Staicele - Reportāžas - Skolēni jūras krastā

27.09.2007.

Skolēni vēro jūras krastu

2007. gada 27. septembrī grupa Staiceles vidusskolas vides zinību un ģeogrāfijas pulciņu dalībnieki skolotāju E. Rudovičas un A. Grāveres vadībā veica pārgājienu gar Vidzemes jūrmalu posmā Veczemju klintis- Meleki, lai piedalītos UNESCO asociēto skolu BSP projekta jūras krasta vērošanas programmā "Coastwatch".Pargājiena mērķis bija fiksēt krasta pašreizējo stāvokli, piesārņojumu, vērojumus apkopojot anketās un nosūtot projekta koordinatoriem.


Ceļojums sākumā vērojam Salacgrīvas rūpniecisko...


... un atpūtas zonu.


Klausāmies Vidzemes biosfēras rezervāta speciālista A. Soma lekciju.


Agrs rīts pie jūras, kur horizonts?


Kur jūra?


Jūras ārdošās darbības sekas.


Daudz mehāniskā piesārņojuma: plastmasas un stikla pudeles, bundžas, maisiņi glāzītes, šļirces...


Kas tas ir?


Jāizmēra ūdens temperatūra...


Veczemju klintis tālumā ...


... un tuvumā.


Vēl tālu jāiet...


Akmeņinais ceļš gar Vidzemes jūrmalu.


Mums jātiek aiz tā līkuma.


Pa ceļu tomēr vieglāk.


Paliec sveika jūra!

Teksts un foto Alda Grāvere,
direktora vietniece mācību darbā