Staicele - Reportāžas - Dziesmu draugi

21.04.2007.

Staiceles senioru vokālais ansamblis „Dziesmu draugi” republikas konkursā gūst laurus

Skatieties video fragmentu >>>

21. aprīlī, sestdienā, kad vēji pār zemi kaisīja lietu un sniegu, Staiceles vokālais ansamblis Dziesmu draugi piedalījās 1. Latvijas senioru vokālo ansambļu konkursā, ko rīkoja V/A Tautas mākslas centrs kopā ar Aizkraukles rajona pagasta padomi.


Konkurss notika Aizkraukles pagasta kultūras namā. Piedalījās 47 kolektīvi no 20 Latvijas rajoniem un 2 pilsētām – Rīgas un Ventspils (kopā ap 500 cilvēku).

Konkurss notika divās daļās: pirmajā daļā savu sniegumu rādīja viendabīgie senioru vokālie ansambļi (sieviešu un vīriešu), otrajā – jauktie senioru vokālie ansambļi.

Staiceles Dziesmu draugi (mākslinieciskā vadītāja Dzidra ROCE) jaukto vokālo ansambļu kategorijā (pavisam 18 kolektīvi) pārstāvēja Limbažu rajonu un ieguva 1. vietu, mājās atvezdami ne tikai 1. pakāpes diplomu, bet arī naudas balvu.


Ansambļa dalībnieki (no kreisās): Niks GRAVIŅŠ, Ziedonis PELĒKAIS, Baiba EGLĪTE, Daina MŪRNIECE, Sarmīte MEŅĢELE, Maija KANTERE, Dzidra GRAVIŅA, Velta OZOLA, Ilga PLŪME, Ingūna STAĢE, Raimonds KALNBĒRZS, Māris GRĪNBERGS.

Ansambļa vadītāja Dzidra ROCE, koncertmeistars Gatis VANAGS, Staiceles Mūzikas un mākslas skolas klavieru klases pedagogs.

Līdz Aizkrauklei


Pirmā pietura garajā ceļojumā bija Limbažu Mūzikas skola, kur notika mēģinājums. Tas bija iespējams, jo Gatis ir pedagogs arī Limbažu Mūzikas skolā. Pēc mēģinājuma vadītāja Dzidra bija ļoti apmierināta par kolektīva dziedājumu.


Pa ceļam draudzīgi tika nospriests, ka vajag kārtīgāk paēst, jo priekšā gara diena. Iegriezāmies Suntažu kafejnīcā Akmeņkrogs, kur bija ļoti patīkams interjers. Attēlā pirmais no labās atsaucīgais, jautrais un profesionālais pilsētas domes šoferis Atis Eglītis, kurš „Dziesmu draugus” pavadījis daudzos braucienos.

Aizkraukles kultūras nams visus pārsteidza ar savu plašumu. Kā vēlāk noskaidrojām, tas celts pirms 19 gadiem. Zālē 350 skatītāju vietas. Tieši tādēļ pasākuma organizētāji to izvēlējās par konkursa norises vietu.


Lai viss izskatītos brīnišķīgi, Ingūna palīdz Dzidrai sakātot pušķi.


Maija un Sarmīte


Katram kolektīvam tika dota iespēja dažas minūtes mēģināt zālē, kurā būs jāuzstājas. Staicelieši gaida savu kārtu.


Telpā, kur tika ierādīta pārģērbšanās vieta, arī bija iespēja vēlreiz sadziedāties.

Koncertā – konkursā

Latvijā darbojas vairāk nekā 700 vokālie ansambļi – vīru, sieviešu, jauktie un bērnu. Dalībnieku vidū ir daudzi cilvēki pensijas vecumā. Tāpēc tika izveidota arī senioru ansambļu kategorija - jauktie, sieviešu vai vīru vokālie ansambļi, kuru sastāvā ne mazāk kā 50% dalībnieku ir pensijas vecumā.

Konkurss Latvijas mērogā senioru ansambļiem tika rīkots pirmo reizi ar mērķi – nodrošināt vokālo ansambļu muzicēšanas tālākattīstību, veicināt māksliniecisko un profesionālās meistarības izaugsmi, sekmēt repertuāra paplašināšanos, rosināt sabiedrības interesi un veicināt tās līdzdalību vokālo ansambļu nozares popularizēšanā.

Dalībniekus vērtēja profesionāla žūrija: v/a Tautas mākslas centrs vokālo ansambļu nozares padomes locekļi:

Komponists Rihards DUBRA: „Mani ļoti sajūsmināja gaidītais sirsnīgums, varētu to saukt par neviltotu sirdsskaidrību, kas vienmēr ir jūtama, kad dzied senioru ansambļi. Tā kā sevi uz skatuves pasniedz senioru ansambļi, jaunajiem vēl ir jāmācās un jāmācās. Otrā daļa mani pārsteidza ar tādu īpašu lietu kā daudzveidība, dažādība, ko katrs ansamblis spēj rādīt. Es no sirds vēlos pateikties visiem. Tā kā sirds ir tik pilna, es pārkāpšu valodas likumu ...” ... seko pateicības krievu, vācu, latgaliešu valodā (arī ansambļu dziedātās dziesmas skanēja šādās valodās).
Kordiriģente, vokālās grupas Putni vadītāja Antra DREĢE: „Paldies par šo piepildīto dienu. Līdz pat pēdējam ansamblim mēs no jūsu puses nejutām nekādu nogurumu ne balsīs, ne izskatā, ne stājā. Liels paldies par tautasdziesmām – lībiešu, latgaliešu, krievu, vācu. Tās visiem ansambļiem skan vislabāk.”
Kordiriģents, Latvijas Radio kora mākslinieks un Doma kora skolas pedagogs Normunds ĶIRSIS: ”No savas puses gribu jums vēlēt arvien uz priekšu smelties dziedātprieku, dzīvotprieku. Lai tas sagādā gan jums, gan jūsu bērniem un tuvajiem daudz enerģijas.”
TMC Metodiskās un projektu vadības nodaļas vadītāja, vokālās grupas Anima Solla vadītāja Mārīte PURIŅA: „Paldies par pavasari, ko atvedāt šodien uz Aizkraukli, neskatoties uz to, ko ārā laiks mums rādīja. Žūrijas komisijai nebija viegli. Pirmkārt, tāpēc, ka daudz dalībnieku. Par to mēs priecājamies, bet, no otras puses, tas mums sagādāja diezgan lielas galvassāpes, - katru izvērtēt. Bet mēs to darījām, vērtējām visus senioru ansambļus bez jebkādām atlaidēm, - tieši tāpat kā mēs vērtētu jebkuru vokālo ansambli.”

Par vērtēšanas kritērijiem vairāk stāstīja Mārīte Puriņa: „Vērtējām 50 punktu sistēmā pēc 5 kritērijiem. Katrs žūrijas loceklis katram ansamblim lika 5 atzīmes amplitūdā no 1 līdz 10. Gala rezultātā katrs ansamblis dabūja kaut kādu punktu skaitu no 1 līdz 50.

Kritēriji sekojoši:

mākslinieciskais sniegums (satura atklāsme, dziesmas izpildījums utt.),

tehniskais sniegums (intonācija, skaņdarba sarežģītība, dikcijas ritma lietas, cik precīzi izpilda dziesmu pēc notīm utt.),

vokālā kultūra (ļoti liela ir ansambļa vadītāja loma, kā viņš mācējis no balsīm, kuras piedzīvojušas daudzus gadus, izdabūt ārā tādu skaņu, kādu dzirdam),

stila izjūta (vokālie ansambļi izvēlas ļoti dažādas dziesmas – tautas dziesmas, ziņģes, estrādes dziesmas, klasiskas dziesmas, - katrai no izvēlētajām dziesmām ir sava maniere, savs izpildījuma veids),

kopiespaids (stāja, kopumā izvēlētais repertuārs, te pamanām skaistos tērpus, to, ka vārdus zināt no galvas utt.).

No iegūtajiem punktiem veidojas kvalitātes pakāpes:

40 – 50 punkti – 1. pakāpes diploms;

30 – 40 punkti – 2. pakāpes diploms;

20 – 30 punkti – 3. pakāpes diploms.

Līdz 20 punktiem – diploms par piedalīšanos (visā konkursā tāds neviens nebija).

Ir divas speciālas balvas – skatītāju vērtējums un balva par labāko latviešu tautasdziesmas izpildījumu.”


Staicelieši dziedāja 3 dziesmas - Tēva nams, Kas var mani aizrunāt (latviešu tautas dziesma Viļņa Salaka apdarē), Sievu ņemt nav bērnu spēle (a cappella - bez pavadījuma).
Skatieties video fragmentu >>>

Konkursā piedalījās arī staiceliešu sadraudzības kolektīvi no Valmieras:


„Dziesmotā senatne”


„Gaujmalietes”


Gaidot žūrijas komisiju ar vērtējumu un balvām, Ivars Briedis, ansambļa „Dziesmotā senatne” dalībnieks, Valmieras Viestura vidusskolas direktors, aicināja zālē sēdošos dziedāt visiem labi pazīstamas dziesmas – Pie Dzintara jūras, Daugavs abas malas u.c. Skanēja vareni!

Konkursa rezultāti jaukto ansambļu kategorijā:

1. pakāpes diploms 3 ansambļiem:


Staiceles kultūras nama jauktajam vokālajam ansamblim „Dziesmu draugi”. Vadītājai Dzidrai Rocei diplomu pasniedz žūrijas komisijas priekšsēdētājs Rihards Dubra.

Slāvu kultūras biedrības „Harmonika” krievu dziesmu ansamblim „Harmonika”,

Valmieras pagasta kultūras nama jauktajam vokālajam ansamblim „Dziesmotā senatne”.

Diploms un speciāla balva par labāko latviešu dziesmas izpildījumu a capella Pašvaldības aģentūras Jaunpils vokālajam ansamblim „Pīlādzītis”.

Skatītāju balva - Slāvu kultūras biedrības „Harmonika” krievu dziesmu ansamblim „Harmonika”.

Īpašā balva par nekurnēšanu un pacietību – Engures kultūras nama ansamblim Jūras vējš, kas Aizkrauklē ieradās no rīta, kaut gan jādzied bija tikai pēc 18.oo vakarā.

Naudas balvas labākajiem kategoriju uzvarētājiem

1. vieta jaukto vokālo ansambļu kategorijā - Staiceles kultūras nama jauktajam vokālajam ansamblim „Dziesmu draugi”.


Stārķu pilsētas - Staiceles ansambļa vadītāju Dzidru sveic Ivars Briedis.

1. vieta viendabīgo vokālo ansambļu kategorijā - Madonas kultūras nama vīru vokālajam ansamblim „Madonas zeļļi”.

Grand Prix (ansamblis, kam kopvērtējumā visaugstākais punktu skaits) - Aizkraukles pilsētas kultūras nama sieviešu vokālajam ansamblim „Maļinovij zvon”.


M. Puriņa: „Žūrijas un dalībnieku vārdā gribu pateikt lielu paldies šī nama saimniekiem. Mums bija ērti, viss gāja raiti, mūs te sagaidīja un uzņēma kā savējos.” Kultūras nama direktoram tiek pasniegta torte ar uzrakstu Paldies!

Koncerta noslēgumā Mārīte Puriņa pastāstīja par nākošā gada notikumiem: „Kā parasti, ik pa diviem gadiem notiek Latvijas mēroga vokālo ansambļu konkurss. Nākamajā gadā arī tāds būs 3 kārtās – rajonos, pilsētās; novados un fināls. Nākamā gada konkursā arī būs senioru ansambļu kategorija. Nākamā gada konkurss būs īpašs ar to, ka konkursa fināls (pēdējā kārta) būs 24. Vispārējo Dziesmu svētku ietvaros. Tā kā koriem ir kari, tad Dziesmu svētku laikā būs arī mazo vokālo ansambļu kariņi. Labākie no jums tur būs! Novēlu turpināt to, ko esat iesākuši tik brīnišķīgi, neatlaist! Uz tikšanos Dziesmu svētkos

Atvadoties skanēja kopīgi dziedāta Pūt vējiņi.

Mājupceļā

Šodien ir brīnišķā diena,
Diena, kad ļaudīm labs prāts!
Durvis ir vaļā, ciemos ikviens
Ienākt var neaicināts.

Sanākam kopā, dziesma lai skan,
Dāvā tā prieku tev un man!
Sanākam kopā, dziesma lai skan,
Veldzē kas sirdis, dzidra kā zvans.

„Dziesmu draugu” kolektīvs ar ziediem, dziesmu, bučām un urravām sveic sirsnīgo, radošo, profesionāli prasīgo un nenogurdināmo vadītāju Dzidru Roci.


No kreisās: Māris, Gatis, Daina un Dzidra apspriež konkursa rezultātus.
Mājupceļā autobusā ansambļa dalībnieki savu sajūsmu pauda dziedot, dejojot un izsakoties pie brīvā mikrofona.

Ansambļa dalībnieki par šīs dienas iespaidiem, piedzīvojumiem, pārdzīvojumiem.

Ziedonis: „Mums jau doma tāda bija - uzvarēt, citādi es nemaz nebūtu braucis. Mūsu vadītāja Dzidra teica, ka kaut kādi lauri jādabū. Tad nu dabūjām arī.”

Baiba: „Es varētu teikt tā, - klusībā jau kaut ko cerēju. Uztraukums lielāks bija, kad ziņoja rezultātus. Otrajā pakāpē mūs vēl nesauc un nesauc, domāju, - vai tiešām būs pirmā pakāpe? Un tad, sirds vai leca pa muti ārā, kad tikām pirmajā pakāpē, - tikai 3 ansambļi. Tas ir sasniegums! Kad piešķīra 1. vietu, es gandrīz šoku dabūju. Kaut ko tādu negaidīju...

Pirms tam spriedām un runājām, ka pārstāvam ne tikai Staiceli, bet visu rajonu, tādēļ gribam to godam aizstāvēt.”

Raimonds: „Nostartējām patīkami labi. Pēc uzstāšanās bija tāds mazs satraukums, kā būs!? Kad mani pasauca malā Valmieras pagasta kultūras nama vadītāja un teica – malači, jūs būsiet augstāk, labi nodziedājāt, mums bija grūtāks repertuārs, sapratu, ka viss kārtībā. Gribu teikt, - paldies vadībai!”

Ingūna: „Godīgi sakot, negaidīju, ka iegūsim 1. vietu, tas man ir priecīgs pārsteigums. Uzstājoties uztraukums bija, pirmajā dziesmā man trīcēja rokas, bet pēc tam jau pārgāja. Domāju tāpat kā Baiba, ka pirmās pakāpes diploms jau bija sasniegums. Sajūtas ļoti labas, ceru, ka Staicelē būs prieks par mums.”

Niks: „Nonīcis biju līdz ārprātam, labsajūtas nekādas. Bet tagad nav ko teikt, - lidojums!”

Māris: „Ļoti skaista diena. Jau braucot šurp redzējām skaisto Daugavu ar plašajiem ūdeņu vēlieniem. Aizkrauklē arī mūs pārsteidza plašais kultūras nams. Tas tika piepildīts ar skanīgām balsīm. Iespaidi netrūka, jo katrs priekšnesums bija ļoti atšķirīgs un savdabīgs. Rezultāts arī jauks.”

Sarmīte: „Es nevarēju no laimes saprast, ko lai daru! Skrēju viesiem klāt un kliedzu pa visu kultūras namu, ka mums ir pirmā vieta, un mani neviens nevarēja apturēt. Cilvēki droši vien domāja, ka esmu jukusi, bet es no sirds priecājos.”

Velta: „Es ilgojos, kaut mēs kādu labu vietu dabūtu. Kamēr ēdām un žūrija apspriedās, lūdzos kā Ķencis – Mīļo Dieviņ, dod žūrijai tādu domu, lai mums kādu prēmētu vietu piešķir. Bet, ka mēs dabūsim 1. vietu, to es nekad neiedomājos. Esmu patīkami pārsteigta. Tās pūles un daudzie mēģinājumi bija to vērts.”

Gatis: „Negaidīts panākums. Ne velti mērots tik tāls ceļš. Liels gandarījums par to, ka ieguldītais darbs vainagojies panākumiem. Mani, kā koncertmeistaru, izbrīnīja tas senais instruments (klavieres), kas stāvēja zālē, bet laikam godam galā tiku un viss ir kārtībā.”

Dzidra, ansambļa vadītāja, lielā satraukuma dēļ, sarunai piekrita tikai nākošajā dienā: „Repertuāra izvēle bija ļoti smalks darbs, jo nepietiek ar to, ka dziesma patīk. Jāskatās kā tā uzrakstīta, vai atbilst ansambļa sastāvam. Mums bija liela dažādība – tika parādītas visas balsu grupas, sievu un vīru dziedājums. Domāju, žūrija to arī uztvēra. Zināju, ka nevar ņemt trīs dziesmas vienā stilā. Esmu ļoti priecīga un ļoti pateicīga visiem dalībniekiem, viņi tiešām centās visas norādes izpildīt. Nevaru teikt, ka mūsu ansamblis būtu dziedājis ideāli, bet pie tā vainīgs lielais satraukums sakarā ar piedalīšanos visas Latvijas konkursā. Tas bija liels pārbaudījums gan man, gan kolektīvam.

Konkursā noklausījos visu jaukto ansambļu sniegumu, ikvienu domās salīdzināju ar savu vadīto ansambli. Guvu jaunu pieredzi. Tā bija reta izdevība. Jutos kā lielos svētkos. Esam ļoti pateicīgi Staiceles pilsētas domei, priekšsēdētājam Jānim Bakmanim, kultūras nama vadītājai Dainai Mūrniecei un šoferim Atim Eglītim par transportu.

Man dziesma un mūzika ir palīdzējusi un joprojām palīdz dzīvot. Priecājos, ka man apkārt ir dziedoši un dziesmu mīloši draugi un paziņas. ”

Nav tā vienkārši – atbraucām, ieraudzījām, uzvarējām! Skaistais mirklis nācis tikai ar cītīgu darbu. Šādā sastāvā kolektīvs dzied jau septīto gadu. Sākumā, bez īpaša atbalsta un ievērības, dziedājuši savam priekam, tad pamazām radušies sadraudzības kolektīvi. Aktīvā piedalīšanās dažādos koncertos devusi nenovērtējamu pieredzi. Ansambļa dalībnieku sirsnīgais un jautrais smaids, priecīgi mirdzošās acis, aizrautīgās tīri skanīgās balsis skatītājus un šoreiz arī žūrijas komisiju paņēma savā varā. Tas ansambļa vadītājas Dzidras Roces mīlestības pilnais, neatlaidīgais, profesionālais un radošais darbs. Arī pieredze - sabiedriskajā kultūras darbā aizvadīto gadu skaits strauji tuvojas 60. Dzidra Roce vadījusi gan bērnu, gan pieaugušo kolektīvus, tie vienmēr bijuši labā līmenī.

Staiceles pilsētas mērs Jānis Bakmanis jau nākamajā dienā sirsnīgi sveica ansambļa „Dziesmu draugi” vadītāju Dzidru Roci un kolektīvu ar ievērojamo panākumu, izsakot pateicību vadītājai par profesionālo, mākslinieciski augstvērtīgo, pašaizliedzīgo un sirsnīgo darbu, kas nu vainagojies panākumiem. Viņš solīja radošo kolektīvu atbalstīt turpmākajās gaitās.

Ar Dziesmu draugiem kopā bija Ieva DroneLejupielādējiet pilna izmēra fotogrāfijas - 070421_dziesmu_draugi.zip
31 gab., 2000x1500pix, faila izmērs 14.9 Mb

Lai iegūtu paroli zip failam, sūtiet īsziņu  WIN ALS
uz numuriem LMT: 29300242, Bite: 29024242, Tele2: 26000242 (cena 0.75-0.80 Ls)