Staicele - Reportāžas - Holandieši Staicelē

14.06.2007.

Futbola skolai iespējama sadarbība ar Holandi

14. jūnijā Staicelē viesojās Gre un Jans Slompi – holandiešu ģimene, kurai 2004. gadā tika piešķirts tituls Staiceles „Gada cilvēks”.

Viesus vispirms sagaidīja pilsētas domē, kur viņi parakstījās pilsētas Goda pilsoņu grāmatā.


Attēlā no kreisās: Ilona Trēziņa, Jans un Gre Slompi, grāmatu pasniedz pilsētas mērs Jānis Bakmanis. (Gunitas Ozoliņas foto)

Tad viņi apmeklēja Darba terapijas un rehabilitācijas centru „Vīķi”, par kuru ciemiņiem bija profesionāla interese, jo Holandē Jans Slomps sociālajā sfērā strādā 25 gadus, ir liela pansionāta direktors (tur dzīvo ap 200 cilvēku). Viesiem rādīja Stārķu pili, Dienas aprūpes centru, bibliotēku, Mūzikas un mākslas skolu, mākslas austuvi, Lībiešu muzeju.


Bibliotēkā saņemot dāvanā grāmatu „Staicele šūpolēs”.


Mūzikas skolā, kopīgi priecājoties par tikko iegūto akreditāciju.


Lībiešu muzejā „Pivälind” pie lauku sētu kartes.


Mākslas austuvē par studijas darbu stāsta vecmeistare Malda Balode, viņa izrāda arī audēju darbus.

Pēc gardām pusdienām Staiceles vidusskolas ēdnīcā viņi ar interesi aplūkoja VJFC Staicele sporta bāzi, redzēja mūsu celtniecības ieceres.


Ar Vidzemes Jaunatnes futbola centru „Staicele” iepazīstina direktors Juris Krastiņš un treneris Jānis Valaņins.


Īpašu labsajūtu un spirdzinājumu deva Planču purva takas apmeklējums. Vakarā viesiem bija iespēja noskatīties Limbažu rajona čempionāta spēli futbolā (pieaugušajiem), kur spēlēja mūsu futbola skolas audzēkņi kopā ar staiceliešiem.

Vairāk par to, kā veidojusies sadarbība ar Slompu ģimeni, stāsta Jānis Bakmanis: „2004. gadā, pateicoties Uldim Pūsildam un Ilonai Trēziņai, izdevās iepazīties ar šo holandiešu ģimeni. Viņi ievēroja, ka mums interesē futbola lietas un piedāvāja diviem mūsu jauniešiem – Tomam Smiļģim un Mārtiņam Taulavičus un diviem treneriem apmeklēt Holandi un viņu futbola centrā veikt treniņu un mācību darbu. Viens treneris bija Jānis Valaņins, Imants Dalka dažādu iemeslu dēļ netika, tad aizbrauca treneris no Rīgas. Nebija mums pašiem treneru, ko aizsūtīt.

Tagad šī sadarbība jāturpina, tādēļ galvenā sarunu tēma bija – jaunatnes futbols. Jans Slomps atkal aicina uz Holandi jauniešus un trenerus.

Man jāsaka, ka bumba ir latviešu pusē, ka mēs esam neuzņēmīgi. Holandē futbols nav brīvā laika pavadīšana, futbols ir profesija, kuru mācās tāpat kā matemātiku vai vēsturi. Jaunais cilvēks apmeklē nodarbības, tāpat kā mūzikas skolā, ar domu – es gribu profesionāli iemācīties. Holandē mācību cikls ir 6 gadi. Šajā laikā cilvēks jāizaudzina un jāizskolo, lai viņš varētu iet futbola klubos utt. Šāda sistēma Latvijā nav, tāpēc arī futbols ir ļoti zemā līmenī. Mēs mīlam uzpūst, ka viss ir kārībā, bet neko nedarām, lai būtu savādāk. Tas, ka uzbūvējam stadionus un halles, vēl neko nenozīmē.

Būtu nepieciešams, ka mūsu treneri pastažējas ne jau tikai vienu reizi trijos gados, bet katru gadu, kopā ar bērniem, un tad holandiešu sistēmu ievieš kaut tikai Staicelē, kur bērni tiktu profesionāli gatavoti un mācīti. Trīs gadus atpakaļ mums vidusskolas nebija, tagad ir. Tas dod iespēju bērnam, kuram patīk futbols, no 6. klases šeit nākt mācīties, protams - ar sporta skolotāja ieteikumu. Rezultātā viņš būs profesionāls sporta cilvēks, kurš pārzinās futbolu. Ja šādu skolu gribam veidot, jāpieliek vairāk darba, jāmeklē netradicionāli risinājumi, vairāk skabargu, vairāk problēmu. Vienkāršāk ir tā, kā tagad. Ja sporta skola un vecāki grib, tad varam Staicelē veidot ļoti interesantus zēnus. Ar Groningenas futbola klubu sadarbība ir uzsākta.”

Ilona Trēziņa šajā tikšanās reizē bija ne tikai holandiešu ģimenes draugs, bet arī tulks. Viesu iespaidus viņa atstāstīja šādi: „Staicelē pavadītā diena Gre un Janu gan aizkustināja, gan pārsteidza labā nozīmē. Viņuprāt, arī pārtikušajai vecajai Eiropai būtu ko pamācīties no mazās pilsētiņas un viņu mēra - Bakmaņa kunga, kas cenšas iet soli pa priekšu pārējiem.”

Sagatavoja Ieva Drone