Staicele - Reportāžas - Staiceles vidusskolā

31.05.2007.

31. maijā Staiceles vidusskolā jautrā gaisotnē pārskata gada notikumus

Skolēni šajā dienā saņēma liecības, taču vispirms skolotāja Jautrīte Pelēkā, direktora vietniece ārpusklases darba organizēšanā, kopā ar atraktīvo latviešu valodas un literatūras skolotāju Danu Jēkabsoni, …


… aicināja gan skolēnus, gan skolotājus piedalīties pārdomātā, sirsnīgā un jaukā TV raidījumā „Gada notikumi Staiceles vidusskolā”.


Raidījuma „Izglītība tagad un nākotnē” vadītāja – mācību pārzine Alda Grāvere apliecināja, ka ar lielām iecerēm iesācies 2006./07. mācību gads ir veiksmīgi noslēdzies. Viņa paslavēja 10. klases skolēnus, jo visi sekmīgi to pabeiguši, pasniedza pateicības skolēniem par piedalīšanos olimpiādēs.


Raidījuma „Simts grami kultūras” vadītāja Antra Rudzīte, latviešu valodas un literatūras skolotāja ap sevi pulcinājusi ļoti rakstošu un literāri izglītotu tautu.


Jauno literātu kolektīva „Kalliope” dalībnieki un visi, kas vēlējās, 2 gadu laikā rakstīja radošos darbus, tie tika iesieti grāmatās. Pirmo krājumu sauc „Kā Dievs radīja dzeju”, otro krājumu – „No Do līdz Do”. Tagad iesiets trešais krājums „Dardedzes laiks”.


Visveselīgākā, visātrākā raidījuma „Simts procenti sports” vadītāji ir sporta skolotāji Vizma Tiltiņa un Imants Dalka. Skolēni saņēma diplomus par piedalīšanos sporta dienās. Imants Dalka teica paldies jaunajiem futbolistiem, kuri Latvijas olimpiādes finālā Ventspilī, spēlējot kopā ar Limbažu sporta skolas jauniešiem, ieguva 6. vietu.


Ar šūšanu, ēst gatavošanu, līmēšanu, tamborēšanu, ēvelēšanu, zāģēšanu un zīmēšanu saistītā raidījuma „Klēts” vadītāji – mājturības skolotāji Inese Baltmane un Jānis Rudzītis un vizuālās mākslas skolotāja Inguna Mestere. Novēlējumi vasarai gan zēniem, gan meitenēm – ogojiet, sēņojiet, lai nākošajā gadā varētu taisīt lielās degustācijas, tikai ērces atstājiet mežā.


Raidījumu „Mazais prātnieks” vada liela komanda – skolotājas (attēlā no kreisās) Glorija, Sarmīte, Baiba, Dace, Inga un vēl – Jautrīte, Antra. Viņu vadībā bērni šuj, zīmē, līmē, pin, vij, lasa, raksta, rēķina, spēlē teātri un rotaļājas. Vadītājas stāsta interesantākos notikumus.


Raidījuma „Kā tu loki valodiņu savā un svešā mēlē” vadītājas ir valodu skolotājas – Antra Rudzīte, Dana Jēkabsone, Vizma Lūse, Ineta Lopenova, Tamāra Pavlova, Anita Saulīte.

Skolotāja Antra Rudzīte saka paldies 9-to klašu skolēniem par kopīgo darbu stundās un brīnišķīgajiem eksāmenu rezultātiem.


Vispopulārākā raidījuma „Jaunāko grāmatu apskats” veidotāja, bibliotekāre Iveta Apsīte stāstīja, ka šajā mācību gadā bibliotēku ik dienas apmeklēja 20 skolēni, kuri lasīja grāmatas. Zēni vairāk lasīja žurnālus, darbojās pie datora, meitenes lietišķākas – paņēma grāmatu un sacīja: vairāk man nav laika, uzredzēšanos! Skolotāji ļoti čakli lasīja avīzes, psiholoģijas grāmatas.


Matemātikas vienādojumi, fizikas likumi, ķīmijas eksperimenti, dabaszinības, vēstures pieskāriens mūsdienām, pāri kalniem, okeāniem un jūrām raidījumā „Nākotnes parks”. To veido Vija Brente, Jevgeņija Laicāne, Eugenija Rudoviča, Ilga Ozola un Alda Grāvere.

Matemātikas skolotāja Vija Brente priecājās, ka visi skolēni semestra beigās pierāda savu prasmi rēķināt vidējo aritmētisko.

„Ēdam ar garšu” – raidījums, ko bauda visi. Tā veidotāji – Zinta, Brigita, Uldis un Ilona nebija ieradušies, jo cepa vārīja un šmorēja arī šajā brīdī.


Labie gariņi, kas palīdz savākt visus netīrumus, ko paši nejaudā savākt. Visu cieņu raidījumam „Vides fakti” un tā veidotājiem – „zaļajiem spiegiem” – Katrīnai, Vitai, Žannai, Imantam, Rudītei, Inesei, Igoram.

Rudīte pa nopļauto zāli nāca ar basām kājām, jo sākas taču vasara!


„Skats no malas” – ar šī raidījuma palīdzību notiek daudzas labas lietas. To veido Ināra Kuzmenko un Edgars Ozols – vecāku domes pārstāvji.

- Ināra, kāds ir Tavs skats, nākot uz skolu?

- Te ir kā skudru pūznī - ir aktīvās skudriņas un slinkās skudriņas.

- Vai mums būtu jāstrādā tā, lai tā slinkās arī kļūtu par aktīvām?

- Tieši tā!

Tiek pieminēts raidījums „Māmiņu skola”, kur runā un domā par maziem bēbīšiem. To veido skolotājas, kuras šogad mājās audzināja savus mazuļus – Kaija Kuzina, Valentīna Andrejeva un Linda Abendrote.


Pasākumu kuplina Staiceles vidusskolas solo dziesmu konkursā „Cīruļvīzijā” („Dziedošie cīrulīši”) redzētais populārais un iemīļotais ārzemnieks - Karlsons ar savu pavadošo grupu „Ingas jautrīši”.

Karlsona novēlējums tiem, kas šodien saņem liecības – izbaudīt sauli, ūdeni un visu, ko vasara dod!


Šīs dienas raidījuma mūzikas veidotāja Inta Jurka.

Jāpiebilst, ka visi raidījuma vadītāji un veidotāji saņēma mīļas dāvanu kartes ar GAISMAS VĀRDIEM.


Raidījuma nopietnais eksperts – skolas direktors Juris Krastiņš.

- Vai taisnība, ka strādājot 8 stundas dienā varot izsisties priekšniekos, bet tad esot jāstrādā 12 stundas dienā?

- Astoņas domā, astoņas dara un astoņas neguļ, tā ir vienīgā recepte.

- Jūsu, kā eksperta vērtējums uz aizvadīto mācību gadu?

- Ļoti vienkāršs. Pirmkārt - dzīve ir kā Figaro skrējiens, tad vienā vietā, otrā un trešajā, un vēl citās vietās, kurās skola paspēj piedalīties. Otrkārt – jo vairāk zemes kalnu, jo dzīve paliek priecīgāka. Treškārt – esmu ievērojis, ka pēdējā mēneša laikā pat suņi grib mācīties skolā, jo nepamet mūsu pagalmu. Vai tā nav laba zīme?

- Vērtējums pozitīvs, atliek pievienoties teiktajam un nākošajā gadā strādāt vēl!


9. klases skolēni – Toms Arnavs, Sabīne Grāvere, Santa Taube palaiž skolas karogu „atpūtā”.

Paldies Staiceles vidusskolas pašaizliedzīgajiem skolotājiem, tehniskajiem darbiniekiem un vecākiem par ieguldīto darbu un mīlestību to darot.

Lai visiem jauka vasara!


Jautrīte Pelēkā, direktora vietniece ārpusklases darbā, 5-6 gadīgo grupiņas skolotāja, Juris Krastiņš, Staiceles vidusskolas direktors, Dana Jēkabsona, latviešu valodas un literatūras skolotāja, 9. a klases audzinātāja.


Visi nu prom, direktors palicis viens… Lai pēc trim mēnešiem gaidītu jautrus, enerģijas pilnus bērnus sanākam atkal kopā!

Sagatavoja Ieva Drone