Staicele - Reportāžas - Basketbola grozi

03.09.2007.
 
Jaunas iespējas bērnu brīvā laika pavadīšanai

     Bērnu un Ģimenes Lietu ministrijas izsludinātajā projektu konkursā (atbalsts pasākumiem bērniem brīvā laika pavadīšanai pašvaldībās) „Basketbola grozu uzstādīšana pašvaldībās” piedalījās arī staicelieši ar pilsētas Plānošanas un attīstības daļas vadītājas Dignas Čuikovas iesniegto projektu.

      Tika gūts atbalsts. Par Bērnu un Ģimenes Lietu ministrijas piešķirtajiem 500 latiem iegādāti 2 basketbola grozi. Tie nodoti VJFC Staicele īpašumā.

     Kā pastāstīja direktors Juris Krastiņš, pārvietojamie basketbola grozi tiks izmantoti gan mācību procesā skolā, gan masu pasākumos.

Sagatavoja Ieva Drone, Agra Rubeņa foto