Staicele - Reportāžas - Pateicība ugunsdzēsējiem

09.06.2007.

Staiceles pilsētas dome izsaka lielu pateicību

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta
Staiceles, Alojas, Limbažu, Salacgrīvas, Ainažu
un Mazsalacas posteņu ugunsdzēsējiem,
kā arī pilsētas iedzīvotājiem,
kuri brīvprātīgi un pašaizliedzīgi piedalījās
9. jūnija lielās ugunsnelaimes novēršanā.

Paldies Staiceles vidusskolas direktoram
Jurim Krastiņam par situācijas izpratni,
atceļot kritiskajā brīdī 9. klašu izlaidumu par vienu stundu.

Ugunsdzēsējiem Arnim Talcim un Uldim Rumbam
vēlam drīzu un veiksmīgu atveseļošanos!


Foto: fduch