Staicele - Reportāžas - Pārgājienā uz Karogsilu

22.06.2007.

Pārgājienā uz Karogsilu

22. jūnija rītā staicelieši tika aicināti doties pārgājienā uz Karogsilu, lai iepazītu un meklētu sadarbības partnerus dabas parka izveidei Karogsilā. Pateicoties Lavijas Valsts Mežu apsaimniekotājiem, pašreiz izveidots Karogu sila karjeru ezeriņš, bet tur vēl notiks labiekārtošanas darbi - tiks izveidota atpūtas vieta ar ugunskurvietu, auto stāvvietu un telšu vietām. Mūsu mērķis ir apzināt un izveidot dabas taku, kura būtu pieejama tūristiem un pilsētas viesiem, jo patreiz šie unikālie, vēsturiskie dabas objekti ir aizauguši un nepieejami.

Pārgājienā piedalījās muzeja vadītāja Indra Jaunzeme un trīs braši puiši, kuri vareni veica smago, brikšņiem un neātrām aizaugušo taku. Pie ezeriņa mūs sagaidīja Rietumvidzemes zonas Valsts Mežu apsaimniekotāju vadītājs Kārlis Rusmanis un viņa vietnieks Indulis Graviņš, lai veidotu kopīgu sadarbības projektu par jaunu tūrisma objektu Staiceles pilsētas teritorijā - KAROGSILĀ.


Valts, Rolands un Alvis Jaunzemi - brašie


Pārrunas par sadarbību - Rusmaņa kungs (no labās)


Vēsturniece - Indra - laimīgi beigusi maršrutu

Pārgājiena organizatore Gunta Dalka