Staicele - Reportāžas - Pēdējais zvans 9.klasei

17.05.2007.

„Logs vaļā, durvis, debess vaļā!” -
Pēdējā Zvana svētki Staiceles vidusskolā

17. maijā, brīnišķīgā saulainā dienā, skolas pagalmā pulcējās Staiceles vidusskolas devītie – pavisam 33, lai uzsāktu ceļu pretī pirmajiem nopietnajiem zināšanu pārbaudījumiem – eksāmeniem.


9. a klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Danu Jēkabsoni.


9. b klases skolēni kopā ar klases audzinātāju Vizmu Tiltiņu.

Skolas direktors Juris Krastiņš atzīmēja: „Jūs esat ārkārtīgi interesanti jauni cilvēki – futbols, dziesmas, dejošana, rakstīšana, deklamēšana un vēl daudz palaidnības tai pašā laikā. Šodien, kad skolā iezvanīs, visi saka – pēdējo zvanu, es saku – pirmo zvanu, jūs pirmo reizi atskatīsieties uz savu deviņos gados padarīto darbu. Novēlu enerģijas pārpilnas šīs dienas!”


Attēlā no kreisās: Vizma Tiltiņa, 9. b klases audzinātāja, Dana Jēkabsone, 9.a klases audzinātāja, Juris Krastiņš, Staiceles vidusskolas direktors, Alda Grāvere, direktora vietniece mācību darbā, Jautrīte Pelēkā, direktora vietniece ārpusklases darbā, Jānis Bakmanis, Staiceles mērs.

Pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Bakmanis sveica devītās klases skolēnus: ”Staiceles skola ir enerģētiski pareizā vietā, jo būtiskos, pilsētai svarīgos notikumos šeit vienmēr spīd saule. Tāpēc tiem jauniešiem, kuri ies mācīties citās skolās, vēlu, lai arī tur būtu vienmēr labs laiks un spīdētu saule. Tie, kuri gribēs palikt šeit, zina, ka te vienmēr ir saule. Lai veicas!”

Paši skolēni skandēja dzīves gudrības un patiesības, lūk, dažas no tām: „Vienīgais līdzeklis, kā gūt panākumus, - censties būt tam, kas esi.

Neslēpies no dzīves, neieraujies sevī, iztaisno muguru, izpurini plecus, pacel galvu, skaties uz priekšu, jūti dziļāk, mīli spēcīgāk, dzīvo šeit un pašlaik, jo vakardienas vairs nav, bet rītdiena vēl nav pienākusi – ir te un šobrīd!

Tikai pabeidzot darbu mēs uzzinām, kā to vajadzēja sākt.

Māksla dzīvot vairāk līdzinās dūru cīņas mākslai, nekā dejas mākslai, jo vajag stāvēt stingri un būt gatavam uz necerēto, nevis uz to, kas iepriekš zināms.”


Nākamie devītie (astoto klašu skolēni) ar vēlējumu - Lai sapņu putna spārni ir stipri un fantāzijas puķe ir krāšņa! - sveica šodienas gaviļniekus.


Pirmklasnieki dziedāja dziesmu par Mikausi un dāvināja 9. klasei veiksmes vīriņu, kuru sauc par Gudrīti. Tas atnesīs veiksmi eksāmenos.


Ar zvanu uz pirmo un pēdējo mācību stundu pirmās klases skolēni pavadīja devītos uz skolu, kur katrā klasē ar jauku un interesantu sveicienu sagaidīja skolotāji.


Mūzikā pie skolotāja Intas Jurkas - sveša dziesma un jādzied tūlīt!


Mājturībā skolotāja Inese Baltmene bija sagatavojusi katrai meitenei mazu kārumu – sirdsmieram, skaistumam, neaizmirstot, ka dzīves garšai mēdz būt klāt arī pipariņi.


Ģeogrāfijas skolotāja Alda Grāvere teica: „Dzīvē daudz kas atkarīgs no laimes un veiksmes, dāvinu katram veiksmes metamo kauliņu, lai vienmēr varētu uzmest laimīgo skaitli.”


Latviešu valodas skolotāja Antra Rudzīte pēdējo stundu noslēdza pie Klāva Elsberga piemiņas akmens, aicinot paņemt līdzi zemes spēku.


Pasākuma noslēgumā direktors aicināja devītklasniekus cienāties ar zemenēm, lai izjustu izglītības saldo garšu.


Domes priekšsēdētājs katram personīgi novēlēja veiksmi.

Kā šodien jūtas devīto klašu audzinātājas, pavadot audzēkņus finiša taisnē, ko mācījušas jauniešiem, ko ieguvušas pašas, kādus notikumus visvairāk atceras?

Dana Jēkabsone, 9.a klases audzinātāja: „Esmu satraukta, jo viņi ir mani pirmie. Otras tādas klases vairs nebūs nekad! Viņi man mācīja mūžam būt jaunai. Viņi man mācīja audzināt klasi. Nākošajā reizē zināšu, kādas kļūdas pielaidu, ko man vajadzētu darīt savādāk. Bet ar šiem jau es nezināju, kā tad īsti ir pareizi audzināt klasi. Ar to viņi ir unikāli.

Es viņiem mācīju reizēm gudras lietas, reizēm arī kādu muļķību, nebaidīties kaut ko izdarīt traku, piedalīties, būt drošam. Tāpēc jau mēs esam tik daudzos pasākumos piedalījušies – Vimbu svētkos, pateicoties maniem bērniem, esam guvuši balvas divus gadus pēc kārtas: Ritvars vinnēja anekdošu konkursā, arī pagājušā gada teātra konkursā vinnējām naudas balvu. Skroderdienas Silmačos izrādījām Urgas pansionātā. Rādījām Modes skati Stārķu sagaidīšanas svētkos kultūras namā. Visos pasākumos esam ņēmuši dalību, pateicoties tam, ka mēs kopā esam jauni un jauniem gribas ko traku darīt.

Foršākais notikums? Einārs un Ritvars – tie ir divi bērni, par ko man vislielākais prieks, ka viņi tikuši līdz eksāmeniem. Skumīgu notikumu mums vispār nav! Mums ir tikai priecīgi notikumi!”

Vizma Tiltiņa, 9. b klases audzinātāja: „Šī man ir otra izlaiduma klase, viņu saņēmu tikai iepriekšējā gada beigās. Bērni man nebija sveši, pazinu no sporta stundām. Viņi man ir lieli sportisti. Meitenes ir mazākumā, zēni - vairākumā. Ar zēniem vairāk jāstrādā, bet visi nonākuši finiša taisnē, visi pielaisti eksāmeniem, ceru, ka visi tiksimies izlaidumā.

Priecīgākie notikumi no kopā būšanas man vairāk saistās ar sacensībām, vienmēr mājās esam atbraukuši ar diplomiem. Esam braukuši uz Rīgu gan mācību, gan izklaides ekskursijās.

Kā audzinātāja mācīju viņiem - kā dzīvot, kā sastapties ar ikdienas grūtībām, kā censties atrast savu ceļu dzīvē.”

Par svētku noskaņojumu un devītklasnieku gatavību eksāmeniem stāsta direktora vietniece mācību darbā Alda Grāvere: „Pavisam drīz - 31. maijā beigsies mācību gads, 1. - 8. klašu skolēni un pirmoreiz mūsu skolā arī 10. klases audzēkņi saņems liecības. Savādāks šis pavasaris un arī vasara būs devītklasniekiem, šodien, 17. maijā, viņiem beidzas mācības, bet mācību gads noslēgsies tikai 8. jūnijā pēc valsts pārbaudes darbu nokārtošanas.

Ieskaite sportā jau aiz muguras, skolotāji apkopo praktiskās un teorētiskās daļas rezultātus, jaunnedēļ būs zināms vērtējums.

Lai saņemtu apliecību par pamatizglītību, drīkst būt tikai 3 vērtējumi, kas zemāki par 4 ballēm, kopsummā gan mācību priekšmetu gada vērtējumos, gan valsts pārbaudījumos. Mācību sesijas beigās skolas direktors raksta rīkojumu, kuram audzēknim izsniedzama apliecība, kurš saņems tikai liecību. Patlaban visiem 33 devītklasniekiem ir izredzes saņemt apliecību par pamatizglītību.

Jāpiebilst, ka 6 skolas beidzēji pretendē uz pašvaldības naudas balvu tiem skolēniem, kuru apliecībās nav vērtējumu, kas zemāki par 7 ballēm.

Uzskatu, ka šogad skolu absolvē mācībās gudri, centīgi skolēni, ko apliecina 1. semestra mācību sasniegumi, jo 13 skolēniem tie tika novērtēti virs 6 ballēm.

Vēl jāpieveic 3 eksāmeni, kurus objektīvāka vērtējuma dēļ labo centralizēti Limbažos, kā arī novēro citi rajona skolu pedagogi.

Jau nākošajā nedēļā – 23., 24. maijā jākārto eksāmens latviešu valodā, 5. jūnijā būs jālauza galva risinot uzdevumus matemātikā, bet 7. jūnijā noteikts eksāmens Latvijas un pasaules vēsturē.

29., 30. maijā tiks pārbaudītās skolēnu svešvalodu prasmes. Vairums skolēni izvēlējušies kārtot ieskaiti angļu valodā, aptuveni 1/3 priekšroku dod krievu valodai.

1.jūnijā ir pārbaudījums dabaszinībās, kurā ietverti jautājumi no ģeogrāfijas, bioloģijas, fizikas un ķīmijas pamatskolas kursa. Pēdējos gados arvien lielāks uzsvars tiek likts praktisko iemaņu un drošības jautājumu izpratnes pārbaudei.

Katram skolēnam ir tiesības apgūt zināšanas atbilstoši viņa spēju līmenim, nedomāju, ka visiem jābūt teicamniekiem, bet pamatskolas izglītību jāvar un jāgrib iegūt ikvienam.

Aicinu skolēnus, skolotājus, vecākus sakopot visu spēkus, pūles un enerģiju, lai visi kopā varētu tikties izlaidumā - 9. jūnijā.

Paldies 9. klašu vecākiem un kolēģiem par jaukajiem Pēdējā zvana svētkiem.”

Sagatavoja Ieva Drone