Staicele - Reportāžas - Aleksandra Jasjukeviča autorkoncerts

28.04.2007.

„Baltā ābele” – Aleksandra Jasjukeviča autorkoncerts

Kādas brīnišķas dziesmas
Skan no bērnības man.
Kādas brīnišķas liesmas
Saules rietos vēl tvan.
Un es lūdzu šiem rietiem
Atdot jaunību man.
Atbildes nav.
Saule riet,
Mūza skan.

 


Ar šādiem dzejnieces Astras TOMSONES vārdiem iesākās komponista, Limbažu Mūzikas skolas pedagoga Aleksandra JASJUKEVIČA autorkoncerts.


Dzied senioru koris „Atvasara”.


Diriģente Silvija Čipkovska par sadarbību ar komponistu stāstīja, ka Aleksandra dziesmas koris dzied jau vairākus gadus, tās ir tuvas un ļoti mīļas. Jaunas dziesmas reizēm rodas tā, ka komponists pieraksta notis izvēlētajam dzejolim.


Ar ģitāras spēli klausītājus iepriecināja starptautiskā konkursa laureāte Gundega Graudiņa, A. Jasjukeviča audzēkne.


Ilgstoša sadarbība komponistam ir ar māsām Antru un Vēsmu Ozolām. Viņu izpildījumā dzirdējām dziesmu „Šalc zilā jūra” un „Tavā tuvumā” (A. Krūkļa vārdi) pirmatskaņojumu.


Komponists vairāk kā 10 gadu sadarbojas ar Limbažu dzejnieci Astru Tomsoni, kura ir daudzu viņa dziesmu tekstu autore. Gandrīz visu 2006. gadu un vēl šogad Latvijas šlāgeraptaujas topā ir dziesma „Baltā ābele”(A.Tomsones vārdi), kuras melodiskums ir aizrāvis ne tikai vārdu, mūzikas autorus un izpildītājus - Henriku Kalvīti un Igetu Gaiķi, bet šī dziesma atzīta par populārāko apsveikuma raidījumā „Latvijas Radio – 2”.


Dziesmas „Baltā ābele” un „Vienu sārtu rozi” dziedāja ansamblis „Dziesmu draugi”.


Komponista un dzejnieces sadarbībā bijušas reizes, kad Aleksandrs ar savu ģitāru gājis pie dzejnieces uz mājām, lai nodziedātu un nospēlētu no jauna sakomponēto dziesmu, kā, piemēram, „Zemes spēks”. „Vienu sārtu rozi” - šī smeldzīgā un melodiskā mūzika patika komponistam pašam, tomēr viņam svarīgas bija arī teksta autores domas. Šī mūzika patika arī dziesmas pirmajiem izpildītājiem Henrikam Kalvītim un Guntai Kačkānei, jo dziesma „Vienu sārtu rozi” 2005. gadā ierindojās Latvijas šlāgeraptaujas noslēgumā 3. vietā. Tātad patika arī daudziem klausītājiem.

Ir iznācis arī Astras Tomsones dzeju krājums ar tādu pašu nosaukumu – „Vienu sārtu rozi”.

Šobrīd top disks ar komponista dziesmām, vairākas no tām dzied Henriks ar Igetu un Guntu.

Tā kā komponists ir ļoti aizņemts pedagoga darbā mūzikas skolā, sadarbība ar dzejnieci ir vairāk garām skrejoša. Satiekoties un sazvanoties viņš jautā – vai tu man vari iedot kādu no saviem jaunajiem dzejoļiem? Citreiz jau senāk uzrakstītu dzejoli vajag papildināt ar vēl kādu pantiņu. Reizēm dzejolis jāraksta jau gatavai melodijai.


Pirms un pēc koncerta varējām vērot dzejnieces fotoizstādi „Aiz mana loga saule riet”.


Pēc koncerta kultūras nama vadītāja Daina Mūrniece teica paldies visiem dalībniekiem. Viņa, pēc ansambļa „Dziesmu draugi” vadītājas Dzidras Roces ieceres, veidoja šo komponista Aleksandra Jasjukeviča un dzejnieces Astras Tomsones autorkoncertu, lai iepazīstinātu staiceliešus ar radošiem cilvēkiem, kuri darbojas no mums pavisam netālu. Vēl jo vairāk tādēļ, ka viņu dziesmas iepriecina „Latvijas Radio – 2” klausītājus katru dienu.

Deputāte Aina Berga pēc koncerta izteica savas domas: „Koncerts ļoti patika. Žēl, ka staicelieši neizmantoja šo iespēju, varbūt maz zināja? Koncerts bagātīgs - solisti, ģitāriste, koris un mūsu pašu ansamblis, fotoizstāde.”

Sagatavoja Ieva Drone