Staicele - Reportāžas - Sāksim darboties

15.06.2007.

Bezdarbnieku apmācību cikls "Sāksim darboties!"

Projekts : Bezdarbnieku apmācību cikls „Sāksim darboties!”
Īsteno : SRSK „Stazele”
Projektu finansē: Eiropas Savienība un Latvijas valsts

Staiceles radošo sieviešu klubs Stazele ar Eiropas Sociālā fonda finansējumu aprīlī uzsāka bezdarbnieku apmācību, jo Sabiedrības integrācijas fonds Grantu shēmā Konsultācijas un apmācība komercdarbības uzsākšanai apstiprinājis Anitas Strokšas izstrādāto projektu pieteikumu –Bezdarbnieku apmācības cikls „Sāksim darboties!” Šim nolūkam piešķirti gandrīz 24 000 latu.

Šī būs ļoti plaša mācību programma, kuru, lai cilvēkus motivētu ievadīs psihologs, pēc tam apgūs lietvedību, grāmatvedību, tirgzinības, projektu sagatavošanu un veidos savu biznesa plānu, lai cilvēks būtu gatavs uzsākt savu individuālo darbu.

Centīsimies iedot klausītājiem visu zināšanu kopumu, kas vajadzīgs, lai cilvēks būtu gatavs uzsākt individuālo darbu, ļoti priecājamies, ka projekts tika atbalstīts, jo staicelieši labprāt mācās, mums ir gana daudz cilvēku, kam tas noderēs, - teica A. Strokša.

Lai veicas visiem kopā, gan projekta darba grupai, gan darba meklētājiem...!


Sestdien, 16 jūnijā, Staicelē noslēdzās datorkursu apmācības. Apliecinājumu par kursu apguvi saņēma 12 bezdarbnieki. Pēc aptaujas anketām var secināt, ka cilvēki ir apmierināti par viņiem doto iespēju iegūt jaunas zināšanas, lai varētu iesaistīties darba tirgū.

19. jūnijā sākās psiholoģijas kursi un paralēli šiem kursiem 20. jūnijā - floristikas kursi.
Jūlijā sāksies angļu valodas kursi.

Sena ir patiesība, ka veiksmīgs ir tas, kas tic savai veiksmei. Kas ir veiksme? Tā ir nemitīga gatavība izmantot iespējas...