Staicele - Reportāžas - Lietuvas vēstnieks Staicelē

05.06.2007.

Staicelē viesojās Lietuvas vēstnieks

5. jūnijā Lietuvas vēstnieks Latvijā Antans Vinkus bija ieradies pie mūsu dzejnieces Dainas Avotiņas un atceļā no Mačkalniem apmeklēja arī Staiceli, tikās ar domes priekšsēdētāju Jāni Bakmani un apmeklēja pašvaldības iestādes, ielūkojās veikalos un guva priekšstatu par pilsētu. Tikšanās noritēja sirsnīgā atmosfērā, ar patiesu interesi par visu, kas šeit notiek un domājot par sadarbības iespējām nākotnē. A. Vinkus ļoti priecājās par mākslas darbiem, stāstīja, ka savulaik, strādājot medicīnas jomā, pats rūpējies, lai slimnīcas teritorijā būtu skulptūras.


Attēlā: Lietuvas vēstnieks Antans Vinkus kopā ar Staiceles mēru Jāni Bakmani pie 2004. gadā atklātā robežakmens latviešiem, lībiešiem un igauņiem.

Diplomātijas darbā Lietuvas vēstniekam A. Vinkusam jau 6. gads, Latvijā viņš ir gadu, tādēļ bija ļoti patīkami dzirdēt vēstnieku runājam latviski un atzīstam, ka mūsu valoda viņam tuva. Arī mūsu himnu viņš zina no galvas un nolasīja šādu tekstu: - “Lietuva šā gada Eirovīzijas koncerta noslēgumā bija ļoti aizkustināta, kad kaimiņi latvieši mums piešķīra 10 balsis un vērsās pie mums, uzrunājot „broļukami”. Tāpēc Lietuvas restorāna tīkla Berneliu Užeiga vadība pieņēma lēmumu – visus latviešus, kas viesosies Lietuvā, savos restorānos Lietuvā apkalpos ar 20% atlaidi. Pateicamies Latvijai un konkrēti Jānim Šipkēvicam junioram par silto uzrunu Eiropas priekšā. Berneliu Užeiga restorānus grezno Latvijas valsts karogi, kā pateicības zīme Latvijai.”

Vēstnieks apmeklēja mūsu tirgotavas, interesējās, vai plauktos ir arī lietuviešu produkcija. „Mini-top” plauktos to ātrumā nevarēja atrast, lai gan pārdevējas apgalvoja, ka konfektes ir. Taču bibliotēkā bija no lietuviešu valodas tulkotās grāmatas. Sirsnīgi un laipni A.Vinkus sasveicinājās ar cilvēkiem.

Par savu vizīti pie D.Avotiņas viņš sacīja: „Es ļoti gribēju satikties ar dzejnieci Dainu Avotiņas kundzi. Atbraucu pie viņas mūsu vēstniecības vārdā, atvedu Lietuvas valsts prezidenta, Viņa Ekselences Valda Adamkusa kunga sveicienu, un mūsu dzejnieka Justina Marcinkeviča sveicienu. Lietuvā viņa dzeja ir ļoti pazīstama. Es, kā Lietuvas vēstnieks, lepojos ar to, ka varēju atbraukt pie dzejnieces, kas cieši draudzējas ar mūsu slaveno Justinu Marcinkeviču.”

Pivālind muzeja viesu grāmatā A.Vinkus ierakstīja: – Es lepojos ar to, ka saglabājat līvu vēsturi. Viņš veltīja daudz labu vārdu par pilsētas sakoptību, pašvaldības iestādēm, un teica: „Redzēju jūsu brīnišķīgo futbola skolu, apmeklēju austuvi, kur nodarbojas ar tekstilās produkcijas ražošanu, kur parādās vēsture.


Attēlā: Lietuvas vēstnieks Antans Vinkus mākslas austuvē kopā ar audēju, adītāju un Sociālā dienesta vadītāju Ļenu Vinogradovu.

Redzēju jūsu jauniešu centru, kur bērni var nodarboties pēc skolas. Es lepojos ar jūsu sociālajiem objektiem, - bērnudārzu, sociālās palīdzības dienas centru.


Attēlā: Lietuvas vēstnieks A. Vinkus pasniedz Staiceles mēram Jānim Bakmanim fotoalbumu par Lietuvu.

Es lepojos ar jūsu mēru, par kuru man radās iespaids - darbīgs, profesionālis, menedžeris, viņš zina, ko grib, viņš zina, ko dara. Redzu, ka Latvija un Lietuva, ejot pa vienu ceļu, dara kopīgus labus darbus savu cilvēku labā. Lietuvā saviem kolēģiem vienmēr saku – nācijai, valstij, kas rūpējas par saviem vecajiem ļaudīm, bērniem, vienmēr būs laba nākotne. Pagājušajā nedēļā kopā ar bērnu un ģimenes lietu ministru A. Baštiku Latviešu Biedrības nama koncertzālē piedalījos koncertā daudzbērnu ģimenēm, tām ģimenēm, kurās audzina bērnus bez vecākiem. Tur ar cieņu sacījām – mums jārūpējas par savas nācijas nākotni. Visu to redzu jūsu brīnišķīgajā pilsētā, visiem iedzīvotājiem novēlu veselību, panākumus, mīlēt savu Dzimteni un neaizmirst kaimiņus manā valstī Lietuvā.”

Sagatavoja Ieva Drone