Staicele - Reportāžas - Vecāku sapulces

02.11.2007.

Turpinās vecāku sapulces

Mūzikas un mākslas skolā

30. oktobrī Staiceles Mūzikas un mākslas skolas administrācija aicināja vecākus, lai uzklausītu viens otru un pārrunātu aktualitātes. Skolas direktore Ārija Bakmane priecājās par salīdzinoši kuplo apmeklējumu. Visi pedagogi ar audzēkņu darbu apmierināti, taču aicina vecākus turpināt sekot līdzi gan apmeklējumam, gan mācību darbam, gan ierakstiem dienasgrāmatās (mūzikas klašu skolēniem). Mūzikas klašu audzēkņi kopā ar pedagogiem gatavojas valsts svētku koncertam 17. novembrī. Pirmā semestra liecības tiks izsniegtas 22. decembrī plkst. 13.00, bet plkst. 14.00 Mūzikas un mākslas skolā būs Ziemassvētku koncerts ar bērnu piedalīšanos, uz kuru tiek aicināti ne tikai vecāki, bet visi, kas vēlas.

Mākslas klašu audzēkņiem vasarā tiek plānots plenērs kopā ar Ogres mākslas skolas audzēkņiem.

LNIIC „Krustpunkti”

31. oktobrī interešu izglītības centra direktore Ārija Bakmane stāstīja par šī mācību gada darbu un iecerēm.

Tā kā Staicelē ir vienīgais bērnu – jauniešu aušanas pulciņš Limbažu rajonā, tad mūsu bērnus kopā ar skolotāju Inesi Strazdiņu aicināja piedalīties Latvijas proklamēšanas 90. gadadienai veltītā projektā „Vilksim košu zelta jostu apkārt savu tēvu zemi”, kur viņiem jānoauž apmēram 50 centimetrus garš gabaliņš ar savam novadam raksturīgām zīmēm. (Vairāk par to lasiet 2007. gada 9. novembra Latvijas Avīzē)

Floristikas pulciņa labākajām dalībniecēm šajā mācību gadā atkal būs iespēja piedalīties Salmu stārķa festivālā Storkovā (Vācija). Keramiķus kopā ar skolotāju gaidīs Lietuvas pilsētā Ramigalā (Lietuva). Personības un vizuālā tēla veidošanas pulciņa dalībniekiem būs iespēja piedalīties teātru festivālā Taujenā (Lietuva). Šīs iespējas rodas pateicoties Eiropas Stārķu pilsētu organizācijai (ESCO), jo visas trīs minētās pilsētas tajā ietilpst.

Pirmo reizi Latvijas mērogā tiek organizēts skolēnu (dažādu klašu) konkurss tiem sporta dejotājiem, kas dejo savam priekam, arī staicelieši tur plāno ņemt dalību.

Sagatavoja Ieva Drone