Staicele - Reportāžas - Talkošana

10.10.2007.

Talkošana mūsmājās

Pēc dažiem gadiem Staiceles vidusskolai atkal bija lielā talka, kura notika mūsu pilsētā. 10.oktobra dienā līņāja lietus, taču tas netraucēja audzēkņiem no 1. līdz 11. klasei kopās ar saviem pedagogiem pēcpusdienā kādas stundas pastrādāt un savākt to, ko aiz sevis atstājuši cūkmeņi, protams, mēs paši – pieaugušie un bērni.

Katrai klasei talkošanai iedalīja noteiktu teritoriju, iedevām lielos, melnos atkritumu maisus, skolēnu dienasgrāmatās uzrakstījām vecākiem informāciju (atgādinot arī par nepieciešamajiem cimdiem), audzinātāji informēja skolēnus par drošības noteikumu ievērošanu, skolas direktors Juris Krastiņš kopā ar savu vietnieku Imantu Ģedertu noorganizēja atkritumu maisu savākšanu pēc talkošanas, lai tālāk tos nodotu ZAAO.

Lūk, talkošanas plāns!

1. kl. - Ap internāta ēku, ap mazo golfa laukumu
2. kl. - Lielie grāvji pie skolas, autobusu pieturas ceļmala
3. kl. - Skolas priekšpuse, ap pagrabu, ap golfa māju un lielo golfa laukumu
4. kl. - Skolas aizmugure no bijušā šķūņa vietas krastmalā līdz auto stāvvietai un tās teritorija
5. kl. - Mežs līdz futbollaukumam
6.a kl. - Laukums upmalā zem skolas, taka līdz parkam, taka gar upi no trošu tilta parkā līdz lielajam tiltam un fabrikai
6.b kl. - Ap mazo futbollaukumu, ceļmalas no BUMBAS līdz kaltei
7. kl. - Ceļmalas (mežmalas) no neuzceltās trīsstāvu mājas līdz līkajai priedei uz Vīķu pusi (2 km)
8. kl. - Ap Stārķu muzeju, avotu, no garāžām ceļmalas līdz “Selgām” un līdz “Miks”
9. kl. - No golfa mājas celiņš uz futbollaukumu, mežs aiz lielā golfa laukuma, ap lielo futbollaukumu, parks, estrāde, tunelis, līdz Lielajai ielai
10. kl. - No represēto akmens ap stabiem zem stārķu ligzdas un mežmala, pa Nākotnes ielu līdz zaļajai pieturai, tās teritorija, ceļmalas līdz ”Selgām”
11. kl. - No gaisa tilta gar angāriem, līdz un teritorija ap kapiem un ceļmalas līdz “Karogi

Kad nākamajā dienā apkopojām informāciju, izrādījās, ka atkritumus 1.kl. (audzinātāja D. Priekule), 3.kl. (I. Neimane), 4.kl. (G. Vizule), 5.kl. (L. Abendrote) salasījusi pa vienam maisam katra klase; 2.kl. (B. Eglīte), 7.kl. (V. Brente) – 2 maisus katra klase; 6.b kl. (I. Dalka), 9.kl. (I. Baltmane) – 3 maisus; 6.a kl. (E. Rudoviča) – 4 maisus; 8.kl. (V. Lūse), 10.kl. (V. Andrejeva) – 5 maisus; 11.kl.( A. Rudzīte) – 10 maisus atkritumu. Rēķiniet nu! Cik daudz atkritumu šajā dienā nokļuva tur, kur tiem jābūt! Daudzi staicelieši jau vienmēr bijuši lieli talkotāji, un viesi allaž priecājas, ka pie mums visapkārt tīrs un skaists.

Paldies audzēkņiem par krietnu darbu un čaklumu talkā! Kad nākamajā dienā iegāju katrā klasē, lai apjautātos, kā veicies, pretī staroja gandarījums un pašapziņa, visi kā viens apsolījās rūpēties par sakoptību. Žēl vienīgi, ka neattaisnotu iemeslu dēļ talkā nepiedalījās tie daži, kuriem laikam patīk dzīvot kā nevīžīgā cūkkūtī, kuri visvairāk arī mūsu pilsētu piecūko – cūkmeņi. Viņi allaž nodrošina darbu sētniekiem. Žēl šo cilvēku. Ko viņi domā? Bet kas mūsu teritorijās mētājas? Ko nosviežam pa roku galam? Neiedomājami daudz! Parunāsim par to ar saviem bērniem, mazbērniem! Gribas teikt – parunāsim paši ar sevi!

Zeme nu kādu laiku var uzelpot, un debesis sūtīt svētību ģimenēm, lai tajās aug krietni cilvēki. Paldies visu talkotāju vecākiem par čaklu bērnu audzināšanu un atbalstu skolai šādu pasākumu organizēšanā!

Bijis pat jautri, kā nekā – visa klase kopā aktivitātēs un sabiedrībai noderīgā darbā, dažiem veicamā šķitis pat par maz, tāpēc gājuši palīgā blakus teritorijā strādājošajiem, dažs mūs nosauca par dulliem, kas dara sētnieku darbu, taču ceturtklasniece Sandija Eglīte ieradās uz talku pat ar krusttēva (Daiņa Līsmaņa) aprīkojumu, kuru izmantoja arī klasesbiedri. PALDIES visiem!

Nākamā lielā talkošana būs pavasarī. Bet strādāsim mūsmājās – Staicelē arī ikdienā, sakopjot vidi, strādāsim kopā ar saviem bērniem, mazbērniem, viņiem patīk fiziski rosīties, tikai jānorāda, jādod uzdevums un jāpamāca! Lai mums veicas!

A. Rudzīte, direktora vietn. audzin. darbā