Staicele - Reportāžas - Bezdarbnieku apmācības


27.09.2007.

Projekts: Bezdarbnieku apmācību cikls „Sāksim darboties!”

Līgums Nr. VPD1/ESF/NVA/06/GS/3.3.3./001/0104/43
Projektu finansē : Eiropas Savienība (80%) un Latvijas valsts (20%)

27. septembrī ar ziediem pasniedzējai un apliecinājumiem kursantiem noslēdzās projekta „Bezdarbnieku apmācību cikls „Sāksim darboties!”” vēl vieni kursi, šoreiz - angļu valodā. Pasniedzēja bija Staiceles vidusskolas skolotāja Alda Grāvere. Kursi ilga trīs mēnešus, un mācīties gribētāji apguva runāšanas, lasīšanas un rakstīšanas prasmes angļu valodā, mācījās saprast viens otru angliski.

Skolotāja Alda, pasniedzot apliecinājumus par kursu beigšanu, katram kursantam teica kādu labu un uzmundrinošu vārdu. Pie kafijas galda kursanti teica paldies arī projekta „mātei” Anitai par iespēju mācīties tepat uz vietas – Staicelē. Daudzi izteica vēlēšanos kursus turpināt, bet katrai lietai savs laiks …. būs vēl citi kursi.

Angļu valodas kursu beidzēji kopā ar projekta vadītāju un projekta koordinatoriem.

Projekta asistente Laila Līsmane,
Intas Meisteres foto