Staicele - Reportāžas - Pārgājiens uz Karogu alām

02.11.2007.

Mūsu mazais pārgājiens uz Karogu alām

Šķiet, ka 2007. gada 2. novembris bija pēdējā saulainā rudens diena šogad, ko palaimējās izraut no ziemas saltajiem nagiem. (3. oktobrī jau sniga visā Latvijā).

Daļa Staiceles vidusskolas Jauno ģeogrāfu skolotāju A. Grāveres un I. Apsītes pavadīti, devās ekspedīcijā „Mūsu mazais pārgājiens”, kas bija viens no Zemkopības ministrijas izsludinātā konkursa uzdevumiem. Pārgājiena mērķis bija - atrast, apskatīt, izpētīt, konstatēt tuvējās apkārtnes dabas objektu un kultūrvēsturiskās vērtības, novērtēt meža bagātības, saskatīt cilvēka saimnieciskās darbības ietekmi uz vidi, tās sakārtotību pēc dabas resursu izmantošanas.

Uzklausot tūrisma informācijas centra vadītājas G. Dalkas ieteikumus, nolēmām, ka daudz interesantu vietu, kas atbilst mūsu tēmai, ir tepat netālu - Karogu tuvumā. Pārsteidzoši, ka tik īsā ceļa posmā, sastopama tik liela dabas daudzveidība.
Karogupītes ieleja ar 400 miljonu gadu veciem devona smilšakmeņu atsegumiem, kur vērojami mūsdienu ģeoloģiskie procesi.


Sufozijas alu veidošanās (tās izskalo pazemes ūdeņi), gravu veidošanās virszemes ūdeņu darbības rezultātā.


Karogupītes dziļajā ielejā vērojamas koku vējgāzes, …


… staignas, mežonīgas vietas, upju meandaras (līkumi).


Turpat netālu izcirtumi, noslēpumains egļu mežs ar stāviem pakalniem un milzīgo akmens sirdi pašā vidū (ledāja darbības rezultāts).


Pāris soļu tālāk- izmantoti grants karjeri, kuriem atrasts saimnieciskas pielietojums: iekārtota šautuve un mākslīgs ezers, ar atpūtas vietu, mistisku akmeņaino ceļu.


Mājupceļš vijās gar kapsētu (arī kultūrvēsturisks objekts), ar vecāko kapa vietu (1933.gads), …


… gar mūžīgās cerībās esošo Stārķu pili,…


…un jau godību zaudējušajiem (tomēr tik romantiskajiem) papīrfabrikas korpusiem.

Turpmākais uzdevums ir vērojumu dokumentēšana, apkopošana, noformēšana, apraksta izveidošana (saistošā formā), tad varbūt var cerēt uz kādu balvu.

Teksts un foto - Alda Grāvere