Staicele - Reportāžas - Bibliotēkā lasītava 'Lasītprieks"

31.10.2007.

Staiceles bibliotēkā lasītava pirmskolas vecuma bērniem

     Staiceles pilsētas bibliotēkā ir iekārtota pirmsskolas vecuma bērniem lasītava „Lasītprieks”.
Tā ir tapusi ar Staiceles pilsētas domes finansējumu un Valsts KKF atbalstītā projekta „ Bērnu lasītavas „Lasītprieks” izveide Staiceles pilsētas bibliotēkā” ietvaros. Tas ir nākošais Staiceles bibliotēkas attīstības solis uz stratēģiskā plānā nosprausto mērķi – ģimenei veltīta bibliotēka.

     Lasītavā laipni gaidītas māmiņas ar saviem mazuļiem, jo lasītava ir aprīkota ar attiecīgām mēbelītēm un šim vecumam atbilstošām grāmatiņām. Lasītavā arī notiks pasaku lasījumi, rotaļas un svētku kopā svinēšanas, tā kā sekojiet reklāmai!