Staicele - Reportāžas - Staiceles Mūzikas un mākslas skola

06.06.2007.

Svarīgākais brīdis ceļā uz „BŪT” Staiceles Mūzikas un mākslas skolai

Pamatojoties uz Profesionālās izglītības administrācijas 2007. gada 4. jūnija rīkojumu Nr. 185, šī gada 6. jūnijā Staiceles Mūzikas un mākslas skolā strādāja ekspertu komisija. Komisijas sastāvā 5 cilvēki: priekšsēdētājs, Valmieras Pārtikas ražotāju vidusskolas direktors Ēriks Spuriņš un locekles - Valmieras Mākslas vidusskolas direktore Sandra Konstante, Ruta Cīrule, Valsts kultūrizglītības centra Administratīvās un skolvadības daļas vadītāja Regīna Gedzjuna, Valsts kultūrizglītības centra Izglītības attīstības daļas vecākā speciāliste Velga Bomika. Vijoļspēles eksperts Igors Doriņš Agnijas Jurikas un Lindas Suhanovas zināšanas, prasmes un iemaņas pārbaudīja Rīgā, jo tieši šajā dienā Staicelē nevarēja ierasties. Rezultātā priecīga ziņa – skola akreditēta uz 6 gadiem (maksimālais laiks).

Komisijas priekšsēdētājs Ēriks Spuriņa kungs pa telefonu atbildēja speciāli „Kastanim”: „Atzinām, ka Staiceles Mūzikas un mākslas skolā jūtama pilsētas ieinteresētība. Pielikts pedagogu liels darbs, lai šo skolu sakārtotu vienā gadā, lai tā varētu iegūt vērtējumu – akreditēta uz 6 gadiem. Par to pārliecinājāmies, apskatot dokumentāciju, vērtējot normatīvo aktu izpildi un bezšaubām pats galvenais kritērijs bija audzēkņu koncerts. Kvalitatīvais pedagogu sastāvs apliecina, ka bērni ir sagatavoti. Vērojama ļoti laba sadarbība ar pilsētas domi, kura tiešām domā, kā piesaistīt jauniešus Staicelei. Ja nākotnē realizēsies iecere par papīrfabrikas direktora mājas pārveidošanu Mūzikas un mākslas skolai, tas būs brīnišķīgi. Tādai mazai pilsētiņai, kurā dzīvo 2000 iedzīvotāju, Mūzikas un mākslas skola – tas ir skaisti! Skatoties, ko šeit dara jaunā cilvēka labā, nolēmām - viņi ir pelnījuši, lai viņus akreditētu uz 6 gadiem.”

Staiceles Mūzikas un mākslas skolas direktore Ārija Bakmane saka paldies skolēniem un īpaši viņu vecākiem, kuri atbalstīja savu bērnu piedalīšanos akreditācijā: Dinai Čipotei, Līgai Andersonei, Emīlam Konrādam, Ievai Romanovskai, Santai Taubei, vizuāli plastiskās mākslas klases audzēkņiem, kuri veidoja izstādi un kopā radīja iespaidu par mācību procesu. Ļoti liels paldies Agnijai Jurikai, Lindai Suhanovai un meiteņu mammām, jo viņas rīta agrumā devās uz Rīgu, lai rādītu savu vijoļspēles prasmi akreditācijas komisijas vijoļspēles ekspertam, profesoram Igoram Doriņam. Paldies Agrim Rubenim par akreditācijas komisijas atvešanu un aizvešanu.Pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Bakmanis
uzsvēra: „Mākslas un mūzikas skola pie mums atrodas pielāgotās telpās, bet pilsētas kopējais tēls veido kultūrvidi, kurā šādai skolai noteikti jābūt. Viss, kas ir ap muzeju, bērnudārzu, bibliotēku, austuvi, cepli, mākslas darbi pilsētā (ko citi sauc par akmeņiem), Lielā iela kā Valsts kultūrvēsturiskais piemineklis – tie bija papildus punkti, lai mums iedotu skolas akreditāciju. Iecere veidot papīrfabrikas direktora māju (Lielā ielā 36) par Mūzikas un mākslas skolu, ir dzinulis, lai atrastu līdzekļus šīs idejas realizēšanai.

Sakām paldies Līvu lietu nodaļai pie Īpašu uzdevumu ministra sabiedrības integrācijas lietās sekretariāta (ĪUMSILS). Ar šīs nodaļas vecākās referentes Lilitas Kalnājas atbalstu nopirkām instrumentus.

Mūzikas un mākslas skola ir domāta jums, staicelieši, - izmantojiet šo unikālo iespēju! Visi interesenti tiek gaidīti uz papildus uzņemšanu augusta mēneša beigās.”

Sagatavoja Ieva Drone