Staicele - Reportāžas - Ziemelvidzemes biosfēras rezervāts

18.04.2007.


 
ZBR uzņēmēji saņem neatmaksājamu finansiālu atbalstu videi draudzīgai saimniekošanai

Š.g. 11. aprīlī Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta (ZBR) teritorijā, Limbažu rajonā, zemnieku saimniecībā „Kraukļi”, 17 Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta zemnieki un uzņēmēji saņems līgumus par neatmaksājama finansiāla atbalsta piešķiršanu bioloģisko daudzveidību saglabājošas uzņēmējdarbības īstenošanai.

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta administrācija un finansētājs, ANO Attīstības programmas (United Nations Development Programme) un Pasaules vides fonda (Global Environment Facility) projekts „Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība ZBR” izveidoja Mazo grantu programmu, lai veicinātu bioloģisko daudzveidību saudzējošu saimniecisko darbību ZBR vienlaikus veicinot līdzsvarotu ekonomisko attīstību. Ziemeļvidzemes uzņēmēji un zemnieki līgumu ietvaros saņem finansējumu videi draudzīgu ideju īstenošanai – 2007. gadā 20 uzņēmēji saņems neatmaksājamu finansiālu atbalstu vairāk kā 30 tūkstošus latu apmērā.

Šīs programmas ietvaros 2006. nogalē tika izsludināts jau otrais projektu konkurss uzņēmējiem, kuri strādā Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta (ZBR) teritorijā, Valkas, Valmieras, Limbažu rajonos, un kuru darbība ir saistīta ar lauksaimniecību, mežsaimniecību, medniecību, zvejniecību, amatniecību vai tūrismu. Tā kā ZBR aptver trīs administratīvos rajonus, tad notika arī vairāki reģionālie semināri, kuros visi interesenti tika detalizēti iepazīstināti ar Mazo grantu programmu. Kopumā tika saņemti 26 projektu pieteikumi no visiem trim rajoniem. Pieteikumus vērtēja dažādu nozaru ekspertu komisija gan no bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas, gan ekonomiskas aspektiem.

2007. gada beigās tiks izsludināts vēl viens konkurss uz finansējuma saņemšanu 2008. gadā.

Šīs projekta sadaļas īstenošanas rezultātā Ziemeļvidzemes iedzīvotāji un visa Latvijas sabiedrība iegūs uzskatāmu priekšstatu par to, kā var gūt ienākumus no saimnieciskās darbības, vienlaikus saglabājot bioloģisko daudzveidību.

Aija Jakubovska
Projekta „Bioloģiskās daudzveidības aizsardzība ZBR”
sabiedrisko attiecību speciāliste

Mazo grantu programmas vadītāja Laura Zvingule iepriekšteikto papildināja: „Mazo grantu programmā tika noraidīti tikai 3 no iesniegtajiem 26 projektu pieteikumiem. Staiceles pašvaldības teritorijā īstenos 3 projektus – zemnieku saimniecībās „Goperi”, „Mačkalni” un „Vīksnas”.

Visi projektu pieteikumi, kas tika iesniegti no Staiceles pašvaldības, tika apstiprināti. Kopumā tie bija 4, taču viena saimniecība, pārvērtējot savas iespējas, tomēr no projekta īstenošanas šoreiz atteicās.”