Staicele - Reportāžas - Informē izpilddirektors

30.05.2007.

Informē izpilddirektors Jānis Bērziņš

Staiceles vidusskolai top jauna katlu māja

Lūdzu, pastāstiet par jaunas katlu mājas nepieciešamību.

J. Bērziņš: „No jauna projektētā katlu māja nepieciešama esošās vidusskolas un internāta apkures nodrošināšanai, kā arī nākotnē būvējamai VJFC Staicele mācību treniņu bāzei. Skolas esošā katlu māja atrodas skolas ēkā. Tās iekārtas un katli darbojas kopš 1964. gada un ir morāli un fiziski nolietoti. Katlu mājas darbība skolas ēkā jāpārtrauc, jo ir sprādziena nedroša. Jaunprojektētā katlu mājā ar uzstādīto jaudu 800 kW kā kurināmais tiks izmantots kokskaidu granulas. Pēc 2006. gadā veiktā atklātā konkursa piedāvājuma katlu mājas celtniecības izmaksas sastāda 496 286 latus. Lai 2007. gada apkures sezonu uzsāktu jaunā katlu mājā, Staiceles pilsētas dome paredzējusi pārdot 128,7 ha meža zemes un ņemt aizdevumu 300 000 latu.”

Kad uzsāka celtniecību, par kādiem līdzekļiem?

J. Bērziņš: „2006. gada novembrī ar Valsts budžeta grozījumiem tika atbalstīts Staiceles pilsētas domes Valsts investīciju projekta pieteikuma „VJFC Staicele mācību treniņu bāze” realizācijai, piešķirot valsts budžeta investīcijas 150 000 latu. Lai apgūtu šos līdzekļus, tika veikta iepirkuma procedūra, atklāts konkurss visa projekta realizācijai. Tiesības būvēt šo objektu ieguva SIA Latvijas Energoceltnieks (LEC) par summu 3 543 000 lati. Ar SIA LEC tika noslēgts līgums par 2006. gadā pieejamo summu 176 443 lati un izbūvēti objektam projektētie ārējie inženiertehniskie tīkli. Diemžēl 2007. gadā Valsts investīcijas neparedzēja objekta tālāku izbūvi. Lai ieguldītais darbs un līdzekļi nebūtu izlietoti veltīgi, Staiceles pilsētas dome ierosināja SIA LEC veikt tikai katlu mājas izbūvei nepieciešamos darbus.”

Kas ir šobrīd padarīts, cik liela naudas summa apgūta?

J. Bērziņš: „Šobrīd vēl strādājam par pagājušajā gadā noslēgto summu 176 443 lati, kur 150 000 lati ir investīciju nauda un 26 443 ir mūsu pašu nauda, kas bija iestrādāta budžetā. Šo summu celtnieki apgūs maija mēnesī, izbūvējot ārējos inženiertehniskos tīklus un katlumājas pamatus. Šobrīd ir apstiprināts kredīts par 300 000 latiem, un tiks slēgts līgums ar celtniekiem par šo summu. Plāns ir tāds, ka oktobra mēnesī katlu mājai jāuzsāk darbība, jābūt uzstādītiem granulu katliem. Vecā katlu māja tiks demontēta, tās vietā būs siltummezgls, kur varēs regulēt siltuma padevi skolai. Jāņem gan vērā, ka ne visur ir ielikti jauni logi, tāpēc temperatūras klašu telpās atšķirsies. Šobrīd siltuma regulācija bija atkarīga vienīgi no tā, cik kurinātājs iemeta malku krāsnī.

Šajā mēnesī sāks likt siltumtrasi no jaunās katlu mājas uz veco, jūlijā jājauc vecie katli ārā, tad atkāpšanās ceļa vairs nebūs, jaunā katlu māja būs jānodod.”

Par ceļu un ielu remontiem

Kādi ielu un ceļu remonti ieplānoti 2007. gadā?

J. Bērziņš: „Šogad pieejamā summa pēc plāna ir 110 194 lati. 23 000 no tiem ieplānoti ceļu un ielu ikdienas uzturēšanai: ziemā - sniega tīrīšanai, vasarā - greiderēšanai, asfaltbetona seguma remontiem. Pārējais ir periodiskā uzturēšana, kur lielākā summa tiks izlietota par pagājušajā gadā veikto Cepļu ielas remontu. Tā jāsamaksā jūnija mēnesī.

Pirmajā pusgadā būs bedrīšu remonts un tiks bruģēts Lielās ielas trotuāra posms, vēl vajadzētu uzstādīt trūkstošās ielu norādes. Tad pusgada summa iztērēta.

Otrajā pusgadā lielākais darbs ir grants segumu remonts ielām un ceļiem. Plānā paredzēts, ka uzvedīs grants segumu Salacas ielai, Liepu, Ceriņu, Planču ielām un Lielai ielai pie papīrfabrikas. Tiks remontēts autoceļš Liepiņas – Kabi. Patreiz iedoti projektēšanai divi Lielās ielas posmi – asfalta seguma ieklāšana no Nākotnes ielas līdz kapiem un sakārtot ielas posmu no Ainažu šosejas līdz Dzirnavu ielai, lai tur būtu trotuāri, gājēju pārejas – bērniem drošs ceļš uz skolu. Kad būs projekti, varēs startēt kādā konkursā, piesaistīt līdzekļus, lai tos īstenotu. Projektus izstrādā projektu grupa, kas darbojas pie SIA Limbažu ceļi.

Pēc plāna paliek ielu apgaismojums Rozēnos, tam nauda varētu būt gada beigās.

Lielākā sāpe mums ir tilts pār Salacu, pie tā esošais bedrainais ceļš, bet to mēs paši nevaram pacelt.

Ar Ziemeļu Biosfēras rezervāta projekta palīdzību šogad tiks izprojektēts ceļa posms no Kabiem līdz Valmieras robežai – vairāk kā 1 km. Pašvaldība to nebūvēs, bet varbūt ar projektu palīdzību var dabūt tam naudu. Savā laikā kolhozam līdz Kabiem notikusi kāda darbība, bet tālākais posms nav braukts, nav uzturēts, tagad tur palikusi tikai ceļa vieta. Kad aiziet līdz Valmieras robežai, tur ir skaists garantēts ceļš. Tas noderētu tūristiem, ja sataisīs, arī braucēju būs vairāk.”

Cik liels posms Lielās ielas trotuāram tiks bruģēts, kas veic darbus, cik tas maksā?

J. Bērziņš: „Bruģis tiks noklāts no Dzirnavu ielas līdz Parka ielai. Konkursā pieteicās tikai SIA Portāls, darba beigas paredzētas 20. jūnijā. No aptiekas līdz Lejasbodei tiks ieklās plātnes, to paveiks SIA Staiceles Komunālais Uzņēmums. Bruģītis izmaksās 10000 latu, lejā trotuārs – 2000 latu, vēl kādus Ls 500 prasīs dalīto atkritumu konteineru vietas iekārtošana Lielajā ielā pie šķūnīšiem, kas pretī Cepļu ielai. Tur tiks pārvietoti konteineri, kas tagad atrodas Cepļu ielā. Tur izveidos piebraucamu laukumu.

SIA Staiceles Komunālais uzņēmums salabos arī citviet pilsētā bojātās celiņu plāksnītes.”

Kāpēc šogad akcents uz grants ielām?

J. Bērziņš: „Tāpēc, ka grants nav vesta visus šos gadus, tā pazūd, nosēžas, aiziet putekļos, akas ir augšā, ceļu uzturētāji atsakās uz šejieni braukt. Šogad ar budžetā atvēlētajiem Ls 21000 grants seguma ielu atjaunošanai jāpietiek.”

Sagatavoja Ieva Drone