Staicele - Reportāžas - Viks Staicelē

19.09.2007.

Dzejnieks Viks – Staicelē

Staiceles vidusskolā arī šajā mācību gadā skolotāja Antra Rudzīte organizēs tikšanos ar personībām. Pirmā notika 19. septembrī, kad pie mums ciemojās dzejnieks Viks. Trešās stundas laikā viņš kopā ar 1. – 5. klašu audzēkņiem un skolas bibliotekāri Ivetu Apsīti “brauca dzejas vilcieniņā” – skolēni skaitīja dzejoļus ar Vika vārdiem, dziedāja Vika “Laid, lai iet!” dziedāšanas skolotājas Intas Jurkas vadībā, bija sazīmēti vilcieniņi, noskanēja svilpieni kārtējai pieturai. Bet pēc stundām visu nedēļu skolas bibliotēkā varēs skatīties multenes pēc Vika pasakām.

Ceturtās stundas laikā dzejnieks bija latviešu valodas kabinetā ar 9. klasi. Jā, viņš ir sarakstījis vairākas grāmatas, jaunākā no tām ir “Pakrastnieki”. Bet šoreiz viņš stāstīja par sevi un savu dzejnieka karjeru.

Piektās stunda bija audzināšana, tad Viku klausījās pārējo klašu skolēni un skolotāji. Dzejnieks Viks jeb Viktors Kalniņš sevi uzskata par Dikļos rezidējošu rīdzinieku, kurš 18 gadus dzīvojis Rīgā: “Es tagad dēvēju sevi par Robinsonu Krūzo. Man nav papagaiļa, kas sēž uz pleca, arī ne suņu, kaķu, tāpēc dārzā nāk stirnas ēst manus ābolus, kādreiz nāk arī zaķi, pat stārķi. Jūs jau esat stārķu pilsēta.”

Viņš labi stāstīja par savu bērnību, ģimeni. “Nekā brīnišķīgāka un skaistāka par bērnu pasauli. Mana meita Santuks kādreiz teica: “Es esmu laimīgs cilvēks pasaulē būt.” Tas nozīmēja, ka viņa ir laimīga. Tas viss, ko bērns ir piedzīvojis, nekur nepazudīs. Kas ielikts pirmajos piecos gados bērnā, ir visskaistākais un nozīmīgākais, kas var būt – 95% cilvēka nākotnei.” Viņš stāstīja par savu brāli komponistu Imantu Kalniņu un kā piedzīvojis otro pasaules karu, kā vācieši ienāca Latvijā.

Interesanti bija uzzināt, kā top pasakas: kad Vika 4 bērni bija mazi, viņi lūdza tētim stāstīt pasakas, tā viss sācies un turpinās.


Attēlā: Skolotāja Antra Rudzīte saka paldies dzejniekam un rakstniekam par skaisto dāvanu skolai – jaunāko grāmatu „Pakrastnieki” ar mīļu ierakstu: „Staiceles vidusskolai! Novēlu sauli dvēselē un mīlestību sirdī, kamēr vien pasaule eksistē! Paldies par viesmīlību

Visiem mums ļoti šī tikšanās patika. Skolotājas Viku arī pabaroja, I. Jaunzeme parādīja Staiceli, par ko viņš esot sajūsmā, tāpēc aicina pie sevis apskatīt Vika pasaku taku.

Mūsu viesu grāmatā Viks ierakstīja: “Jaukajai stārķu galvaspilsētai no sirds novēlu tādai palikt (par prieku visai Latvijai un pasaulei)!”

Laila Grīnberga un Megija Jurka,
Staiceles vidusskolas 7.kl. skolnieces