Staicele - Reportāžas - Senioru svētki

30.09.2007.

Tev blakus – Senioru svētki Staicelē

Koncerta mirkļi videofragmentā (25.6Mb, 4,07s) >>>

30. septembra saulainajā pēcpusdienā pa zeltaino rudens lapu noklātām ielām un ieliņām uz kultūras namu devās vecākā gadagājuma ļaudis. Jau otro gadu Staicelē ar svētku sarīkojumu tiek atzīmēta Starptautiskā veco ļaužu diena.


Svētku dalībniekus ar krāsainu kļavas lapu un uzmundrinājuma vārdiem, kuru pamatdoma – „Neslēpies no dzīves…”, sagaidīja jaunieši – Ieva un Vilnis.


Priecīgu mūziku skandēja „Pažobeles” vīri – Ziedonis Pelēkais, Jānis Nerips un Antis Bergs.


Pasākumu vadīja dullā Paulīne un Lizbete (Inga Neimane un Kristīne Liepiņa no Alojas).


Svētku dalībniekus uzrunāja Staiceles pilsētas domes izpilddirektors Agris Rubenis: „Man ir liels gods sveikt jūs Senioru svētkos, kurus pasludinājusi Vispasaules ANO organizācija. Liels prieks redzēt jūs tik kuplā skaitā, mūžam jaunus, jo šodien priekšnesumos redzēsim mūsu senioru pašdarbības kolektīvus. Izmantojot gadījumu, gribu sveikt apaļā jubilejā vienu no svētku organizatorēm un entuziasti Ainu Bergu. Visiem turpmākajai dzīvei vēlu labu veselību, možu garu un tikšanos Senioru svētkos nākošajā gadā.”

Priekšnesumus koncertā sniedza:


Staiceles senioru vokālais ansamblis „Dziesmu draugi”, vadītāja Dzidra Roce.


Dana Silāja no Alojas Mūzikas un mākslas skolas.


Artis Vieha no Alojas Mūzikas un mākslas skolas.
Deju kolektīvs „Spieķītis” no Vidrižiem, vadītāja Gundega Antonova.

     Kā gribu, lai jums tā piederētu – šī puķe, šī sapņu puķe!
     Kā gribu, lai jūs tai garām nepaietu,
     Kurā slēpjas viss unikālais –
     zemes un pilsētas mīlestība,
     mīļotā cilvēka un bērnu mīlestība,
     mīlestība pret sevi.
     Kā gribu, lai šī puķe būtu Tev tuvu blakus…

Dejo Zane Mūrniece.


Dejo Staiceles „Vecmāmiņu aerobikas” dāmas, vadītāja Ārija Bakmane.


„Kamēr ir prieks par dzīvi, tikmēr mēs dzīvojam…” – Paulīne ir sajūsmā par negaidītā kavaliera parādīšanos.


Kopīgi dziedot „Šeit, kur ozoli, zaļo zemzari” uz skatuves sanāk visi koncerta mākslinieki.


Pensionāru biedrības valdes priekšsēdētājs Jānis Treijs: „Pēc tik jauka koncerta grūti vēl ko piebilst. Man prieks par jūsu aktivitāti, prieks par to, ka pagājušajā gadā 1. oktobrī ievēlējam pensionāru padomi. Šis darba nav veltīgs, jo paši sev šodien varējām noorganizēt jauku koncertu. Pensionāru padomes vārdā paldies gribu teikt pirmkārt Staiceles domei un tās priekšsēdētājam Jānim Bakmanim, kurš nekad pensionāriem neatsaka, kad griežamies ar kādu lūgumu. Izsaku lielu paldies Staiceles Dienas aprūpes centram, kas palīdz pensionāriem ikdienā. Liels paldies jāsaka uzņēmējiem. Kad ciemojos pie viņiem darba vietās, redzēju, arī viņiem neiet viegli. Visvairāk man teica, ka trūkst darbaspēka. Šeit neko mēs pensionāri nevaram palīdzēt. Jaunie cilvēki no Staiceles aiziet strādāt uz lielpilsētām vai aizbrauc uz ārzemēm. Izsaku pateicību mūsu uzņēmējiem un sponsoriem - Aigaram Apiņam, Intaram Teļšinskim, Alvim Bondaram, Sandrim Kalniņam, Uldim Rumbam, Gatim Endziņam, Mārcim Arnavam.”

Starptautiskai veco ļaužu dieni veltīto pasākumu atbalstīja arī Eiropas Komisijas informācijas punkts „Europe Direct” Staicelē „Mēs Eiropā”, kas atrodas pilsētas bibliotēkā.

Kultūras nama vadītāja Daina Mūrniece teica paldies visiem šī vakara lielajiem un mazajiem māksliniekiem, kolektīvu vadītājiem, pasākuma režisoram Madaram Bitītim un daudziem citiem palīgiem - Daināram Konrādam, Mārim Borisovam, Tamārai Vītolai, Ainai Bergai, Jānim Treijam, Lailai Līsmanei, Ļenai Vinogradovai, Indrai Jaunzemei, Indrai Ustrisovai, Anitai Strokšai.


Vārds Ainai Bergai: „No Staiceles Latvijas senioru forumā bijām 4 cilvēki, gribu jums nodot sveicienus no visiem foruma dalībniekiem. Neskatoties uz to, ka visiem tur bija sirmas galvas, jutāmies jauni, vienoti, dzīvespriecīgi un varoši. Lai mums visiem būtu varēšana, gribēšana darīt un veselība. Gribētos, lai pie mums saglabājas Senioru svētku tradīcija. Šogad Senioru svētkus atzīmē 27 Latvijas vietās.”


Ainai Bergai, deputātei, sieviešu klubiņa „Saulgriezes” koordinatorei, šī pasākuma iniciatorei tieši šodien apaļa un skaista jubileja.

     „Tavi vārdi vienmēr spirgta možuma pilni,
     Kā pavasarī līksmas atkušņa urdzes.
     Vienmēr esi labestības un mīļvārdu vilnī,

Sējot to apkārt, kā putekšņus lazdas no ziedošām spurdzēm.” - kā līdzcilvēku mīlestības apliecinājumu viņa saņēma daudzu jo daudzu svētku dalībnieku apsveikumus.

Pārsteigums, prieks, saviļņojums un balss aizraujas, bet tad skan klusa atzīšanās: „Varbūt liktenis bija tā lēmis, ka man šī diena, šie svētki ir kopā ar visiem jums, jo man ļoti gribas, lai viesiem cilvēkiem, kas šeit apkārt, - ir labi! Lai ikdienā būtu veselība, darbs un dvēseles miers.”


Balli spēlēja grupa „Sandra” no Saulkrastiem.


Deju virpulī…

Pēc pasākuma par Senioru forumu Lielvārdē Aina Bergas kundze pastāstīja: „Tas bija kolosāli noorganizēts atpūtas un informatīvs pasākums – svētki senioriem. Par to jāsaka paldies biedrības „Baltā māja” darbiniekiem un sadarbības tīklam „Dzīvotprieks”. Viņi nevar materiāli iespaidot un atbalstīt pensionārus, bet var rūpēties, lai pensionāra ikdiena būtu interesantāka, lai tajā būtu kāds prieka mirklis, lai pensionārs nepaliktu tikai pie savām ikdienas rūpēm un problēmām. Senioru svētkus tagad cenšas ieviest visā Latvijā, lai atzīmētu Starptautisko veco ļaužu dienu un pievērstu uzmanību vecajiem cilvēkiem, arī tiem, kuri palikuši vieni ar savām, sāpēm, nedienām un plāno maciņu. Ja blakus ir otrs, apkārt saprotoši bērni un mazbērni, tad var dzīvot. Bet ja esi pavisam vientuļš, tad ir bēdīgi.

Forumā dzirdējām Latvijas senioru un jauniešu aptaujas anketas analīzi, klausījāmies koncertu, bija nodarbības grupās. Es nokļuvu, grupā, kur darbojās Priežu ielas cepurniece, viņa Staicelē arī bijusi. Viņas hobijs ir šūt cepures no mēteļa auduma. Viņa mums stāstīja, kā izvēlēties cepuri, kā to pieskaņot apģērbam. Otrā grupā ar ādu aplīmēja pudeles, trešajā - analizēja problēmas, ar ko saskaras vecie ļaudis.

Senioru forumā arī man tika dots vārds. Pirmkārt teicu paldies tiem, kas uzsāka un organizē visu šo kustību Latvijā. Latvijas pensionārs tagad jūt, ka valsts mērogā kāds par viņu interesējas, rūpējas un domā. Arī Eiropas mērogā līdz ar to jūtamies iesaistīti, jo šis projekts nāk no Eiropas.

Otrkārt stāstīju, ko dara staicelieši – par lauku sieviešu klubiņu „Saulgriezes”, radošo sieviešu klubu „Stazele”, pensionāru biedrību, Senioru svētkiem.

Treškārt uzmanību veltīju arī valdībai. Teicu – neskatoties uz to, ka valdībai tomēr ir diskriminējoša attieksme pret vecajiem ļaudīm, liekas, ka vecie ļaudis savā raksturā ir sīkstāki, izturīgāki pret dzīves nedienām, bet jaunieši un jaunās ģimenes ļoti daudz slīkst alkohola un narkotiku purvā. Te ar valdības atbalstu un ieinteresētību varētu domāt, kā vecākā gada gājuma ļaudis varētu sniegt palīdzīgu roku šīm ģimenēm un cilvēkiem krīzes brīžos. Vēl teicu, - vērojot no sava gadu kalna visus neatkarības gadus, mūsu ministru, Saeimas deputātu un valsts ierēdņu darbu, man liekas: vai viņi, uzdodot sev jautājumu - cik tuvs man ir Latvijas un Latvijas tautas liktenis, varētu atbildēt ar vārdu – jā? Diemžēl, manuprāt, vairākumam būtu jāklusē.”

Sagatavoja Ieva Drone