Staicele - Reportāžas - Sarkanā krusta aktivitātes

08.08.2007.

Sarkanā Krusta aktivitātes

8. augustā Staiceles Sarkanais Krusts gaidīja ciemiņus – Zviedrijas Sarkanā Krusta(SK) biedres.


Šoreiz uz Latviju bija atbraukušas 15 biedres kopā ar Limbažu SK komitejas priekšsēdētāju Sandru Našenieci.

Delegācija tika sagaidīta pie Staiceles vidusskolas, kur skolas direktors Juris Krastiņš laipni izvadāja pa savām telpām. Viešņas nebija ieradušās ar tukšām rokām,


VJFC „Staicele” saņēma dāvanas - sporta tērpus. Domāju, ka šī dāvana jaunajiem sportistiem būs ļoti noderīga.

Staiceles tūrisma informācijas centra vadītāja Gunta Dalka (SK Staiceles nodaļas biedre) un muzeja vadītāja Indra Jaunzeme (SK Staiceles nodaļas biedre ) izrādīja viešņām Staiceli. Protams, gribējās parādīt un pastāstīt vairāk, bet pulkstenis nebija mūsu pusē, un viešņas jau gaidīja citās vietās. Savas ieceres atstāsim nākošai tikšanās reizei – un tāda noteikti būs!

Pateicoties sadarbībai ar Limbažu SK komitejas priekšsēdētāju Sandru Našenieci un Limbažu aptiekas vadītāju Ilonu Rūķi, Staiceles SK nodaļai tika ziedoti bezrecepšu medikamenti – kas tiks izsniegti pēc vajadzības sociāli maznodrošinātiem iedzīvotājiem, kā arī SK biedriem (pēc nepieciešamības).

Gribu aicināt mūsu pulkā iesaistīties jaunus biedrus ar jaunām idejām - kā varētu palīdzēt līdzcilvēkiem. Brīvprātība ir viens no Sarkanā Krusta pamatprincipiem, tas ir veids, kādā ikviens no mums var palīdzēt tiem, kuriem visvairāk vajadzīgs atbalsts, ziedojot savu laiku un prasmes.

Staiceles SK nodaļas vadītāja Laila Līsmane