Staicele - Reportāžas - Katlu mājas celtniecība

06.07.2007.

Staiceles vidusskolas un sporta kompleksa VJFC Staicele katlu mājas celtniecība


2007. gada 6. jūlijā sākusies jumta likšana – svinam spēru svētkus.


Pilsētas mērs Jānis Bakmanis (pa labi) spāru svētkos uzsauc konjaku „Baltais stārķis”, jo pilsētas ģerbonī arī ir baltais stārķis. Blakus celtniecības darbu vadītājs Arnis Martinsons.


Celtniekiem un pilsētas vadītājiem pārrunājamas daudzas lietas.


Attēlā pa kreisi Staiceles pilsētas domes bijušais izpilddirektors Jānis Bērziņš. Viņu aicināju dalīties sajūtās katlu mājas spāru svētkos?

Grūti vai viegli bija nonākt līdz spāru svētkiem?

Jānis Bērziņš: „Sajūtas nav pārāk mažorīgas, jo mēs esam tur, kur esam. Fakts ir tāds, ka beidzot pieņemts lēmums - šajā gadā likvidēt veco katlu māju un izbūvēt jauno. Jaunbūvē katli jau ir iekšā, viss notiks. Visādā ziņā, zināms progress un zināms gandarījums šodien ir. Tas, ka pagājušajā gadā iedeva Ls 150 000 – vienā ziņā ir labi, bet otrādi – esam nedaudz apmānīti, jo sākumā doma bija tāda, ka visu ceļam un visu darām, bet ... Protams, pareizi, ka tagad būvējam tikai katlu māju, tad būs siltums skolai. Patīkami, ka celtnieki nekavējas, viņi uz septembri solījušies visu pabeigt. Lai pilnībā pabeigtu jauno ēku, visu izšķir nauda. Tā kā mums varētu būt spāru svētki jāsvin divas reizes. Kad saņēmām prasītos Ls 300 000, domājām – vai nu nav katli un ir visa ēka, vai ir katli un ēka līdz pusei. Palikām pie otrā varianta. Taču celtniecības firma pasūtījusi materiālus visai ēkai, droši vien viņi tos uzliks, un mēs paliksim parādā.”

Jūs sekosiet līdzi visam, kas te notiek?

Jānis Bērziņš: „Tā iznāk, pēc Agra Rubeņa lūguma es reizi nedēļā atskriešu paskatīties.”

Vai ar celtnieku darba kvalitāti esat apmierināts?

Jānis Bērziņš: „Par celtnieku darbu pretenzijas man nav. Protams, šī būve iznāk stipri dārga, salīdzinot ar to, kā strādā rajona celtnieki. Viņi strādā lētāk, bet tur nav tādas tehnoloģijas, tādu mehānismu, tādu tempu. Te ir prieks skatīties kā tiek darīts darbs. Mūsu rajonā celtniekiem nav tādu iekārtu un mehānismu, nav tā, ka liek kanalizāciju ar trim ekskavatoriem, ka atbrauc un tempā visu nostrādā. Tāpat kā vienmēr kādi sīkumiņi paliek, bet šo būvniecības procesu var skatīties, mācīties.”

2007. gada 25. jūnijā


Pavisam drīz būs jāķeras pie jumta likšanas.2007. gada 14. jūnijā


Iezīmējas jaunās ēkas kontūras.


Siltumtrases ierīkošana.2007. gada 30. maijā


 – monolīto betona sienu liešanas process.

Saruna ar izpilddirektoru Jāni Bērziņu.

Lūdzu, pastāstiet par jaunas katlu mājas nepieciešamību.

J. Bērziņš: „No jauna projektētā katlu māja nepieciešama esošās vidusskolas un internāta apkures nodrošināšanai, kā arī nākotnē būvējamai VJFC Staicele mācību treniņu bāzei. Skolas esošā katlu māja atrodas skolas ēkā. Tās iekārtas un katli darbojas kopš 1964. gada un ir morāli un fiziski nolietoti. Katlu mājas darbība skolas ēkā jāpārtrauc, jo ir sprādziena nedroša. Jaunprojektētā katlu mājā ar uzstādīto jaudu 800 kW kā kurināmais tiks izmantots kokskaidu granulas. Pēc 2006. gadā veiktā atklātā konkursa piedāvājuma katlu mājas celtniecības izmaksas sastāda 496 286 latus. Lai 2007. gada apkures sezonu uzsāktu jaunā katlu mājā, Staiceles pilsētas dome paredzējusi pārdot 128,7 ha meža zemes un ņemt aizdevumu 300 000 latu.”

Kad uzsāka celtniecību, par kādiem līdzekļiem?

J. Bērziņš: „2006. gada novembrī ar Valsts budžeta grozījumiem tika atbalstīts Staiceles pilsētas domes Valsts investīciju projekta pieteikuma „VJFC Staicele mācību treniņu bāze” realizācijai, piešķirot valsts budžeta investīcijas 150 000 latu. Lai apgūtu šos līdzekļus, tika veikta iepirkuma procedūra, atklāts konkurss visa projekta realizācijai. Tiesības būvēt šo objektu ieguva SIA Latvijas Energoceltnieks (LEC) par summu 3 543 000 lati. Ar SIA LEC tika noslēgts līgums par 2006. gadā pieejamo summu 176 443 lati un izbūvēti objektam projektētie ārējie inženiertehniskie tīkli. Diemžēl 2007. gadā Valsts investīcijas neparedzēja objekta tālāku izbūvi. Lai ieguldītais darbs un līdzekļi nebūtu izlietoti veltīgi, Staiceles pilsētas dome ierosināja SIA LEC veikt tikai katlu mājas izbūvei nepieciešamos darbus.”

Kas ir šobrīd padarīts, cik liela naudas summa apgūta?

J. Bērziņš: „Šobrīd vēl strādājam par pagājušajā gadā noslēgto summu 176 443 lati, kur 150 000 lati ir investīciju nauda un 26 443 ir mūsu pašu nauda, kas bija iestrādāta budžetā. Šo summu celtnieki apgūs maija mēnesī, izbūvējot ārējos inženiertehniskos tīklus un katlumājas pamatus. Šobrīd ir apstiprināts kredīts par 300 000 latiem, un tiks slēgts līgums ar celtniekiem par šo summu.

Plāns ir tāds, ka oktobra mēnesī katlu mājai jāuzsāk darbība, jābūt uzstādītiem granulu katliem. Vecā katlu māja tiks demontēta, tās vietā būs siltummezgls, kur varēs regulēt siltuma padevi skolai. Jāņem gan vērā, ka ne visur ir ielikti jauni logi, tāpēc temperatūras klašu telpās atšķirsies. Šobrīd siltuma regulācija bija atkarīga vienīgi no tā, cik kurinātājs iemeta malku krāsnī.

Šajā mēnesī sāks likt siltumtrasi no jaunās katlu mājas uz veco, jūlijā jājauc vecie katli ārā, tad atkāpšanās ceļa vairs nebūs, jaunā katlu māja būs jānodod.”2007. gada 22. maijā


Pagraba telpu sienu veidošana turpinās.2007. gada 9. maijā


Sienas pagraba telpām jau gatavas.2007. gada 25. aprīlī


Notiek veidņu uzstādīšana monolīto betona sienu liešanai, celtnieki samontē plātnes.


Ar celtņa palīdzību tās novieto vajadzīgajā vietā.


Kad plātnes uzstādītas, var sākties betona sienu liešana.2007. gada 13. aprīlī

2007. gada 5. aprīlī


 
Tikko uzsākti būvbedres rakšanas darbi.2007. gada 7. februārī


Tiek uzstādīta sēta būvlaukuma ierobežošanai.

Starp meistariem pazīstamas sejas – attēlā centrā staicelietis Ojārs Grāveris, pa labi – būvdarbu vadītājs Jānis Treimanis, SIA LEC meistara palīgs.


Kaut gan ārā šajās dienās temperatūra zem – 20 grādiem, vīriem darbs sokas raiti.

Sagatavoja Ieva Drone