Staicele - Reportāžas - Staiceles Mūzikas un mākslas skola

03.09.2007.

Ar saules staru mākslas pasaulē - 1.septembris Staiceles Mūzikas un mākslas skolā

3. septembra saulainajā pēcpusdienā savu otro mācību gadu veiksmīgi uzsāka arī Staiceles Mūzikas un mākslas skola.


Pirmajā mācību dienā skolēni, pedagogi un vecāki pulcējās Dienas aprūpes centra jaukajā zālē.


Skolas direktore Ārija Bakmane visus sveica ar priecīgo ziņu, ka pavasarī, liela kopīga darba rezultātā, skola ieguvusi akreditāciju uz 6 gadiem. Tagad saposta, ar jauniem piedāvājumiem, gaida Staiceles bērnus radošam darbam.

Skolā mācības turpinās 45 audzēkņi. Pirmajā klasē vizuāli plastiskās mākslas un mūzikas klasēs (dziedāšana, klavierspēle, vijoļspēle, saksofona un flautas spēle) šogad mācības uzsāks 27 skolēni.

Par skolas veiksmīgo darbību priecājās arī pilsētas vadība.


Domes priekšsēdētājs Jānis Bakmanis (attēlā centrā): „Gribu teikt visiem lielu paldies, jo no jums bija atkarīgs, vai mākslas un mūzikas skolas projekts tiks realizēts. Redzot to, kā viss iet plašumā un jums patīk, man arī patīk. Domāju, ka Staiceles Mūzikas un mākslas skolā ir izveidojusies laba komanda.”


Izpilddirektors Agris Rubenis (attēlā labajā malā): „Pats galvenais šogad bija akreditācija. Domes vārdā saku paldies skolas direktorei un pasniedzējiem. Ar šā gada septembri skolu jau daļēji finansē valsts. Tas ir atslogs pašvaldības budžetam.

Gribu apsveikt visus audzēkņus un pasniedzējus ar jauno mācību gadu. Liels paldies skolas direktorei par ideju vispār kā tādu – Mūzikas un mākslas skolas Staicelē. (Te Ārija Bakmane iebilda, ka ideja un viss grūtais sākotnējais darbs pieder Jānim Bakmanim – I.D.). Kā jūs visi ziniet, tepat blakus Alojā ir Mūzikas un mākslas skola, pat deputāti īsti negribēja piekrist šim pasākumam. Pateicoties neatlaidīgajam domes priekšsēdētājam, skola tika izveidota. Te ieguldīts liels darbs. Tas nav veikts par samaksu vai citādu atalgojumu, bet tāpēc, lai Staiceles bērniem būtu pašiem sava Mūzikas un mākslas skola, kurā varētu iegūt zināšanas. Man patīk, ka bērniem tiek dota šāda iespēja. Gribētu, lai nākotnē skola paplašinās, audzēkņi nāk vairāk, jo pasniedzēji mums ir brīnišķīgi, mēs varam konkurēt ar jebkuru mākslas un mūzikas skolu. Ja viss dzīvē notiks kā plānots, tad jums pašiem būs sava ēka, kur realizēt mākslinieciskās idejas.”

Vispirms liecības par 1. klases sekmīgu beigšanu un pārcelšanu 2. klasē saņēma vizuāli plastiskās mākslas klases audzēkņi, jo vasarā viņi vēl čakli strādāja plenēros, kur rādīja gada laikā apgūto.


Liecību Klāvam Ozolam pasniedz skolas direktore Ārija Bakmane un skolotāja Digna Čuikova. Skolotāja pastāstīja, ka nākošajā gadā plenēri būs vēl interesantāki, jo „mēs draudzēsimies ar citām mākslas skolām un pie mums brauks Ogres bērni”.


1. klases audzēkņi saņēma skolas direktores sarūpētu dāvanu – dienasgrāmatu, nošu vai zīmēšanas burtnīcu un rakstāmpiederumus. Attēlā: klavieru klases audzēkne Krista Leimane, skolotājs Gatis Vanags.

Sakot iedvesmas pilnus novēlējumus kopīgam darbam jaunajā mācību gadā, pedagogi atgādināja, ka nodarbošanās izvēlētajā mākslas veidā ir ļoti nopietns darbs, ka panākumu pamatā tikai 10% ir talants, bet pārējais – neatlaidīgs darbs. Pateicības vārdus saņēma arī vecāki, jo viņu atbalsts skolotājiem ļoti palīdzēja.


2. klases audzēkņiem kopā ar dāvanu arī pedagogu vērtējums un paldies par radošu sadarbību.
Attēlā: dziedāšanas klases audzēkne Ieva Romanovska, skolotājs Jānis Kalējs.

Pedagogu vidū šogad jaunas sejas.

2. klases skolēnus vizuāli plastiskajā māksla mācīs un audzinās izcils Latvijas tēlniecības meistars – Kārlis Īle.

Saksofonu un flautu mācīs diplomēta skolotāja Antra Ķestere, kura strādā Valmierā un Rīgā.

Antra Ķestere: „Kad domes priekšsēdētājam piekritu, ka mācīšu saksofonu, vēl nezināju, kur Staicele atrodas. Tad atbraucu vienu dienu un paskatījos uz daudzajiem saksofonistiem. Redzēju, ka uz šejieni brauc labā līmenī „lieli cilvēki”, sapratu, ka Staicelē ir jau sākts, vajag tikai darīt. Man ir gods šeit atrasties ar jums un sākt lielas lietas.”

 

Ārija Daugule vizuāli plastiskās mākslas klases audzēkņiem mācīs datormākslu: „Staicele mani pazīst no citas puses, bet tagad es te stāvu kā pedagogs, kaut vienmēr esmu teikusi - visu ko, tikai ne par pedagogu.

Zinot direktori Āriju Bakmani, kas ir vairāk radošs cilvēks, sapratu - viņa ir atradusi nišu, datorgrafikas apmācību, kas daudzās Latvijas skolās vēl nemaz nav sākta. Jūs esat eksperiments.

Ko zīmēsiet ar roku, taisīsiet kompozīciju, to tagad mācīsieties darīt arī ar datoru. Ne visi būs gleznotāji, bet ar datoru var izdarīt daudzas labas lietas. Mēs mācīsimies veidot gan pirmās līnijas, gan pirmos gleznojumus, gan pēc tam arī apsveikumus māmiņām, kas veidoti ar datoru, izskatīsies gandrīz kā profesionāli.”

 

Skolas direktore Ārija Bakmane teica lielu paldies Staiceles nenogurstošajām, jaunajām, skaistajām un draiskajām vecmāmiņām – Edītei, Rudītei, Silvijai, Baibai, Gaļinai un Ērikai, kuras palīdzēja sapost skolu pirms ieradās rajona Izglītības pārvaldes skolu pieņemšanas komisija. Palīdzēja arī domes sekretāre Ilga Šmite un izpilddirektors Agris Rubenis. Paldies Jānim Treimanim, kurš sakopa skolas sienu pie ieejas durvīm, lai tur varētu piestiprināt LNIIC „Krustpunkti” plāksni, kuru sponsorēja Ārija Daugule.


Vēl pirmajā dienā skolēnus un skolotājus gaidīja salds cienasts un gaisā virmoja runas par lielo uzdevumu, ko šajā mācību gadā Mūzikas un mākslas skolas audzēkņiem un pedagogiem uzticējusi pilsētas dome – jūlija trešajā sestdienā, pilsētas svētkos, Lielo ielu pārvērst par mākslinieku ielu.

Mūzikas un mākslas skolas kolektīvam vēlam darbaprieku un daudzu radošu ieceru īstenošanos!

Sagatavoja Ieva Drone