Staicele - Reportāžas - Staiceles tūrisma informācijas centrs

17.07.2007.

Solis uz priekšu Staiceles tūrisma attīstībā


17. jūlijā Staiceles tūrisma speciāliste Gunta Dalka aicināja pilsētas vadību un nelielu pulciņu staiceliešu pie bijušās grāmatnīcas Lielā ielā 13, kur drīzumā uzsāks darbu Staiceles Tūrisma informācijas centrs (TIC). Sakarā ar to, ka Vidzemes Tūrisma asociācijas (VTA) valdes priekšsēdētājs Raitis Sijāts dodas tālākā ceļojumā un ļoti vēlējās TIC zīmi staiceliešiem pasniegt personīgi, šajā dienā notika centra telpu iesvētīšana, lai gan telpu labiekārtošanā vēl daudz darāmā.

Gunta Dalka: „Šodien, paskatoties atpakaļ uz 2004. gadu, kad sāku darbu, redzu - esmu izaugusi. Kopš 2006. gada decembra esam VTA biedri, tagad esmu nokļuvusi pie tūrisma informācijas centra. Pateicos saviem labvēļiem, kuri palīdzēja visu sakārtot. Cilvēkus vislabāk iepazīst darbā. Jau pirmajā dienā, kad sāku te strādāt, saskrēja kaimiņi un prasīja, kas jādara.

Mūsu mērķis – lai staicelieši un pilsētas viesi te varētu iegūt informāciju. Pašreiz man šeit nav datoru un rakstāmgaldu, tāpēc šodien nav atklāšana, bet iesvētīšana. Gribu, lai labie cilvēki, kas ir apkārt, šajā telpā ienestu savu svētību.”


Raitis Sijāts, VTA valdes priekšsēdētājs: „Informācijas centrs ir pilsētas vizītkarte, tas parāda, ka te ir ko redzēt. Ja tūristi redz šo zīmi, viņi saprot - te būs informācija par pilsētu un tās apkārtni. Tas nozīmē, ka viņi šeit pieturēs, atstās savu naudiņu gan veikalā, gan jaunajā kafejnīcā, gan viesu mājās. Tas nozīmē, ka pilsēta ieiet plašākā apritē, pie kuras mērķtiecīgi esam strādājuši.

Informācija par Staiceli un Limbažu rajonu ir likta dažādās kartēs, bukletos, bet ļoti svarīgi, lai tūrists, atbraucot uz konkrēto vietu, redzētu, ka tas ir pareizi.

Šī ir pirmā zīme, pieļauju, ka būs vairākas. Nākošais solis - šāda zīme jāuzliek arī uz ceļa, norādot, ka pēc tik liela attāluma būs informācijas centrs, tad tūristi šeit iegriezīsies. Ja te priekšā būs zinoši un profesionāli cilvēki, tas noteikti būs ieguvums gan pilsētai, gan cilvēkiem.”


Jānis Bakmanis, pilsētas mērs: „Te no augšas viss labi redzams, tribīne gatava. Tauta pašā centrā, vienreizēji izmantojama vieta daudzām citām svarīgām lietām. Lai viss būtu legāli un Vidzemes Tūrisma asociācijas šefs redzētu, ka mums viss ir nopietni, pilsētas dome dāvina reģistrācijas apliecību, kur jaunais tūrisma informācijas centrs ir reģistrēts Valsts Ieņēmumu dienestā.


Jānis Treijs, Staiceles makšķernieku biedrības „Ūdensroze” valdes priekšsēdētājs: „Man šodien prieks, ka es kā vecs Staiceles iedzīvotājs, redzu - atkal viens stūris pilsētā atjaunojās. Man prieks par to, ka makšķernieku biedrība guva ļoti lielu atsaucību cilvēku vidū. Novēlu, lai tūrisms un makšķerēšanas biedrība iet roku rokā un attīstās arvien labāk.”


Gunta Dalka saka paldies čaklajiem palīgiem.


Gunta: „Mazs suvenīrs, ko atradu šajā ēkā man jānodod savai tiešākai kolēģei, muzeja vadītājai.”


Raitim Sijātam iesvētīšanas dienā bija uzdevums izkvēpināt jaunās telpas ar kadiķīti.


Jānim Bakmanim telpas vajadzēja izstaigāt ar svētītā dīķa ūdens ķipīti.


Guntu sveic čaklās palīdzes Ausma Nuķe un Beatrise Kalnbērza: „Mēs Tev atnesām rudzu maizi, kurai ir saules un zemes spēks, un Tavam darbam tas ir ļoti vajadzīgs. Katrs maizes rieciens lai Tev dod spēku, izturību un enerģiju.”

Sagatavoja Ieva Drone