Staicele - Reportāžas - Krustpunktu vecāku sapulce

25.04.2007.

LNIIC Krustpunkti vecāku sapulce

LNIIC Krustpunkti vecāku sapulce notika 25. aprīlī. Direktore Ārija Bakmane gaidīja lielāku vecāku atsaucību, jo informācija tika izplatīta laicīgi - gan izdevumā Kastanis (Nr. 75. 18.04.07.), gan interneta mājas lapā, gan pie ziņojuma dēļa pilsētā. Taču, kā parasti mēdz būt, atnāca tie vecāki, kam patiesi interesē bērnu darbošanās šajā izglītības iestādē. Sapulcē piedalījās pedagogi - sporta pulciņu vadītājs Antis Bergs, makšķerēšanas pulciņa skolotājs Jānis Vizoris un pilsētas domes priekšsēdētājs Jānis Bakmanis.

Viena no galvenajām sarunu tēmām bija par gatavošanos dažādiem koncertiem – sporta dejotājiem 18. maijā jāpiedalās vienā no Limbažu rajona 40 gadu jubilejai veltītajiem koncertiem Lēdurgā. Visi LNIIC Krustpunkti pulciņu dalībnieki čakli gatavojas gada noslēguma pasākumam Staicele šūpolēs 2. jūnijā, kas šogad saistīts ar pilsētas 15 gadu jubileju.

Staiceles vidusskolas vadība lūgusi interešu izglītības centra Krustpunkti dziedātājus un dejotājus sniegt koncertu izlaidumā 9. jūnijā. Šogad situācija nav viegla, jo brīnišķīgie sporta dejotāji, kas neskaitāmos koncertos sagādājuši staiceliešiem un viesiem daudzus prieka mirkļus, sēž absolventu krēslos... Vecāki kopā ar direktori apsvēra visus „par” un „pret”. Jānis Bakmanis piezīmēja, ka šī gada budžetā vidusskolas direktors nav ieplānojis Ls 1000 izlaiduma koncertam, lai varētu uzaicināt Lauri Reiniku vai Agni Rūju ar Mariju Naumovu, tādēļ daži šī gada absolventi varētu parādīt, ka deviņos gados pabeiguši pamatskolu un iemācījušies vēl daudz vairāk – skaisti dejot, dziedāt ...

Otra sarunu tēma bija par to, kas interešu izglītības centrā iecerēts nākošajā mācību gadā. Atcerēsimies, kādu brīdi atpakaļ, skolotājas I. Siliņas vadībā darbojās personības veidošanas pulciņš. Par bērnu dalību tajā vecākiem bija jāmaksā. Tagad Krustpunkti direktore Ārija Bakmane sakārtojusi, lai stila un gaumes lietas varētu mācīties visi interesenti. Direktore uzsvēra, ka izkopt stāju, iemācīties gaumīgi ģērbties - svarīgi katram jaunietim.

Tiek meklēts teātra pulciņa vadītājs, lai studija ar nākošo mācību gadu varētu atsākt darbību. Šī pulciņa darbību motivējot, direktore akcentu likusi uz teātra pamatu un runas mākslas apgūšanu. Intereses radīšanai varētu būt nelielu iestudējumu veidošana.

Savu darbu septembrī atsāks arī floristikas pulciņš skolotājas Ilzes Kalējas vadībā.

Direktore informēja vēl par kādu jaunumu, - saskaņā ar 2006. gada MK lēmumu, bērni no 14 gadu vecuma iesniegumus darbībai interešu izglītības pulciņos var parakstīt paši.

Jānis Bakmanis teica paldies vecākiem, kuri vēlas dot bērniem ko vairāk, paldies pasniedzējiem, kuri braukā no Rīgas un Limbažiem. Pilsētas dome interešu izglītībā iegulda lielu naudu, tādēļ gribu nāku, gribu nenāku, kā tas pieļaujams interešu izglītībā, lai paliek Rīgai. Vecākiem vajadzētu piedāvātās bezmaksas iespējas izmantot un motivēt bērnus apmeklēt nodarbības, apgūt izvēlēto darbiņu. „Tā ir vide, ko pilsētas dome piedāvā jūsu bērniem. Ja nav labi, jāmeklē iemesli. Esam gatavi jebkuram priekšlikumam,” teica Jānis Bakmanis.

Sīkāku informāciju par LNIIC Krustpunkti pulciņiem
var atrast Staiceles interneta mājas lapā www.staicelesnovads.lv/2007_2012/krustpunkti 

Sagatavoja Ieva Drone