Staicele - Reportāžas - 9.kl. izlaidums Staiceles vidusskolā

09.06.2007.

„Dzīvē visvairāk vajag sapņotājus, kas dara”, - 9.klases izlaidums Staiceles vidusskolā

Videofragments (8.4 Mb) >>>

6. jūnijā Staiceles vidusskolas direktors Juris Krastiņš izlaidumu sāka ar atvainošanos, ka to vajadzēja atlikt, jo daļai staiceliešu bija satraukuma pilnas stundas sakarā ar ugunsnelaimi: „Man sirdī palika viena lieta, - tie, kas atnāca un paskatījās uz skolu nelaimes brīdī, – vai tā ir vietā. Tas ir siltums, tā ir atgriešanās, tā ir vēlme redzēt Staiceli stalti stāvam.”


Kad zālē ienāca absolventi, Juris Krastiņš turpināja: „Ir daudz skaistu vārdu skolotājam jāpasaka deviņos gados, lai izaudzinātu no maza ķipara staltas meitas un brašus zēnus. Šodien ir diena, kad jāsaliek kopā savas zināšanas ar savām iespējām, sava izvēle un sava pārliecība. Izsaku pateicību pedagogu kolektīvam, vecākiem, Staiceles sabiedrībai, kas ļāvusi augt, pilnveidoties, apgūt zināšanas Staicelē.”


Alda Grāvere, direktora vietniece mācību darbā, nolasa rīkojumu par pamatizglītības apliecību izsniegšanu.


Attēlā: Staiceles vidusskolas skolotāji kopā ar domes priekšsēdētāju Jāni Bakmani.

No absolventu vārdiem: „Mums mīlestību ceļam dodiet, jo tās nekad par daudz nav dots. Tas trauks, no kura visi smeļam un kurš nekad nav iztukšots”.


No absolventu vārdiem: „Paldies, Tev, māmiņ, tēti, ka neļāvāt mums apstāties, ka likāt doties uz priekšu, lai šodien mēs būtu šeit. Paldies jums, skolotāji, ka jūs neatcerējāties to, ka reizēm bijām slinki vai, varbūt kādu brīdi pārāk enerģiski. Tomēr jūs palīdzējāt tikt pie pirmā izglītības dokumenta, paldies jums!”


Apliecību par vispārējo pamatizglītību saņem Andis Strencis.


Attēlā no kreisās: Andis Strencis, Mārtiņš Taulavičus, Inese Meistere, Māris Kīns.


Izlaidumā koncertu sniedza interešu izglītības centra „Krustpunkti” popgrupas un sporta dejotāji, kā arī Staiceles Mūzika un mākslas skolas audzēknes. Attēlā: dzied popgrupa „Do-re-mi”


Attēlā no kreisās: Sabīne Grāvere, Ieva Romanovska, Māris Ozols, Elīna Sisojeva.


Attēlā no kreisās: Toms Arnavs, Santa Taube, Linda Štelce, Dagnis Rīmanis.


Attēlā: apsveikumus saņem Tomass Andersons.


Dzied popgrupa „Raibās notiņas”.


Attēlā: apsveikumus saņem Reinis Prokopovičs un Edgars Lūsis.


Dejo 9. klases absolvente Sabīne Grāvere un Mārtiņš Strokšs.


Attēlā no kreisās: Arturs Petrivs, Toms Smiļģis, Simona Talce, Dārta Vilne.


Solo dzied Staiceles Mūzikas un māksla skolas audzēknes, 9. klases absolventes Ieva Romanovska un Santa Taube.

Kad apliecības par pamatizglītību saņemtas, vārds sveicējiem, kuru šoreiz nav mazums.

Izlaidumā skolas un pilsētas domes sveicienu saņem Staiceles vidusskolas skolotājas – Inese Baltmane, kura šajā gadā absolvēja LU un saņēma mājturības un mājsaimniecības un kultūras vēstures skolotāja kvalifikāciju; Vizma Lūse ieguva otru augstāko izglītību, bez ķīmijas specialitātes viņai ir arī angļu valodas skolotāja kvalifikācija.

Staiceles pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Bakmanis: „Ir pienākusi tā reize, kad es, kā pilsētas domes vadītājs, 9.kl. absolventiem ceļa maizi dot līdzi negribu... Tāpēc, ka es gribu, lai viņi visi paliek Staicelē! Tik skaisti un interesanti bērni – spēlē labi futbolu, pārstāv Staiceli Latvijas izlasē, labi dzied, dejo, šauj lidmodeļus, labi makšķerē, droši vien arī labi uzpīpē un iedzer kādu aliņu, - visu dara labi! Kāpēc mums viņi jālaiž projām? Bet, ja tā nopietni, - lielākā ceļa maize ir viņu pašu lielais darbs, ko šodien jūs redzējāt. Šis ir pirmais gadījums, bet turpināsies nākotne, kad pilsētas dome grib atzīmēt īpaši veiksmīgus skolniekus.”


Attēlā: Jānis Bakmanis un domes sekretāre Ilga Šmite pasniedz Gatim Meikulim jauno grāmatu „Staicele šūpolēs” un naudas balvu.

Šādas dāvanas saņēma arī Mārtiņš Taulavičus, Linda Štelce, Toms Arnavs, Māris Kīns, Māris Ozols un Inese Meistere.

Staiceles pilsētas dome saka lielu paldies vairākiem skolēniem un viņu vecākiem par ieguldījumu pilsētas kultūras dzīvē.

Pateicību saņem Lindas Štelces ģimene, Mārtiņa Taulavičus ģimene, Sabīnes Grāveres ģimene, Santa Taube kopā ar savu māti, Ieva Romanovska kopā ar savu māti, Toma Arnava ģimene, Anda Strenča ģimene, Mārtiņš Strokšs kopā ar savu tēvu (tas ir parāds no iepriekšējā gada, jo Mārtiņš šogad beidza Staiceles vidusskolas 10. klasi).


Attēlā: Pateicību saņem Toma Arnava ģimene. Jānis Bakmanis sveicot teica: „Staiceles pilsētā ir vairāki simboli un viens no šiem simboliem ir saksofons. Ja Tomam Arnavam neļautu saksofonā iepūst viņa vecāki, tad mums nebūtu šī saksofonista. Saksofona koncerti Staicelē bez Toma vairs nevar notikt.”

Mīļus vārdus absolventiem teica pirmās audzinātājas Vineta Dance, Baiba Eglīte, Sarmīte Meņģele, kā arī Valentīna Andrejeva.


Attēlā: Vineta Dance dāvināja katram savas bijušās klases audzēknim kaseti ar 2000. gada ierakstu, kur dzirdamas visu skolēnu balstiņas, kad viņi beidza 2. klasi. Bet Vinetas Dances vēlējums bija: „Mācieties tā, lai maizīti varētu nopelnīt mūsu zemītē.”


Vecāku vārdā skolotājiem paldies saka Vēsma Rīmane un Andis Taulavičus: „Skatoties šodien uz glītajām jaunkundzēm un brašajiem jaunekļiem, tā grūti noticēt, ka pirms 9 gadiem jūs bijāt mazi un bailīgi. Izauguši jūs esat, un, ne jau tikai pateicoties mūsu vecāku pūlēm, bet arī skolotāju dotajām zināšanām. Vecāku vārdā gribam teikt skolotājiem lielu paldies par lielo pacietību, ka palīdzējāt audzināt mūsu tik dažādās personības. Absolventus mēdz salīdzināt ar putniem, kas atstāj ligzdu. Tad nu mēs, vecāki, nolēmām skolai uzdāvināt grāmatu – „Zeme no putna lidojuma”. Tas ir no mūsu 33 putnēniem.”


Interešu izglītības centra sporta deju kluba „Krustpunkti” audzēkņi kopā ar direktori Āriju Bakmani atraktīvi sveica savus vecākos kolēģus, kuri šodien sēdēja absolventu krēslos, aicinot viņus uz deju un uzdodot āķīgus jautājumus.


Ar interesantu mācību grāmatu individuālam darbam vasaras mēnešos jaunos futbolistus sveica VJFC „Staicele” direktors Juris Krastiņš. Paldies Mārtiņam Taulavičus, Tomam Smiļģim, Kalvim Kovisāram, Dagnim Rīmanim, Arturam Petrivam.


Attēlā: Arturs Petrivs saņem skolasbiedru Vernera un Edgara apsveikumu.

„Staiceles papīrfabrika 2” direktors Alfreds Aizbalts: „Skatoties uz skolēniem un vecākiem, nācu pie secinājuma, ka, mēs – uzņēmēji, esam nokavējuši. Mums šeit bija jābūt, kad bērni sāka mācīties 1. klasē. Bet - labāk vēlāk, nekā nekad. Mūsu cerības var būt tikai uz skolēniem, - ja nebūs kas strādā, nebūs arī uzņēmums. Rūpnīcā padomājām - varētu atbalstīt labākos skolēnus ar nelielām dāvaniņām. Kam dot, paši nevarējām izlemt, tāpēc palūdzām skolotājus, lai pasaka priekšā. Apsveicu visus skolēnus un vecākus un ceru, ka kādreiz varēsim apsveikt visus, ne tikai labākos.”


Dāvanas saņēma Linda Lūce, Māris Kīns (attēlā), Inese Meistere, Linda Štelce, Reinis Prokopovičs, Mārtiņš Taulavičus.

8. klase sveicot vēlēja – „katru dienu, katru mirkli mācieties būt laimīgi, jo laime ir dvēseles visnormālākais stāvoklis”.


Daudzi šī gada absolventi Staiceles sabiedrībai paliks atmiņā ar to, ka izlaidumā saņēma ne tikai apliecības par vispārējo pamatizglītību, bet paši skaistā koncertā rādīja savu dejot un dziedātprasmi, ko apguvuši dzimtajā pilsētā un paņems līdzi visam mūžam.


9. b klases audzinātāja Vizma Tiltiņa: „Tvan zālē meijas, mulsinoši smaržo un visā savā krāšņumā dzirkstī ziedi. Darba prieks, izziņas prieks, uzņēmība un neatlaidība svin pirmo lielo uzvaru - ir pabeigta skola! Viens pakāpiens aiz muguras, nu sekos nākamie. Gudram cilvēkam dzīve ik dienu sākas no jauna. Ja gribat dzīvot bez raizēšanās, nošķiriet ar dzelzs priekškaru pagātni un nākotni, dzīvojiet šodienas ietvaros. Laimīgs jau ir nevis tas, kas spēj dabūt vai saņemt, bet gan tas, kurš spēj dot cietiem. Paejiet cilvēkiem pretī un dalieties tajā, kas jums ir. Dāvājiet smaidus, labestību, jo laime ir kā saules gaisma – ja iecelsiet kādu saulē, tad atspīdēs arī jums. Atcerieties, sapņos un pārdomās paiet jūsu dienas. Nebaidieties sapņot, pasaulē vajadzīgi gan sapņotāji, gan darītāji, taču visvairāk vajadzīgi sapņotāji, kas dara. Lai izsapņotās stundas dzīvē īstas kļūst, lai sapņu zvaigznes nes jums veiksmi! Es, kā sporta skolotāja, jautāju: garajās distancēs ir kas vajadzīgs? – izturība! Lai jums pietiek izturība turpmākajai dzīvei un sasniedziet savus izvēlētos sapņus! Paldies par kopā pavadītajiem gadiem!”


9. a klases audzinātāja Dana Jēkabsone: „Mana pirmā audzināmā klase! Es to vien darīju, kā katru dienu teicu – gribu visus jūs redzēt šodien šeit, izlaidumā. Un mums tas izdevās! Visi esam šeit. No dienas dienā, no gada gadā kopā būts, kopā iets, uz šo brīdi. Atdots viss, kas bija vajadzīgs skološanai, audzināšanai, tālākā ceļa meklēšanai. Vai viss lielais ikdienas darbs klasē ir bijis viegls un bezrūpīgs? Bez šaubām, nē! Bet, lūk, arī pats nerātnākais un pats kūtrākais no absolventiem šodien ir šeit. Gan jūs sasniegsiet savu mirdzošo sapni pamazām vien. Tāpēc katrai dienai izvirziet noteiktu mērķi. Lai tie nav lieli un grūti izpildāmi plāni, bet gan uzdevumi, kas jūs soli pa solītim virzīs tuvāk nodomu izpildei. Pavērojiet, cik mierīgi, cik cienīgi upe nes savus viļņus. Ieklausieties Salacas dziesmā, tā pauž mīlestību pret visu – gan cilvēku, gan koku, gan ūdens pilienu, gan mazu mārīti. Mācieties mīlestību no upes, gudrību un dzīves spēku no dabas un neaizmirstiet par savām sapņu zvaigznēm. Pieskarieties pasaulei un ticiet tai! Un noplūciet no atmiņām par skolu tos skaistākos sapņus un ieceres, un, kā mazus ziediņus, ņemiet līdzi arī turpmāk. Esiet laimīgi!”

Sagatavoja Ieva Drone