Staicele - Reportāžas - Staicele šūpolēs

02.06.2007.

Staicele šūpolēs – dziesmā, dejā un grāmatā

Daži koncerta mirkļi videofragmentā (5.5Mb) >>>

2. jūnijā staicelieši pilsētas 15 gadu pastāvēšanu sumināja ar koncertu „Staicele šūpolēs”.


Dzimtene, kurā esi piedzimis ir pati skaistākā, tā koncerta ieskaņā saka vakara vadītāji – Alda Grāvere, Gatis Endziņš un 11 gadīgā Beāte Vītiņa.


Deja, tā ir neatņemama dzīves sastāvdaļa daudziem staiceliešiem.

Tango dejo interešu izglītības centra „Krustpunkti” sporta dejotāji – Linda Štelce un Edgars Tenisons, Sabīne Grāvere un Mārtiņš Strokšs, Randa Grumsle un Mārtiņš Taulavičus, Lana Šišlo un Andis Strencis.

Pēdējos 5 gados Staicelē šūpulis kārts 93 maziem staiceliešiem. Vēlam viņiem cieši turēties pie dzimtās vietas, izmantot katru vismazāko iespēju nostiprināties, attīstīties šai skaistajā vietā, Dzimtenē. Tā grāmatā „Staicele šūpolēs” saka izpilddirektors Jānis Bērziņš.

Par lācīti Vinniju Pūku dzied interešu izglītības centra „Krustpunkti” bērnu popgrupa „Mini-mini”.


Par dzelteniem aizkariem dzied „Krustpunkti” bērnu popgrupa „Raibās notiņas”.


Oskars Strokšs: „Mana Staicele, mana mīlestība. Tā bija pirmā, tā bija Staicelē, un tā bija skaista. Tā bija tepat, tā bija uz estrādes, tā bija uz futbollaukuma...”


Dzied senioru ansamblis „Dziesmu draugi” – jaukā vasara, vasara, nāc!


Interešu izglītības centra popgrupa „Do-re-mi” dzied par Ziemeļvēju, kuram Staicelē stājas pretī...


Uzstājas dejojošās „Vecmāmiņu aerobikas” dāmas – skaistas, aktīvas un priecīgas - visskaistākās Staiceles vecmāmiņas ar deju „Visskaistākai meitiņai”.


„„Atceries mani, mans draugs” – šī dziesma, tāpat kā Salaca, ir mūsu atmiņā, sevišķi tai paaudzei, kas kopā ar mani bija jauna un arī noveco kopā ar mani,” – skaistāko mirkļu atcerēšanos iesāk Velta Ozolas kundze.

„Staiceles pašvaldība makšķeri ir iedevusi, kādi būs lomi, - tas atkarīgs no bērniem un viņu vecākiem. Iespēja iedota, atliek mācīties, mācīties un vēlreiz mācīties, lai kļūtu par profesionāliem mūziķiem un māksliniekiem, izjūtot bezgalīgu prieku par bērna izaugsmi, par to, ka bērns pakāpies solīti tuvāk tam uzdevumam, ko Dievs mums devis – radīšanai, bet varbūt vienkārši – skaistiem cilvēkiem.” Tā grāmatā „Staicele šūpolēs” saka Mūzikas un mākslas kolas direktore Ārija Bakmane.

Ar skanīgām balsīm staiceliešus koncertā sveic jaunāka paaudze – Mūzikas un mākslas skolas solisti Emīls Konrāds, Santa Taube un Ieva Romanovska, kura dziedāja kopā ar pedagogu Jāni Kalēju. Pie klavierēm Gatis Vanags.


Dzied Emīls Konrāds.


Dzied Ieva Romanovska un pedagogs Jānis Kalējs.

Par Staiceles domi, kultūru, izglītību, sportu un uzņēmēju aktivitāti ir tapusi grāmata „Staicele šūpolēs”.


Par to stāsta domes priekšsēdētājs Jānis Bakmanis: „Labvakar cienījamās dāmas, godātie kungi, cienījamie pašdarbnieki un šī pasākuma viesi. 15 gadi – ar 15 gadiem tagad pat 9. klasi nevar pabeigt, kur nu vēl lielos darbus, kas staiceliešiem iesākti. Pašdarbnieki kārtējo reizi centās mūs izklaidēt, darīt šo vakaru priecīgu un parādīja, ka Staicelē viss notiek. Bet 15 gadus atpakaļ – 1992. gadā bija 22 Staiceles deputāti, kuriem vajadzēja uzņemties izlemt – Staicelei palikt par pagastu, pārtapt par ciematu vai būt par pilsētu.


Gribu šos cilvēkus nosaukt un uzaicināt saņemt pirmos grāmatas „Staicele šūpolēs” eksemplārus.

Einārs Bērziņš, Egons Kaļiņins, Arvīds Krogzems, Fēlikss Nikmanis, Indulis Graviņš, Alfrēds Rudzītis, Ļubova Smirnova, Pēteris Ieviņš, Antra Rudzīte, Andris Krūzītis, Aina Rubene, Daila Graviņa, Aldis Jansons (tagadējais viļķenietis), Ilgvars Kubuliņš, Edvīns Rumba, Sandra Bērziņa, Ints Smiļģis, Emīlija Smiļģe, Vija Kruja, Alda Grāvere un Jānis Bakmanis. Edgars Straume jau aizgājis mūžībā.”


Attēlā no kreisās: Alfrēds Rudzītis, Einārs Bērziņš, Antra Ruzdīte, Aldis Jansons, Ilgvars Kubuliņš.


Paldies grāmatas veidotājiem – datorspeciālistam Mārim Kalējam - grāmatas maketētājam, māksliniecei Dignai Čuikovai, Ievai Dronei par fotogrāfijām. Visus materiālus apkopoja Anita Strokša.

Lai taptu šis koncerts, paldies jāsaka visiem kolektīvu mākslinieciskajiem vadītājiem un organizatoriem.


Paldies ansambļa „Dziesmu draugi” vadītājai Dzidrai Rocei


Paldies interešu izglītības centra „Krustpunkti” bērnu popgrupu vadītājai Katrīnai Kalējai,


Paldies interešu izglītības centra „Krustpunkti” direktorei, Staiceles Mūzikas un mākslas skolas direktorei, „Vecmāmiņu aerobikas” vadītājai Ārijai Bakmanei.

Paldies Sandrai un Agnim Rūjām, sporta deju kluba vadītājiem, Jānim Kalējam, Mūzikas un mākslas skolas vokālajam pedagogam, Gatim Vanagam, pianistam, Mūzikas un mākslas skolas klavieru pasniedzējam, skaņu operatoriem – Daināram Konrādam un Aldim Mercam, māksliniecei Inesei Baltmanei, pasākuma režisoram Madaram Bitītim, paldies Staiceles kultūras nama vadītājai Dainai Mūrniecei, paldies Tamārai Vītolai par ieguldīto darbu pasākuma tapšanā. Paldies šī vakara jaukajiem vadītājiem - Aldai un Gatim.


„Novēlu, lai Staiceles šūpolēs vienmēr pūš pārmaiņu vēji, jo tikai tad ir cerība nepalikt attīstības zemākajā pakāpē. Pastāvēs, kas pārmainīsies.” Tā grāmatā „Staicele šūpolēs” saka domes ekonomiste Mudīte Treimane.


Vienojoties kopīgā Staiceles himnas dziedāšanā, katrs no pasākuma mājās aiznesa kādu siltu stariņu un iedvesmu turpmākajam kopīgajam darbam.

Sagatavoja Ieva Drone