Staicele - Reportāžas - Floristikas kursi

20.06.2007.

Floristikas kursi iesākas Jāņu noskaņā

Staiceles radošo sieviešu klubs „Stazele”, tās vadītāja Anita Strokša, īstenojot Eiropas Sociālā fonda un valsts finansēto projektu „Bezdarbnieku apmācību cikls „Sāksim darboties!””, 20. jūnijā pilsētas bibliotēkā aicināja kopā bezdarbniekus uz floristikas kursiem. Kursus vadīja floriste – dizainere Ilze Kalēja, ko staicelieši pazīst kā interešu izglītības centra „Krustpunkti” floristikas pulciņa skolotāju. Pirmā tēma šim brīdim ļoti piemērota un aktuāla - Jāņu vainags no ozolu zariem un puķēm un Līgo pušķis.


Norādītie materiāli darbam jāsagādā pašiem, te redzams, ka visas interesentes bija centušās. No labās: pasniedzēja Ilze Kalēja.


Jaukais laiks ļāva darboties ārā, tas radīja jautru pirmssvētku noskaņu.


Kursu dalībnieces ar ozolu vainagiem.


Projekta vadītāja Anita Strokša čaklajām dāmām piedāvāja nelielu cienastu.


Kursu dalībnieces ar saviem darbiem. Skolotāja Ilze ar katras veikumu ļoti apmierināta.

Nākošā nodarbība plānota 20. jūlijā, kad tiks apgūtas prasmes un iemaņas veidot strausu un sēru pušķi. Arī šī tēma ļoti praktiski izvēlēta, jo 22. jūlijā Staiceles kapsētā būs Kapu svētki.

Sagatavoja Ieva Drone