Staicele - Reportāžas - Rudens roze

20.10.2007.

Rudens roze – senioru vokālo ansambļu sadziedāšanās koncerts Staicelē

20. oktobrī Staiceles kultūras namā pulcējās 6 senioru vokālie ansambļi kopīgā sadziedāšanās koncertā „Rudens roze”.

Dziesma ir cīrulis zilajās debesīs,
Neļaus tā dvēselei sastingt un salt,
Dziesmas spēkam ir liela vara,
Mūžības elpu tajā jūt.
Neliedziet dziesmai sirdī vietu.


„Pateicoties „Dziesmu draugu” kodoliņam un Dzidrai Rocei, mēs šodien Staicelē varam sveikt dziedātājus ne tikai no tuvākiem novadiem, bet arī no pašas Rīgas”, ievadā saka Staiceles pilsētas domes deputāte Aina Bergas kundze.

Gan svecei, gan dziesmai ir sava misija.
Sveces liesmai ir tas spēks,
Kliedējot tumsu, degt, nojaust
Un priekā pārvērst brīžus,
Kad liekas, elpas trūkst.
Arī dziesmai ir spēks,
Aizlauztas dzīves galotnes atpakaļ debesīs sliet.

Kolektīvu vadītāji koncerta sākumā saņēma mājinieku sveicienu un iededza lielajā svečturī pa svecītei.


Ar dziesmu „Rudens roze” koncertu iesāka Staiceles senioru vokālais ansamblis „Dziesmu draugi”, vadītāja Dzidra Roce.


Mēs griezāmies ātrāk un ātrāk arvien, tas pēdējais valsis bij’ apbūris mūs… - ar savām dziesmām klausītājus apbūra ansamblis „Dziesmotā senatne” no Valmieras, vadītāja Ausma Dzintare.


Kas var dziesmas izdziedāt, kas valodas izrunāt, - par trīs māsām un mīļu dzīvošanu dzied ansamblis „Savam priekam” no Vidrižiem, vadītāja Gundega Vasiļjeva.


Solista Ara Jansona izpildījumā klausījāmies „Teici to stundu to brīdi”, pie klavierēm Vilnis Salaka.

Seši gadi darbos gāju, man bij’ seši kažociņ,
Div’ paklāju, div’ apsedzu, div’ paliku pagalvī.
Kad es gāju sieviņ’ lūkot, visi seši mugurā.
Sievas māte brīnījās’i, kādas elles tas iznācis?
Nebrīnies’i sievas māte, tas ir labi apģērbies…

Jautras un asprātīgas dziesmas netrūka VEF vīru vokālajam ansamblim no Rīgas, vadītājs – komponists, Mūzikas Akadēmijas docents Vilnis Salaka.


Koncertā dziesmas kopā savija dejotāju pāris – Iveta Reiziņa ar dzīvesbiedru.


Par lauku gurķi Rīgas tirgū un ne tikai dziedāja ansamblis „Gadiem pāri” no Viļķenes, vadītāja Jausma Aizpurva.

Būs jāzīlē, kā tanī senā dziesmā,
Tā nākotne, kas nezināma nāk…

Ansamblis „Šūpoles” no Krimuldas, vadītājs Vilnis Daņiļevičs.


Visi ansambļu dalībnieki kopīgi dziedāja „Tik un tā”, solists Aris Jansons, pie klavierēm Vilnis Salaka, kopā ar klausītājiem skanēja „Šeit, kur ozoli”.


Dzidru Roci, Ausmu Dzintari un Vilni Salaku vieno dziesma.

Lai jūs mīl uz Zemes un sargā no Debesīm, - pēc koncerta skanēja pateicības vārdi.

Aina Berga: „Mīļie dziedātāji, paldies jums visiem, kas mērojāt īsāku vai garāku ceļu līdz Staicelei. Visu klausītāju vārdā varu teikt, ka mēs vēl ilgi dzīvosim uz šī brīnišķīgā dziesmu viļņa. Vislielākais paldies Dzidrai Rocei, mūsu „Dziesmu draugu” vadītājai.”

Viesi teica paldies staiceliešiem par viesmīlīgo uzņemšanu.

Dzidra Roce: „Sirsnīgs paldies visiem, kas atrada ceļu uz Staiceli. Viens kaujas laukā nav karotājs, tāpēc sirsnīgs paldies visiem mīļiem un jaukiem cilvēkiem, kas mani atbalstīja un kas man palīdzēja.”


Ikviena sirds no salnas jāpasargā, lai ziedētu tur mūžīgs pavasar’s – šī paaudze zina par dziesmas spēku…

Sagatavoja Ieva Drone