kam nekad nav miera un visu laiku kaut ko vajag. Mani ieveda šajā ēkā - vecā „graustā”, kaut gan mēs ļoti ceram, ka Kultūras ministrija atzīs Lielo ielu Staicelē par valsts nozīmes kultūras pieminekli. No grāmatnīcas, mantojumā palika lielie logi, bet no 19. gs. – tās šķībās sienas. Ko darīt? Pataisīt vēl šķībāk, vai ne?

Te ir juridiskā adrese nevalstiskajai organizācijai - makšķernieku biedrībai „Ūdensroze”. Tātad tēma – Salaca. Mums jārāda rīki, ar ko makšķerē, zivis. Esam Salacas krastā, vārās zivju zupa, žūst malciņa…

Paldies, ka atbraucāt un apskatāt.”


Turpināja pilsētas mērs Jānis Bakmanis: „Pilnīgi godīgi varu teikt, ka pasākums bija paredzēts citu dienu. Bet zinot, ka brauks kurzemnieki, domājām, ka kaut kas jāparāda, jāpalielās. Atklāšana tika pielāgota jums. Paldies, ka atbraucāt! Mēs ar Dignas kundzi esam no Liepupes, esam bijuši Minhauzena skolā… Tāpēc daudzas lietas, kas dzīvo vēl tikai iztēlē, mums jau liekas - tā reāli ir. Pilsētā viss tiek veidots ar domu – būs! Informāciju par pilsētu vienmēr varēsiet saņemt šeit – TICā. Guntai dāvinu pulksteni, jo viņai būs jāstrādā 24 stundas dienā un 7 stundas nedēļā.

Gribu teikt paldies visiem cilvēkiem, kas šeit strādāja – Guntai, Dignai, izpilddirektoram Agrim, Udo. Arī priekšsēdētājs šad un tad atbrauca paskatīties.”

Digna piebilda: „Vietējie saskaitīja – sešas reizes dienā!”


Staiceliešus sveic Vidzemes Tūrisma Asociācijas valdes priekšsēdētājs Raitis Sijāts: „Vasarā, kad mēs iesvētījām informācijas centru, runājām, kas nu te brauks… Tieši tad garām brauca trīs velotūristi, vācieši. Tajā reizē plānojām iesvētīšanas pasākumu un velomaršrutu, kas šobrīd jau uzlikts kartē. Velomaršruts nāk no Ainažiem, iet caur Staiceli, tālāk uz Siguldu. Jau tajā laikā tūristi izmantoja šo maršrutu.

Staiceliešiem ir tāda tradīcija – izveidot no nekā kaut ko, kaut ko labāku. Jūs esat lieli meistari. Tagad es sapratu, no kurienes tas nāk – tā laikam ir Minhauzena skola… Klusums Staicelē varbūt ir novembrī, bet vasarā te ir džeza pasākumi, futbols, svētki svētkiem galā.

Šodien atvadām ļoti daudz materiālu, kas saistās ar Vidzemi. Novēlu, lai informācijas centrā būtu daudz darba, daudz tūristu! Veiksmīgu nākamo sezonu, strādāsim kopā!”


Kolēģi Guntu sveic pašvaldības iestāžu vadītāji un darbinieki.


Ilze Millere, Limbažu TIC vadītāja: „Mēs rajonā bijām otrais Tūrisma informācijas centrs. Jūs oficiāli darboties sākat tagad, bet faktiski jau diezgan sen un esat atraduši savu nišu – Staiceli mēs zinām kā stārķu galvaspilsētu. Dāvinām ziedu pušķi ar mazu ligzdiņu, lai arī jūsu informācijas centrs ir tāda ligzda, no kuras jūs vijat un veidojat, lai no tās nāk labas idejas un lai cilvēkiem šeit vienmēr ir labi.”


Juris Zālītis, Salacgrīvas TIC vadītājs: „Kā jau mani izreklamēja, esmu no vecākā TIC mūsu rajonā. Atvedu vienu „orhideju no Randu pļavām”. Vēl te dāvana no Pilsētas kustībā jūras krastā (lietussargs), - lai Jūs varētu grupas pavadīt arī lietus laikā.”


Inga Vilde, VTA izpilddirektore: „VTA valdīšanā ir nodota grāmata „Labu apetīti, ūdenstūrist!”, to dāvinām arī jums, jo priekšsēdētājs nepārtraukti stāstīja par Salacu, kādu kārtību tur vajadzētu ieviest. Arī kurzemnieki noteikti zina, ka Vidzemē ir visskaistākās tūrisma upes. Tur ir gan receptes, gan apraksti, gan pareizas, gan nepareizas lietas. Bet es saprotu, ka reizēm arī nepareizās lietas var virzīt progresu.”
Pēc kurzemnieku preses pārstāvju lūguma tapa kopbilde.


Lībiešu muzeja direktore Indra Jaunzeme TIC viesiem pasniedza zivju zupu.

Kuldīgas rajona laikraksta „Kurzemnieks” korespondentei Dainai Tāfelbergai jautāju – kādi iespaidi pēc Staiceles apciemojuma? Viņa atbildēja: „Tas man negaidīts jautājums, jo parasti jautājumus uzdodu es. Man uzreiz rodas asociācijas, pēc iedzīvotāju skaita un situācijas valstī, ar tādu Kuldīgas rajona pilsētu kā Skrunda. Skrundā ir 4000 iedzīvotāju, tur ir līdzīga sakoptība, kā Staicelē, bet Staicelē ir tāda īpaša sajūta, šeit pārņem savdabīga aura. Pusotras stundas laikā daudz neredzējām, bet muzejs ir kolosāls, gan audēju darbnīca, gan tas muzejs, kurā atjaunotas lībiešu tradīcijas. Pārsteidza, ka tika mazā vietiņā var būt tika daudz dažādās aktivitātes.”

Savas domas par Staiceles TIC izsaka Raitis Sijāts, cilvēks, kurš pabijis gandrīz visos Tūrisma informācijas centros Latvijā: „Modernie centri ir laba lieta, bet vajag kaut ko autentisku, kaut ko latvisku, kaut ko savdabīgu. Te ir tā savdabība, te tu redzi, ka ir zivis, ka ir ūdens, kaut kas dzīvs, sataustāms un saprotams. Informācijas centrs tūristam būtībā ir pirmais iespaids par konkrēto vietu. Tur ieejot ir svarīgas divas lietas - tas, ko redz un tas, ko dzird. Ir ļoti svarīgi, kā pasniedz un parāda informāciju, jābūt materiāliem. Tad rodas secinājums, - te ir kaut kas īpašs un nav tā kā citur. Tas ir svarīgi. Ir jau citur arī interesanti izveidoti centri, bet te man ir sajūta, ka kaut kur tuvumā jābūt jūrai.”


Pirmajā darba dienā Tūrisma informācijas centru apciemoja mazie „pelēni”, kopā ar peļu mammu un papu (5-6 gadīgie bērni un viņu audzinātājas Jautrīte un Kaija).


Ar savām dziesmām viņi ienesa daudz prieka un jautrības.


Skolotāja Jautrīte sveic Tūrisma informācijas centra vadītāju Guntu.


Bērni saņēma cienastu un iepazinās ar jauno iestādi.

„Darbs vienīgais ir visu lielais, kas ceļ arī mūs lielumā un spēkā. Paldies par padarīto un veiksmi turpmāk!”, šiem mīļajiem staicelietes Dzidras Roces vārdiem pievienojamies arī mēs visi!

Tūrisma informācijas centrā laipni gaidīti gan staicelieši, gan pilsētas ciemiņi, līdz nākamās tūrisma sezonas sākumam te vel būs daudz jaunumu.

Sagatavoja Ieva Drone