Staicele - Reportāžas - Jāņu ielīgošanas koncerts

22.06.2007.

„Rakstā, rakstā!” – Jāņu ielīgošanas koncerts

Daži koncerta mirkļi videofragmentā (5.7 Mb) >>>


22. jūnija vakarā Staicele valmieriešu pilna – skaistu deju, dziesmu un prieka pilnu Jāņu ielīgošanas koncertu sniedza vidējās paaudzes deju kolektīvs „Agrā Rūsa” un kamerkoris „Kaķi”.


Skatītājus solu rindās gan varētu vēlēties vairāk, taču kopīgie līksmības mirkļi ir sākušies.


Koristu repertuārā daudz latviešu tautas dziesmu dažādu meistaru apdarēs un daudz dziesmu par kaķiem („kas tad asti sev cels, ja ne paši”). Attēlā centrā pie mikrofona - kamerkora „Kaķi” diriģente Inga Zirne, pa kreisi „šimpus Gaujas varenākā un slavenākā” soliste Anita.


„Leciet puiši, leciet puiši, ar tām ciema meitiņām,

Leciet meitas, leciet meitas, ar tiem ciema puisēniem...” Deju kolektīvs „Agrā Rūsa” ir 1. pakāpes laureāti, labākie Vidzemē.

„Incīti, kaķīti, brauksim ciemos,
Tu iesi namā, es istabiņā,
Tu ķersi pelīti, es jaunu meitiņu...
” - koristi dzied latviešu tautas dziesmu.


Kamerkora „Kaķi” dziedātāji iesāka skanīgu aplīgošanu, vispirms pievēršoties staiceliešiem:

„Staicelieši, stārķu dzimta, līgo, līgo;
Ziepēm zobus balināja, līgo.
Vēl vienā šķirbiņā, līgo, līgo;
Vardes kāja karājās, līgo.
”


„Agrā Rūsa” atbild „Kaķiem”:

„Rūsa prata gan ar dzerti, līgo, līgo;
Gan ar dejas nodejoti, līgo.
”


Atbildi parādā nepalika arī staicelieši:

„Dziedātaji sabraukuši, līgo, līgo;
Dziedāt lāga nemācēja, līgo.
Ņurdēdami vārdus vilka, līgo, līgo.
Meldiņš lāga neskanēja, līgo.

Dziedādama tautu meita, līgo, līgo;
Ar puišiem danci grieza, līgo.
Augstu lēca, zemu krita, līgo, līgo;
Ievēlās papardēs, līgo.
”


Centrā ar ziediem deju kolektīva „Agrā Rūsa” vadītāja Dzintra Leimane.


Ziedi un saldumi no abiem kolektīviem kopā ar paldies par uzņemšanu tiks pasniegti kultūras nama vadītājai Dainai Mūrniecei. Vēlāk, pie kopīga ugunskura sadziedot, radās doma vēl koncertēt Staicelē, viesiem ļoti iepatikās romantiskā estrāde „Zem ozola”.

Sagatavoja Ieva Drone