Staicele - Reportāžas - Staiceles vidusskola

22.05.2007.

Staiceles vidusskolas kolektīvs - aiziet - vasarā!

2006./2007. mācību gadā Staicelē ir vidusskola un es – viena no 10. klases audzēknēm, tāpēc pastāstīšu, kā mums ir veicies.

1. septembrī mēs bijām 12 desmitie, veselības dēļ Linda aizgāja no mūsu kolektīva. Otrajā semestrī pienāca klāt divi skolēni – puisis Reinis no Ainažiem un no Rīgas atgriezās mūsu skolas absolvente Diāna. Mēs esam ļoti draudzīgs kolektīvs, palīdzējām viens otram, kā vien spējām. Visvairāk mūs balstīja audzinātāja A. Rudzīte, tādēļ priecāsimies, ja nākamajā gadā būsim vēl kuplākā skaitā (mums pievienošoties jaunieši, kas nopietni izmantos iespēju Staicelē iegūt vidējo izglītību) un rudenī sveiksim jauno 10. klasi.


Attēlā: 10. klases skolēni kārto eksāmenu informātikā, ar viņiem kopā audzinātāja Antra Rudzīte.

Šobrīd lepojamies ar to, ka gads veiksmīgi pagājis, un visi esam pārcelti 11. klasē. 30. maijā visi kopīgi Valmieras drāmā skatījāmies izrādi Karalis Līrs, smaga, nopietna un koša tā bija. Bet iedomājieties, kas notika pēc izrādes? Mums, desmitajiem, liecības pasniedza pats Karalis Līrs! Tas bija neaizmirstami! Un – aiziet – vasarā!

Vēl pastāstīšu par pulciņu, kurā iesaistījos.

Staiceles vidusskolā divus gadus darbojās Jauno literātu kolektīvs Kalliope, kurā iesaistījās skolēni no 4. līdz 10. klasei. Gada sākumā mēs bijām 27, bet dažādu iemeslu dēļ, galvenokārt tāpēc, ka nopietni jāmācās, sarukām, kā saka – palika izturīgākie, taču darbs ritēja tik un tā, lūk, dažas darbošanās: reizi mēnesī notika literārie lasījumi, veltīti dažādiem rakstniekiem un dzejniekiem; izdevām skolas avīzi TEV (redaktore – devītklasniece I. Meistere); organizējām akciju Sasparosimies!, kurā mūsu vadītāja skolotāja A. Rudzīte mudināja visus darīt labus darbus, par ko saņēma pateicības; bijušas arī literārās ekskursijas un iesaistīšanās dažādos kultūras pasākumos.

Ir pagājis mācību gads, un atkal iesieta kalliopiešu radošo darbu kārtējā grāmata - Dardedzes laiks (jo mēs jūtamies tik koši), kurā līdzās skaistiem zīmējumiem (tie tapa literatūras stundās pēc daiļdarbiem), varam izlasīt dzejoļus, intervijas, dienasgrāmatu fragmentus, aprakstus, tēlojumus, pārspriedumus un pateicības vārdus mūs bijušajai ģimenes ārstei V. Štemerei. Vēl, piemēram, 4. klases skolēni (audzinātāja S. Meņģele) pastāstījuši par saviem labajiem darbiņiem, ir pat pielikums ar dzīvnieku bildēm, kurus viņi glābuši no kādas nelaimītes.

Arī nākamajā gadā strādāsim pie jaunas grāmatas veidošanas, tāpēc visi, kam rodas labas domas vasarā vai gada garumā (līdz nākamajam pavasarim), rakstiet un zīmējiet, savus darbus iesniedziet Staiceles jauno literātu kolektīvam Kalliope! Jauku un labām domām pilnu vasaras brīvlaiku mums visiem!

Eva Smirnova,
jau 11.klases skolniece, Kalliope dalībniece